(14.10 hodin)

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu 23, sněmovního tisku 676, vládního návrhu novely zákona o stavebním spoření, z pořadu 49. schůze. Předstupuji před vás, abych vyjádřil znovu postoj Věcí veřejných.

Považujeme za velký problém, že by změny navrhované v této novele měly platit retroaktivně a vztahovat se nejen na nové, ale i na již existující smlouvy. Novela rozhodně není vypracovaná ve prospěch občanů. Jediný, komu z této novelizace bude plynout profit, je konkurence stavebních spořitelen, bankovní domy a finanční skupiny.

Předkládaná úprava přináší dvě hlavní novinky. V první z nich, která zajistí, aby stavební spoření lidé využívali výlučně pro stavební investice, Věci veřejné překážku nevidí. Avšak ke druhé změně máme zásadní výhrady. Jedná se o to, že změna by měla na jedné straně umožnit klasickým bankám poskytovat produkty stavebního spoření a na straně druhé dává stávajícím stavebním spořitelnám možnost proměnit se na standardní banky. To bude mít za následek, že z trhu budou vytlačeny relativně levné úvěry na rekonstrukce a modernizace v nižších objemech, jak je dnes nabízejí stávající spořitelny, a nahradí je drahé bankovní hotovostní úvěry.

Jestliže se dnes lidé nemusejí o své úspory v rámci stavebního spoření obávat, je to hlavně proto, že stavební spořitelny na rozdíl od bank mohou investovat v omezeném rozsahu a do velmi bezpečných instrumentů, a to by podle nového vládního návrhu mělo být jinak.

Je zcela nepochybné, že z činností, které jsou financovány pomocí úvěrů stavebních spořitelen, plynou do státního rozpočtu a do dalších veřejných rozpočtů nezanedbatelné daňové příjmy a zanedbatelný není ani pozitivní vliv stavebního spoření na trhu práce.

Rovněž je potřeba brát v úvahu fakt, že navrhovaná změna by mohla být v rozporu se soutěžním právem Evropské unie. Běžné banky mohou na rozdíl od stavebních spořitelen poskytovat své produkty komukoliv v Evropě -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím vás o klid!

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, paní předsedkyně. Já to zkrátím. Ten, kdo ví, o čem je řeč, ví, o čem je řeč. Ti, které to nezajímá, stejně nebudou poslouchat.

Obracím se na předsedkyni Sněmovny se žádostí o vyřazení tohoto bodu z pořadu 49. schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Petr Gazdík s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dovolte mi, abych navrhl bod 70, sněmovní tisk 756, a jeho zařazení po pevně zařazených bodech odpoledne ve středu 12. 12., to je za bod 79. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Jan Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, bod 25 byl načten panem kolegou Stanjurou, takže já beru svůj návrh zpět.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na jednání naší schůze, protože se domnívám, že je tady dlouhodobě porušováno několik zákonů České republiky, a to přímo premiérem České republiky.

Po tom, co nám pan premiér předvedl za poslední dva měsíce při bodu ústní interpelace, kdy několikrát po sobě - a kéž by ve čtvrtek ráno, ale půl hodiny před začátkem ústních interpelací, kdy se poslanci na tyto interpelace připravovali, byli na ně nachystáni, byli zde v sále, a pan premiér, aniž by byl omluven na začátku jednacího dne, ale během jednacího dne doručil omluvenku předsedkyni nebo místopředsedům Poslanecké sněmovny, nepřišel na tyto interpelace. Já se domnívám, že dochází k hrubému porušení nejenom jednacího řádu Poslanecké sněmovny České republiky, ale také k tomu, že pan premiér nám tady ostentativně opakovaně a bez uzardění porušuje zákony České republiky a hlavně velmi, velmi pohrdá touto Poslaneckou sněmovnou.

Protože nám jednací řád Poslanecké sněmovny umožňuje podle § 55 usnést se na tom, že žádáme přítomnost členů vlády, nezbývá mi po tomto extempore, které pan premiér udělal za poslední dva měsíce, kdy jsme ho nemohli interpelovat, vás požádat o zařazení nového bodu, který bych nazvala Účast členů vlády na jednání Poslanecké sněmovny, kdy by v rámci tohoto bodu bylo přijato usnesení, že žádáme premiéra České republiky, aby se ve čtvrtek od 14.30 do 16 hodin účastnil bodu Ústní interpelace, které jsou dány jak jednacím řádem, tak Ústavou této země.

Já si myslím, že to, jak nám pan premiér ukazuje, že pohrdá touto Sněmovnou - pak se nedivme, pokud sám premiér pohrdá tímto nejvyšším orgánem, jak se chovají lidé venku. Pokud chceme i občany naučit tomu, že zákony se mají dodržovat, prosím, začněme od sebe.

Proto vás žádám o zařazení nového bodu. Nebude to bod dlouhý. Chci ho zařadit na dnes po pevně zařazených bodech, to znamená asi téměř před dnešním ukončením jednání, nebo na úterní večer, protože těch bodů je zařazeno hodně. Myslím, že jsme schopni to zvládnout krátce. Myslím, že si to zasloužíme.

Já opravdu nechci být ta, která tady bude opět ve čtvrtek stát společně s několika kolegy, a to včetně vládní koalice, kteří se připraví na interpelace, velmi často interpelují na aktuální témata, která po nich žádají občané, a pan premiér si tady půl hodiny předtím, to znamená o půl druhé, doručí omluvenku a zase se na nás vykašle. Tak a to už jako dost! Děkuju. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já oznámím, že mi teď byla doručena omluva pana poslance Jiřího Bessera pro zdravotní důvody. Náhradní kartu číslo 10 má pan kolega Cyril Zapletal, náhradní kartu číslo 12 má pan ministr Miroslav Kalousek - a ten žádá nyní o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Já nebudu zdržovat. Chtěl jsem jen ujistit paní poslankyni Konečnou, která říkala, že pan premiér koná bezostyšně a bez uzardění, že vedle pana premiéra sedím a mohu paní poslankyni ujistit, že se pravidelně rdí. (Smích v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní, po tomto ujištění, prosím pana poslance Josefa Novotného mladšího. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se pravidelně nerdím, ale žádám o vyřazení bodu číslo 90, sněmovního tisku 811, a zařazení tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, několikrát jsem v předchozích měsících požadoval, naposledy před týdnem, aby předseda vlády přednesl zprávu či informaci o metanolové aféře, resp. o opatřeních směřujících k zamezení černého trhu s pančovaným alkoholem. S napětím jsem očekával, co se stane poté, co ministr zdravotnictví Heger minulý týden sdělil, že chystá určitá opatření a že s nimi také seznámí českou veřejnost. Dozvěděli jsme se, že to budou intenzivní kontroly, a vlastně nic víc. Nevím, na co ty intenzivní kontroly přijdou. Necháme se překvapit a necháme se také překvapit vývojem, a jestli přibudou ještě nějací otrávení lidé. Já si to samozřejmě a přirozeně nepřeji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP