(15.30 hodin)
(pokračuje Kádner)

Nemocnici podporují nejenom starostové obcí a občané ze spádové a přilehlé oblasti - proběhla manifestace za zachování nemocnice dne 17. 11. tohoto roku. Petice podepsaná téměř 14 tisíci obyvatel vyvolala veřejné slyšení v Senátu 19. listopadu, taktéž tohoto roku.

K zajištění stabilizace nemocnice potřebuje smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami na minimálně pět let. Jde o soukromou společnost, která nemá na provoz lůžkové a ambulantní části žádnou provozní dotaci. Potřebnost a úspěšnost prokazují pacienti tím, že ji stále vyhledávají, a tím projevují svoji důvěru. Z tohoto hlediska není žádný ekonomický důvod ke zrušení této nemocnice. Její desetiletá historie provozování pod hlavičkou s. r. o. je dostatečně dlouhou dobou, kdy se již mohlo prokázat, zda je nekvalitní a nehospodárná, ale výsledky ukazují pravý opak. V sázce jsou zdraví a životy našich spoluobčanů. Proto žádám jasné vyjádření ministra zdravotnictví, z jakého důvodu a na základě jakých dat se má nemocnice v Roudnici zavírat.

Paní předsedkyně, žádám o zařazení tohoto bodu na dnes, a to za pevně zařazené body jako další. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Prosím pana poslance Borise Šťastného. Pan poslanec možná není přítomen, takže dostane přednost pan kolega Radek John.

 

Poslanec Radek John: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, předstupuji s návrhem na předřazení projednávání zákona o přiznání k registrovanému majetku a prokazování zdrojů k jeho nabytí.

Jestli si tahle vláda chce říkat protikorupční, a všichni pozorují, jak korupční skandály ji rozhlodávaly a rozhlodávají, tak musí udělat dvě podstatné věci: jednak zrušit anonymní akcie a jednak prosadit majetková přiznání. Zrušit anonymní akcie koalice nechtěla celý rok od voleb. Donutili jsme ji k tomu v dubnu loňského roku, ale předložila do Sněmovny opět paskvil, kdy to vypadá jako rušení anonymních akcií, ale ve skutečnosti to není.

Druhá věc, stejně podstatná. Zákon o přiznání k registrovanému majetku a prokazování zdrojů k jeho nabytí je věc, která by konečně vnesla trochu spravedlnosti do této společnosti. Oddělili by se ti, kteří zbohatli poctivě a kterých je třeba si vážit, od těch, kteří se dostali k majetku trestnou činností a různými podvody, a navíc by se podařilo zabavit majetky získané nelegální činností, což by byl také významný přínos do státního rozpočtu. Věci veřejné předložily legislativní návrh přiznání k registrovanému majetku, kdy se snaží v maximální míře postihnout všechny možnosti nelegálních příjmů, které by byly jinak legalizovány nabytím právě majetku, pokud není jeho původ náležitě prověřován, tak jak je tomu dnes. Toto opatření, upozorňuji, není zaměřeno výhradně na finanční zdroje získané v rámci korupčního chování a jednání, ale také na všechny finanční zdroje pocházející z jakékoliv jiné kriminální činnosti, například z výroby a distribuce drog, z hazardu a podobných zvlášť závažných kriminálních deliktů.

Věci veřejné se rozhodly k tomuto zákony a rozhodly se udělat ho tvrdší než ty, které v minulosti byly předkládány ve Sněmovně a neprošly. Je to tady evergreen, nicméně myslíme si, že ten zákon je třeba udělat mnohem šířeji a mnohem pečlivěji musí zahrnovat všechny druhy majetku, včetně vkladů, majetkových a jiných práv a hodnot uložených v zahraničí, včetně uložených v zemích označovaných jako daňové ráje. To žádný z předchozích návrhů nezkoušel postihnout. Na rozdíl od materiálu z pera resortu financí, který navrhuje pro možné odčerpání majetku pořízeného z nelegitimních zdrojů využití výhradně mimotrestních prostředků, návrh zákona Věcí veřejných staví na využití trestněprávních procesů, což by zvyšovalo jeho účinnost. Naše iniciativa je přísnější i v porovnání s návrhem komunistickým, který je rovněž v této chvíli projednáván ve Sněmovně. Ten ale je v řadě ohledů benevolentnější, ať v případě prokazování majetku až po nabytí účinnosti tohoto zákona, zatímco my dlouhodobě prosazujeme retroaktivitu tohoto zákona od roku 1989. Opatření v zákoně je celá řada a myslíme si, že pokud chce koalice přesvědčit obyvatele této země, že to opravdu myslí vážně s bojem proti korupci, měla by se přidat k tomuto návrhu a pomoci ho prosadit.

Ještě upozorňuji, že zavádíme také povinnost majetkového přiznání pro právnické osoby, to znamená, chceme omezit prostor pro možné manipulace s registrovaným majetkem mezi fyzickými osobami a jimi účelově založenými právnickými osobami, kdy by mohlo dojít k vyvedení podstatné části konkrétního registrovaného majetku ze systému prověřování. Je třeba v této zemi prostě prověřit, kdo jaký majetek má, ať už na svůj účet, na svoji osobu, na své příbuzné, anebo na své firmy. Proto považujeme tento zákon za naprosto nejklíčovější do konce volebního období a já bych žádal paní předsedkyni Sněmovny o předřazení tohoto bodu po pevně zařazených bodech dnešního dne jednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě prosím přesné znění nového bodu?

 

Poslanec Radek John: Předřazení tohoto bodu po pevně zařazených bodech dnešního dne jednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže jedná se o bod 70. Já jsem špatně slyšela tady v tom hluku.

 

Poslanec Radek John: Jedná se o 70, ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano? Je to bod 70? (Ano.) Bod 70 zařadit dnes po pevně již zařazených bodech.

 

Poslanec Radek John: Ano, děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dál prosím pana poslance Františka Dědiče.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych předložil návrh na vyřazení bodu z programu této schůze, a to bodu číslo 92 - Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a změně zákona č. 114, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to bod prosím?

 

Poslanec František Dědič: Bod 92, sněmovní tisk 435.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tisk 435 - vyřadit z pořadu schůze.

Pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já mám návrh na změnu pořadu naší schůze. Navrhuji, aby bod číslo 117, sněmovní tisk 624, zákon, který se týká podpory výzkumu, byl pevně zařazen jako vůbec první bod v pátek 7. 12. Tento bod je velmi významný z hlediska dalšího fungování Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR.

Já jsem předkladatelem této novely a vzhledem k tomu, že jsem také členem stálé parlamentní delegace OBSE a musím jet monitorovat volby do Rumunska a na 11.40 mám letenku v pátek, tak bych vás poprosil o velkou podporu v této záležitosti a předřazení tohoto bodu, tak jak jsem navrhoval. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP