(14.50 hodin)
(pokračuje Petr)

Ptám se vás tedy, pane předsedo vlády, zda ve vaší vládě je někdo, kdo rozumí této problematice, poněvadž 11 mld. navíc ke stávajícím 44 miliardám je suma, která by mohla položit nejen podniky, které mají tzv. těžkou výrobu, ale i ty zbývající. Moje otázka zní: Čím zdůvodníte to, že vaši páni ministři ne podle jednacího řádu, ale v souvislosti se zdravým rozumem hlasovali proti této možnosti snížit náklady, když za pět měsíců si s náklady na obnovitelné zdroje nevíte rady? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan premiér vám určitě písemně odpoví.

Ještě předtím, než dám slovo dalšímu řečníkovi, chtěl bych vás všechny požádat, abychom skutečně dodržovali časový limit. Není možno přistoupit na praxi, že pan premiér tady není, a proto budeme využívat jeho čas. Jednací řád v § 111 odst. 6 jednoznačně říká, že přednesení interpelací nesmí překročit časový limit dvou minut, odpověď pět minut, doplňující otázka jednu minutu, odpověď dvě minuty. Prosím vás, dodržujme tuto kázeň a jednací řád naprosto dobrovolně, ať se tady nemusíme upozorňovat a vysvětlovat si, co máme a co nemáme. Důrazně vás o to prosím.

Prosím, pan kolega Sklenák ve věci dalšího postupu vlády v projektu sKaret. Připraví se pan kolega Bárta.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zajisté máte pravdu, jen je otázka, jestli to, co se tady odehrává, jsou vůbec interpelace.

Pan premiér před třemi týdny uvedl, že projekt povinných sKaret je mrtvý. Realita ale tomuto tvrzení příliš neodpovídá, protože Česká spořitelna každý den vyzývá tisíce nových příjemců dávek k tomu, aby si převzali svoji sKartu. A tak by bylo dobré vyjasnit si, co kdo vnímá pod pojmem povinné sKarty. Snažil jsem se v posledních dnech několikrát k této informaci ať už od pana premiéra, nebo od ministryně práce a sociálních věcí Müllerové dostat, bohužel neúspěšně. V pátek minulý týden zasedal sněmovní sociální výbor, kde jsem myslel, že bude příležitost. Bohužel paní ministryně odešla dřív, než jsme kdokoliv od ní slyšeli jakoukoliv odpověď na naše otázky. V úterý jsem zde navrhoval zařazení nového bodu, informaci premiéra k této věci, a koaličními poslanci tento můj návrh nebyl přijat.

Dnes avizovala paní ministryně, že se k tomuto vyjádří. Nevím, jestli se tak stane, zatím jsem žádnou její tiskovou konferenci nebo jakoukoliv informaci nezaznamenal a obávám se, že už se tak ani nestane. Pak jsem předpokládal, že v rámci interpelací bych se mohl k nějakým informacím dobrat, bohužel pan premiér Nečas se omluvil.

Vidím, že se můj čas krátí, takže interpelaci nepřednesu. Předpokládám, že pan premiér bude natolik laskavý, aby nám informace nějakým způsobem, který uzná za vhodný, sdělil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji vám, pane kolego. Další interpelace, kterou přednese pan poslanec Vít Bárta, je interpelace ve věci situace v českém zdravotnictví. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, velmi děkuji za udělení slova. Zcela souhlasím s tím, co jste říkal, že je zapotřebí dodržovat kázeň. Rád bych jenom připomněl, že k onomu dodržování kázně patří nejenom dvě minuty pro poslance, ale mělo by to platit i pro přítomnost pana premiéra k tomu, aby odpovídal na zde pokládané interpelace, obzvláště v otázce zdravotnictví v situaci, kdy se Věci veřejné snažily upozornit na kritický stav neuzavření více než stovky smluv s českými nemocnicemi a na netransparentní zavírání oddělení v řadě konkrétních českých měst a obcí, a v momentu, kdy Poslanecká sněmovna zde po dvouhodinové bitvě skončila toto projednávání tím, že koalice zamítla projednávání toho tak zásadního bodu.

Proto se ptám i touto cestou pana premiéra, z jakého důvodů odmítá vést veřejnou debatu na téma, jaké nemocnice se budou a nebudou zavírat. Ptám se, na základě jakého klíče a jakým způsobem je naplňováno programové prohlášení vlády o tom, že zdravotnická reforma a konkrétní kroky rušení nemocnic a nemocničních oddělení budou projednávány se všemi parlamentními stranami a s širokou veřejností. Ptám se, proč není možné zveřejnit smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi, tak aby bylo jasně patrné, že jsou levné nemocnice, které dnes ministr Heger a zdravotnická koaliční lobby ruší, a zachovává vedle toho drahé nemocnice, jako kupříkladu nemocnici pana Farského v Libereckém kraji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Další interpelace, kterou přednese pan poslanec Jiří Paroubek, se týká věci evropských záležitostí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, nechtěl jsem hovořit v úvodu o jedné věci, kterou vyvolala nepřítomnost pana premiéra. Myslím si, že zejména teď, když se jedná o jednacím řádu, by bylo vhodné také zvážit trošku jinou metodu questions time, tedy interpelací, tak, aby byly zábavnější pro všechny, zejména pro televizní diváky. Trošku mě překvapuje postup České televize, která vynechala z vysílání interpelace, protože to se zdá alespoň pro mne nefér, protože pan premiér by si jistě rozmyslel, kdyby byly interpelace jednostranné a on je prohrál 15 : 0, aby tady příště nebyl. Takže se domnívám, že je potřeba tyhle věci říci nahlas a s odvahou.

Dlouhodobě sleduji evropskou problematiku. Musím říci, že mě překvapují některé kroky české vlády ve vztahu k Evropské unii. Nechci hovořit o těch krocích, které chápu a s nimiž se víceméně ztotožňuji, pokud jde například o tzv. bankovní unii. Jedná se o výjimečně racionální pozici. Pokud chce vláda řešit tuto záležitost, aby zabránila možnému odlivu likvidních prostředků z českých filiálek bank, upozornil bych i na potřebu ovlivnit také to, aby národní regulátor měl možnost zabránit přílivu toxických aktiv z mateřských bank do českých filiálek, jako se to nedávno stalo u Komerční banky a Československé obchodní banky, které musely řešit otázku řeckých státních papírů. Banky řešily celou věc zřejmě oprávkami, a tedy na úkor zisku a na úkor daní placených v České republice.

Chci hovořit na jiné téma. Překvapilo mě stanovisko nejvyšších představitelů výkonné moci státu, které bylo ve vztahu k udělení Nobelovy ceny míru v Oslu, pokud jde o Evropskou unii. Zajímá mě v této souvislosti odpověď na dvě otázky. Za prvé, jakou strategii má vláda v závěrečných jednáních o evropské finanční perspektivě let 2014 až 2020. Za druhé, co by vláda považovala za svůj vyjednávací úspěch. Připomínám, že před sedmi lety vláda pod mým vedením získala 30 miliard eur. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším vylosovaným je pan poslanec Ohlídal, který interpeluje ve věci pozměňovacího návrhu v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený nepřítomný pane premiére, jistě víte, že byl podán pozměňovací návrh k rozpočtové kapitole školství, který podali poslanci Dobeš a Stanjura. V rámci tohoto zákona, přesněji řečeno pozměňovacího návrhu, je navýšen rozpočet na sport o 800 milionů. Samozřejmě je tento krok bohulibý. Sport potřebuje tyto peníze a já sportovcům tyto peníze přeji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP