(17.40 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Připomínám, a už to zde také bylo zmíněno, že zatímco v roce 2004 disponovala Policie České republiky 47 tisíci policistů, není jich nyní ani 39 tisíc a rozpočet Ministerstva vnitra má oproti například roku 2010 v roce 2014 klesnout až o čtvrtinu.

V České republice slouží téměř 9 tisíc strážníků. Obecní policii má zřízenou 350 měst a obcí a přibližně stejný počet obcí má s některým městem nebo obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, na základě které strážníci dohlížejí na veřejný pořádek i v těchto místech. Pokud ovšem novela zákona rozšíří pracovní povinnosti a bude tím způsobem suplovat práci Policie České republiky, pak je to cosi, co si nemyslím, že by mohlo být vnímáno pozitivně. V žádném případě nelze souhlasit s tím, že nedostatek policistů v přímém výkonu služby bude nahrazován posilováním pravomocí městských a obecních policií, nebo dokonce snad i některými bezpečnostními agenturami.

Vláda se opět zjevně snaží přenést finanční náklady na obce. Ale tady už nejde jen o peníze, ale i o bezpečnost občanů. Městská policie by se měla věnovat zejména úkolům, které jsou spojeny se zabezpečením místních záležitostí veřejného pořádku v rozsahu ustanovení § 2 zákona.

Reakce ze strany představitelů obcí a policie na tuto předlohu jsou poněkud smíšené. Funkcionáři a zaměstnanci obecních policií většinou vítají avizované rozšíření svých pravomocí, naopak zodpovědní představitelé obcí a měst si uvědomují, že novela bude znamenat zároveň zvýšení nákladů pro jejich obecní či městský rozpočet a že při přípravě ročního rozpočtu bude nutno brát ohled na to, že příspěvek bude ovlivňovat rozsah bezpečnosti občanů jejich obce. A já jsem přesvědčena, že bychom neměli souhlasit s tím, aby se občan státu cítil bezpečně v obci či ve městě podle toho, jak bohatá daná obec či město je a kolik může na obecní policii uvolnit.

Ani já v tuto chvíli nebudu navrhovat nic než propuštění do dalšího čtení, ale i já jsem přesvědčena o potřebě rozsáhlé přeměny předloženého návrhu. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám nyní pana poslance Václava Klučku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, člen vlády je tady, takže vše je naplněno k tomu, abychom mohli v tomto bodě dále pokračovat.

Víte, já jsem hodně přemýšlel, co tady vlastně říci, protože jsem členem toho kritizovaného podvýboru pro obecní policii. Jsem svým způsobem kolegou pro kolegu Boháče, který je předsedou tohoto podvýboru, a vím, kolik času a námahy zpracování toho návrhu zákona stálo. A ještě vím, kolik času a námahy projednání tohoto zákona v podvýboru už všechny členy stálo. A nebyli to jen oni. Byli to i ostatní poslanci, kteří se zúčastňovali různých seminářů.

Dámy a pánové, toto je vládní návrh. A my jako členové podvýboru nemáme žádné právo vládě říkat: vypusť tohle ustanovení z tohoto návrhu zákona. To mohou jenom výbory, to může jen Poslanecká sněmovna, která projednává tento zákon v jednotlivých garančních výborech, a posléze na plénu Poslanecké sněmovny. Nikdo jiný.

Dámy a pánové, městská policie, nebo obecní policie, pardon, je vždy evergreenem při projednávání v Poslanecké sněmovně. Já si velmi dobře pamatuji na minulé volební období, kdy v polovině volebního období jsme velmi těžce projednávali tento zákon ve výboru pro bezpečnost, až se nakonec dostal do úrovně Poslanecké sněmovny s určitými pozměňujícími návrhy. A ejhle - měření rychlosti, ohraničené jako úsekové tabulí "tady začíná měření a tady končí měření", to byl takový kompromisní pozměňující návrh ne opozice, to byla vládní koalice, která přinesla tento návrh do zákona, a my jsme s tím nakonec souhlasili.

Prosím pěkně, abychom si uvědomili, že tento evergreen jistě dozná větších a podrobnějších diskusí, a já bych si velmi přál, aby diskuse v garančních výborech proběhly, abychom mohli hledat určité kompromisy. Možná dojde k tomu, že mnoho ze zákona bude třeba navrženo k vypuštění, což se nebude líbit poslancům, na druhé straně zase něco přidáno. Ale prosím pěkně, pojďme toto dílo dokončit, pojďme toto dílo pustit do druhého čtení, a pak zvažme, jak se k tomu postavíme v závěrečném třetím čtení.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Cempírka jako dalšího přihlášeného.

 

Poslanec Václav Cempírek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych se krátce chtěl vyjádřit k projednávanému sněmovnímu tisku, ve kterém se omezuje i pravomoc městské policie s měřením rychlosti na pozemních komunikacích. Jsem k tomu veden i s ohledem na vyjádření kolegů z městské policie v obvodu, kde zastupuji voliče.

Policie České republiky, jak my všichni víme, nezvládá uspokojit požadavky na měření rychlosti, a proto tuto úlohu přebírá někdy i městská policie, která rychlost měří na úsecích schválených Policií České republiky, to znamená, že některá vyjádření postižených občanů neboli řidičů motorových vozidel o tom, že byli perzekvováni tím, že rychlost měřili dva metry před koncem obce, se nedají brát jako oprávněná.

Je třeba si tady říci i to, že řada měst k tomu, aby trochu přinutila řidiče dodržovat pravidla o provozu na silničních komunikacích, nakoupila pro městskou policii měřicí techniku, radary, jejichž hodnota se pohybuje řádově od 400 tisíc do 600 tisíc, to znamená, že i v mém obvodu - jsou to města jako Česká Třebová, Litomyšl, Žamberk, Polička, Svitavy, Kostelec nad Orlicí - musíme brát v potaz i to, že měření rychlosti pro městskou policii je pouze doplňková činnost, to znamená, že hlavním cílem měření je prevence a snižování počtu dopravních nehod. Jako sekundární efekt můžeme brát v potaz i vybrané pokuty, které jsou jistým příjmem pro městskou policii, to znamená, že obcím tato částka pomáhá na krytí finančních nákladů pro obecní policii. V těchto obcích, kde dochází k měření rychlosti na pozemních komunikacích, je tato činnost občany vnímána pozitivně, protože některé obce nemají ani dostatečné chodníky pro chodce a řidiči, kteří tam bezohledně jezdí, ať s nákladními, nebo osobními vozidly, ohrožují jejich bezpečnost. Nehledě na to, že některé městské policie si zapůjčují tato zařízení pro měření rychlosti od fyzických osob podnikajících v této oblasti. Takže tím, že bychom tuto činnost městské policii omezili nebo ji zakázali, dojde ke zmaření vynaložených peněžních prostředků.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP