(18.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 4. dubna tohoto roku.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně kultury Aleny Hanákové, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Bezecného a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, tiskový zákon, tisk 603, ve znění tohoto pozměňovacího návrhu: V článku 2 Účinnost se slova "dnem 1. září 2012" nahrazují slovy "dnem 1. ledna 2013";

2. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Zdeňka Bezecného, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Zdeňka Bezecného, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Kdo se do obecné rozpravy hlásí ? Kolega Bezecný dostal přednost od pana kolegy Stanjury.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Já bych chtěl jen upozornit na to, že výbor tuto novelu projednal 4. dubna, sice přijal pozměňovací návrh, který se týkal účinnosti zákona, mezitím ale uběhlo drahně času, takže je nutné účinnost tohoto zákona posunout. Já se potom v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, pozměňovací návrhy musí zaznít v podrobné rozpravě. Další do obecné rozpravy se hlásí pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Já jsem k tomuto návrhu zákona vystupoval i v prvém čtení. Svůj kritický pohled jsem nezměnil, a proto navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do únorové schůze, která je podle harmonogramu na rok 2013 naplánovaná. Já sice chápu motivy těch, kteří po zákonu volají, a těch, kteří ho zpracovali, nicméně si myslím, že tuhle věc mají řešit voliči svým svobodným rozhodováním, zda si někdo dává patnáctkrát svoji fotku na každou stranu obecního zpravodaje. Tím, že tam dáme patnáctkrát fotku lídra opozice, tím to určitě nevylepšíme, těch fotek bude místo patnácti třicet. Myslím, že potřebujeme ještě nějaký čas, abychom mohli debatovat, co s návrhem zákona provedeme, a proto, kolegyně a kolegové, navrhuji, abychom procedurálním hlasováním rozhodli o jeho odložení ne na příští schůzi, nevím, kdy je příští schůze, ale na schůzi, která je podle harmonogramu v únoru 2013. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže v obecné rozpravě padl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do únorové schůze pléna Poslanecké sněmovny. Je to tak, pane kolego? Do únorové schůze. (Ano.)

Takže o tomto návrhu nechám hlasovat. Kdo souhlasí s přerušením tohoto návrhu? Ještě tu mám jednu faktickou poznámku - kolega Křeček. Je to omyl.

 

Takže hlasujeme o přerušení projednávání do únorové schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 48 přihlášeno 117, pro 63, proti 38. Návrh byl přijat. Tím končíme projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Je to

14.
Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele paní kolegyně Anna Putnová. - Omlouvám se. Pan kolega Koníček má slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, rozklad této Sněmovny už dostoupil do takového stavu, že opravdu dneska několikrát projednáváme návrhy, a to i vládní, kdy tu nikdo z vlády není. Na minulé schůzi to bylo to samé. Já vás žádám, abyste buď respektoval usnesení Sněmovny. (Hlasy ze sálu.) Omlouvám se, paní ministryně, přehlédl jsem vás. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Hlavně že se problém vyřešil. Já bych poprosil paní kolegyni Annu Putnovou, aby se ujmula slova za navrhovatele. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP