(15.10 hodin)
(pokračuje Drastichová)

Ptám se tedy, kdo mluví pravdu, čí názor je pro veřejnost určující. Vaše prohlášení, pane premiére, ministryně práce a sociálních věcí Müllerové, šéfa České spořitelny, nebo v celé věci rozhodne vídeňská Erste Bank? A kdy se konečně dozvíme konečný a jednoznačný výrok nad osudem tohoto značně podezřelého IT experimentu? Ráda bych zdůraznila, pane premiére, že po prostudování této smlouvy navíc zjistíte, že de facto tuto smlouvu není možné vypovědět. Zajímá mě tedy, jaké budou následovat další praktické kroky vaší vlády, které, jak pevně doufám, celou velmi vyhrocenou situaci vyjasní. Zároveň se s plnou vážností ptám, kdo se ujme řešení celé nastalé situace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Další v pořadí je interpelace pana místopředsedy Zaorálka. Pan místopředseda Zaorálek není přítomen. Ani v předsálí není přítomen... Tak bohužel jeho pořadí propadá.

Paní kolegyně Drastichová ani nemusela chodit od řečniště a ujme se další interpelace ve věci požadavku občanských iniciativ. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se ráda prošla.

Takže ještě jednou, vážený pane premiére, obracím se na vás jako poslankyně z regionu Karvinska, regionu, který je intenzivně zasažen velmi extenzivní těžbou černého uhlí. Obrátilo se na mě několik předních občanských sdružení z této oblasti, která se vás pokoušejí opakovaně oslovit ve věci projednávání jak surovinové politiky České republiky, tak hrozby rozšíření těžby černého uhlí až na hranici měst Karviná, Orlová a řady dalších okolních obcí. Překvapuje mě, že i přes velmi varovné výhledy těžby, které připouští váš vládní materiál v podobě surovinové politiky počítající s rozsáhlou těžbou v dole Karviná, závodě ČSA, do roku 2046 a v dole Darkov do roku 2032, vy nekonáte a o této věci nejednáte s dotčenými. Nejsem si jistá, že si uvědomujete, že tímto vláda České republiky jasně stvrzuje podporu záměrům společnosti OKD, a. s., vytěžit zásoby černého uhlí v celých dosud vymezených dobývacích prostorech, což by mělo za důsledek nezvratnou devastaci místních metropolí, jejich zázemí, místního podnikání a investic, vodních zdrojů a vodohospodářské soustavy, nemluvě o ekologické zátěži v místě.

Ptám se vás, pane premiére, jak a kdy vyslyšíte věcné, velmi konkrétní argumenty vycházející z každodenní zkušenosti života běžných občanů z tohoto příhraničního regionu. Situaci považuji za velmi závažnou a jsem připravena vás pravidelně interpelovat a využít všech možností zákonodárce k tomu, abych vás přiměla konat a jednat s těmito iniciativami. V jejich posledním dopise, určeném přímo vám, vás žádají o konkrétní termín jednání s vámi. Žádám vás o jasnou odpověď, kdy se konečně místní dočkají vašeho vyjádření a konkrétních kroků. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Další interpelaci vznáší pan poslanec Miroslav Váňa ve věci politiky vlády. (Poslanec Váňa nemá zájem.) Stahujete tuto interpelaci. Takže další v pořadí je interpelace pana kolegy Petra ve věci bankrotů u řady organizací. Pan kolega Petr také není. Další vylosovaný v pořadí pan kolega... (Poslanec Petrů sděluje předsedajícímu mimo mikrofon, že pan kolega Zaorálek stahuje všechny své interpelace.) Pan kolega Zaorálek stahuje všechny své interpelace. Takže nám zbývá poslední interpelace kolegy Váni ve věci daňové politiky vlády. Stahujete. Tak to jsme s tím udělali krátký proces. Takže tím jsme vyčerpali vylosovaná pořadí ústních interpelací na premiéra.

Můžeme přikročit k projednávání interpelací na ostatní členy vlády. Tady bude asi s účastí těch, kteří nejsou omluveni, trochu problém, protože asi nepočítali s tak rychlým průběhem. Musíme se s tím nějak vypořádat.

Jako první byla vylosovaná interpelace pana kolegy Paroubka na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci likvidace ostravských kalů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, před více než rokem jsme byli my, národní socialisté, první, kdo na půdě této Sněmovny upozornili na velmi vážnou kauzu tzv. ostravských kalů. Jednalo se o produkt Geobal 4, který byl bez vědomí občanů převážen prakticky přes celou republiku z Moravskoslezského kraje, aby mohl být uskladněn a následně spalován na území Ústeckého kraje. Občany tehdy neinformovala ani příslušná ministerstva včetně vašeho ministerstva, a dokonce ani vedení dotčených krajů, zejména Ústeckého kraje.

Vláda, jejímž jste ministrem, měla podle některých informací v průběhu listopadu letošního roku projednat navýšení státní garance, která má umožnit financování dalších sanačních prací v tzv. ropných lagunách v Ostravě. Odhadem tam totiž zbývá odtěžit ještě nějakých sto tisíc tun ropných kalů. Jelikož jejich likvidaci formou spalování v cementárně v Čížkovicích v Ústeckém kraje vidí státní podnik Diamo, který z pověření státu vyhlašuje na odtěžení kalů veřejnou zakázku, jako nejlepší řešení, hrozí, že tyto nebezpečné látky opakovaně poputují na území Ústeckého kraje.

Žádám vás tedy, pane ministře, o odpověď na následující dotazy: Za prvé. Projednala skutečně vláda výše uvedený bod, který by se týkal likvidace ropných lagun v Ostravě? Za druhé. Pokud ano, s jakým výsledkem? Za třetí. Pokud ne, jakým způsobem se vaše ministerstvo k tomuto problému hodlá postavit? Jakou má představu o likvidaci těchto nebezpečných látek? Za čtvrté. Podílelo se případně vaše ministerstvo na další strategii likvidace těchto látek?

Netvrdím, že není třeba se ropných lagun zbavit. Naopak. Avšak nesmí se již opakovat situace z druhé poloviny loňského roku, která trvá prakticky dodnes, tedy že dochází k přemisťování a spalování toxických látek bez vědomí občanů napříč celou republikou a přehození problému z jednoho kraje do kraje jiného - a v tomto případě do kraje Ústeckého, který je jedním z těch krajů, který je zatížen, pokud jde o životní prostředí, nejvíce.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším vylosovaným v pořadí je pan kolega Seďa, který interpeluje ministryni práce a sociálních věcí paní Ludmilu Müllerovou ve věci financování sociálních služeb. Prosím, pane kolego, máte slovo. Paní ministryně právě přichází, takže se vám dostane kvalifikované odpovědi. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: To mám štěstí, na rozdíl od mých kolegů.

Vážená paní ministryně, návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí počítá s poklesem dotací na poskytování sociálních služeb ve výši 1,6 % oproti předchozímu návrhu rozpočtu. Konkrétně ve finančním vyjádření budou pro poskytovatele sociálních služeb scházet téměř dvě miliardy korun a na tento fakt bylo vaše ministerstvo upozorňováno průběžně. Situaci komplikuje ještě ta skutečnost, že se Ministerstvu práce a sociálních věcí nepodařilo zajistit plynulou návaznost financování některých druhů služeb pomocí projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Vážená paní ministryně, osobně nepochybuji, že jste si této vážné situace vědoma. Nicméně sama přiznáváte, že navržená výše prostředků na dotace nedává možnost pokrýt výpadek ostatních zdrojů, a to právě v dnešní ekonomické recesi. Jaké je tedy řešení? Buď se navýší částka na sociální služby o téměř dvě miliardy korun, nebo by mělo vaše ministerstvo rozhodnout o likvidaci příslušného počtu stávajících služeb a současně vyřešit problém, kdo a jak zajistí péči o jejich dosavadní klienty. Nebo si, paní ministryně, chcete mýt ruce jako Pilát Pontský a vzniklé problémy hodit na hlavu krajům a jejich zastupitelům? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím paní ministryni Ludmilu Müllerovou o reakci. Prosím, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP