(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď už nechám psy jejich psovodům, ale chtěl bych, ať se ještě zamyslíme nad několika otázkami, ať už té novely, nebo toho původního zákona o městské policii.

Je navrženo, aby o odvolání velitele nebo šéfa městské policie rozhodovalo zastupitelstvo. Kdo z vás zažil odvolání nebo předání výpovědi někomu, tak ví, že to je lidsky složitá situace pro všechny zúčastněné. Já bych určitě doporučoval, aby to dělala rada na neveřejném zasedání. A přesto, že jsem v opozici na zastupitelstvu, nijak netoužím po tom, abychom odvolávali ředitele na veřejném zasedání zastupitelstva a případně zdůvodňovali, proč ho chce rada nebo starosta nebo pověřený člen zastupitelstva, který má na starosti městskou policii, odvolat. Myslím si, že to není důstojné pro nikoho z těch, kterých by se takový příběh týkal.

Já se přece jenom chci vrátit k měření rychlosti apod. Samozřejmě se dají nenakoupit radary a neměřit rychlost. K čemu vedlo to, že jsme tu pravomoc dali městským policiím? K tomu, že si nakoupily radary. Vznikají stovky, tisíce, desetitisíce přestupků. Pak slyšíme výmluvy na to, že "osoby blízké". Nevíme si s tím rady. Přemýšlíme, který zákon bychom změnili, abychom vyřešili výmluvu na osobu blízkou. Přemýšlíme, jestli bude mít odpovědnost majitel auta, nebo provozovatel auta. Přece stačí, aby strážník, respektive policista České republiky stál u silnice a zastavil to auto, které poruší rychlost. V tom okamžiku žádná výmluva na osobu blízkou neexistuje. Neexistuje další složité řízení, dokazování. Neexistuje tlak na to, aby magistráty a obecní úřady přijímaly další a další úředníky, kteří budou řešit správní řízení a budou si povolávat občany podle fotek, které nafotí měřicí přístroje.

Myslím si opravdu, že je to věc k debatě. Pokud chce někdo řešit bezpečnost provozu, tak já doporučuji, aby volil technické prostředky - snížení počtu pruhů, snížení rychlosti, ostrůvky dělají velmi dobrou činnost, protože ten řidič se prostě lekne a sundá nohu z plynového pedálu. Jsou dneska semafory, které když pojedete rychleji, vám dají červenou. To jsou podle mě cesty, které mohou sloužit opravdu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu přímo v těch daných městech. Podle mě to nejsou nové a nové přístroje, které budou chrlit desetitisíce, statisíce, miliony přestupků, s kterými si pak nebudeme vědět rady a budeme říkat: Prodlužme projednávání přestupků o rok, o dva, o tři, přijměme dalších deset, dvacet, třicet, čtyřicet úředníků. Myslím si, že tudy cesta nevede. A pak nám chybí strážník na té cestě, aby tu převedl dítě, tu aby si všiml, že vzniká černá skládka, tu aby si všiml, že není dodržována tato městská vyhláška apod. Vím, že tato činnost je méně oblíbená, méně populární, ale myslím si, že je potřebnější.

Myslím si, že i v rámci debat ve výborech bychom se měli zaměřit i na povolení ke vstupu do provozoven. Vypadá to dobře, ale opět, je to cesta, která stírá rozdíl mezi městskou či obecní policií a státní policií. Já si nepřeji, aby se ten rozdíl stíral. Já si myslím, že mají být jasné kompetence státní policie, které mají být vyšší než kompetence obecní policie.

Na druhé straně je třeba říci, že například institut opakovaného prověřování způsobilosti městského strážníka je něco, co by si mohla osvojit i Policie ČR. Neříkám, že jednou za tři roky, ale myslím si, že to je zase věc, o které bychom mohli přemýšlet a na které bychom mohli nalézt shodné stanovisko.

Takže já věřím, že debata ve výborech bude racionální, že mnozí z nás uplatní své zkušenosti z radnic a z řízení městské či obecní policie. Přece nemůžeme připustit zjednodušený výklad, že městská či obecní policie nahrazuje státní policii. Tak to prostě není a být nemá. Stejně tak se nemůže stát, aby ve městech, kde funguje městská či obecní policie, byla odpověď, když člověk zavolá na Policii ČR: volejte městskou. To je prostě špatný přístup.

Takže pokud se shodneme na tom, že se vrátíme k tomu původnímu účelu městské policie či obecní policie, to znamená udržování veřejného pořádku, určitě se shodneme. U těch ostatních, zejména zvýšená kompetence, doporučuji být velmi zdrženlivý a opatrný. Ale myslím, že ta debata bude poměrně živá, bohatá. Byla i na semináři, kterého jsem se účastnil, protože je to věc, která mě zajímá. Věřím, že v této debatě nepovede dělítko mezi koalicí a opozicí, že to není politický zákon v tom pravém slova smyslu, jako když se dohadujeme o daních či jiných výsostně politických tématech. Je to praktická věc, v mnohých městech a obcích městská policie funguje dvacet let.

Nechci, aby moje vystoupení, nebo ta dvě moje vystoupení zazněla jako paušální kritika práce městských či obecních strážníků. Jenom si myslím, že my máme stanovovat obecný zákonný rámec, ve kterém se má potom městská či obecní policie pohybovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Ještě pan poslanec Boháč chce vystoupit v této chvíli. Jak chce - jestli ještě teď v rozpravě, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Quo vadis, městská policie? Já jenom chci říci to, co tady zaznělo před několika týdny, když jsem hovořil o legislativě v oblasti vnitřní či vnější bezpečnosti, že nejsou levicové či pravicové. Já to nerozlišuji. Že jsou rozumné a nerozumné. Ale když to dnes slyším, vyjádření vás, tedy kolegů směrem k této - stále opakuji a myslím to smrtelně vážně - jednoduché legislativně technické novele, která samozřejmě některé věci upřesňuje.

Navýšení kompetencí vychází, a teď už budu konkrétně odpovídat, z požadavků samosprávy jednotlivých obcí a měst. A teď se já zamýšlím nad tím, dámy a pánové, kteří jsme byli na radnicích od 90. let a byli jsme tvůrci, spolutvůrci tvorby tohoto zákona, fungování obecních a městských policií, jak rychle zapomínáme. Máme krátkou paměť. My jsme to tvořili. Kolik z nás bylo v rámci vedení radnic tady ze stávajících poslanců. Já myslím, že většina. Tehdy nám to nevadilo, zavádění radarů. Já jsem byl jeden z těch, který byl nadšen ne tedy komplexním monitoringem, ale monitoringem určitých oblastí jednotlivých obcí a měst. Hlásím se k tomu.

Měření rychlosti. Já jsem nechtěl tuto kapitolu, nebo nechtěl bych příliš diskutovat, ale řekněme si - samozřejmě že jsme také mnozí z nás nakupovali tyto radary. To vidění světa, pochopitelně, jak pan předseda klubu říká: "já jsem tehdy byl proti v rámci vedení města Opavy", samozřejmě. Ale myslím si, že většina z nás podporovala, chtěla pořádek, odbřemenění Policie ČR. Víme proč, jaký je stav. Nestrkejme hlavu do písku. Vždyť víme momentálně, v jaké kondici je Policie ČR, při vší úctě, pane ministře. Teď to nemyslím zle. Tak to je. A co chceme? Slyšíme od pana doktora Korteho - individuální svoboda občanů. Já bych byl poslední, který podporuje opak, tedy svázání tohoto státu a všech těchto zákonů, tedy novel zákonů k tomu, abychom nebyli svobodni. V prvé řadě ale považuji také za konzervativní pocit bezpečí. Já si myslím, že bychom měli vše dělat pro to, aby se občané v našich obcích a městech cítili bezpečně. Zároveň s tím svobodní, ale i bezpečně.

Já jenom krátce. Minulý týden jsme navštívili policii v Istanbulu. Samozřejmě policejní prezident v tomto patnáctimilionovém městě disponuje s 60 tisíci policisty pro jedno město Istanbul. Jenom příklad.

Tady byly připomínky k měření rychlosti, jak tady obce tyjí z vybírání pokut. Já vám mohu uvádět příklady konkrétní. Jsou to promile, ne procenta, promile, která plynou do obecních pokladen. 350 obcí České republiky má obecní policii. Z toho měří zhruba sto. Když jsme se bavili v minulém období, která obec se prohřešila proti tomu svědomí či vědomí, možná jsme diskutovali obec Koleč, nepletu-li se. Byla to Koleč. Možná další dvě tři z té stovky obcí, které měří rychlost. Samozřejmě nám se to v tu danou chvíli hodilo a vytvořili jsme ten kočkopes. Vždyť to bylo hrozné - označení úseků cedulemi "začátek" a "konec" měření. Vždyť to bylo naprosto nesmyslné, hloupé, čas to ukázal. Stálo nás to spoustu peněz, spoustu úsilí, ale stejně jsme to vrátili zpět, protože čas ukázal, že to není rozumné. Ale znovu opakuji, nezapomínejme na naše působení na obcích a radnicích, tak jak jsme jako starostové, vicestarostové, viceprimátoři spolupůsobili na vytváření legislativy v oblasti obecních policií. Teď se rozčilujeme. Samozřejmě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP