(Jednání pokračovalo v 15.52 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme moci pokračovat v našem jednání. Přivolávám kolegy do jednacího sálu. Oznamuji vám dvě omluvy, které mi byly mezitím doručeny. Z dnešního jednání se omlouvá od 17 hodin z osobních důvodů paní poslankyně Kristýna Kočí, dále se omlouvá dnes ze zdravotních důvodů pan poslanec Tomáš Úlehla z jednání Sněmovny.

A my můžeme přistoupit k hlasování o návrzích, které se týkaly pořadu schůze. Nejprve se budeme věnovat návrhům, které jsem zmínila v úvodu a které vyplynuly z dnešního jednání sněmovního grémia.

 

Tím prvním návrhem je pevné zařazení bodu 155. Je to sněmovní tisk 806, zpráva veřejného ochránce práv, a to na čtvrtek 13. prosince na 11. hodinu.

Zahajuji hlasování číslo 2. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 2 přítomno 182, pro 160, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem z grémia je návrh na pevné zařazení bodu 133 návrhu pořadu schůze dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 3 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 3 přítomno 183, pro 159, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dále zařazení bodu 28, sněmovní tisk 771, bodu 56, sněmovní tisk 662, bodu 64, tisk 714, a 81, tisk 826, v bloku prvních čtení jako první ač čtvrtý bod na středu 12. prosince odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 4. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 83, pro 122, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je vyřadit z dnešního odpoledního jednání bod 17 a 44. Je to sněmovní tisk 700 a 807.

Zahajuji hlasování číslo 5. Kdo je pro tento návrh? Protinávrhu?

V hlasování číslo 5 přítomno 183, pro 175, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je projednávat v pátek 7. prosince body z bloku třetích čtení, tedy ty, které jsou již připravené z předchozí schůze. Jedná se o body 111 až 117 návrhu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 6 přítomno 183, pro 137, proti 12. Návrh byl přijat.

 

A ještě poslední návrh grémia, bod 10, sněmovní tisk 735, přeřadit na konec bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování číslo 7. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 7 přítomno 183, pro 171, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme věnovat vašim návrhům.

 

Pan místopředseda Zaorálek navrhuje, aby bod, který je již součástí programu schůze, tedy bod 132, byl zařazen na dnešek po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 8. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 8 přítomno 183, pro 87, proti 90. Návrh přijat nebyl.

 

Pan ministr Heger žádá... Jeho návrh byl upřesněn panem poslancem Šťastným, takže jediné, co mi vychází z návrhu pana ministra Hegera, je požadavek na vyřazení z programu bodu číslo 158.

Zahajuji hlasování číslo 9. Ptám se, kdo je pro tento návrh na vyřazení bodu. V hlasování číslo... Ještě se ptám, kdo je proti.

V hlasování číslo 9 přítomno 183, pro 140, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Jenom dodávám, že pan ministr žádal také o zpětvzetí bodu 44, sněmovní tisk 807. Je zde souhlas předkladatele, o tom Sněmovna nebude hlasovat.

 

Paní předsedkyně Klasnová žádá zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v České republice a žádá, aby tento bod byl zařazen dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 10. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 10 přítomno 183, pro 81, proti 87. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP