(15.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Námi navrhovaná novela zákona č. 589/1992 Sb. v platném znění a vyvolané technické úpravy souvisejících zákonů, tedy sněmovní tisk 677, má vrátit právní stav před rok 2008 a zvýšit od roku 2013 příjmy státního rozpočtu, a snížit tak deficit na důchodovém účtě. Sněmovní tisk 677 však čeká na své projednání v této Sněmovně již sedm měsíců. Diskriminačním přístupem se tak vlastně propadá a příjmy, které by mohl zabezpečovat v roce 2013, již nelze legislativně zajistit. Na druhé straně budeme projednávat tisk číslo 856 - vládní návrh, který byl předložen ve Sněmovně teprve 21. listopadu 2012.

Chtěl bych vás požádat, pokud tedy nevyjde v hlasování první varianta, aby byl pevně zařazen bod 58, sněmovní tisk 677, za pevně zařazené body bloku prvních čtení. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím o slovo pana poslance Vladislava Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst dva návrhy k programu této 49. schůze.

Prvním návrhem je pevné zařazení bodu 19, sněmovního tisku 763, druhého čtení novely zákona o platech představitelů státní moci a soudců, na tento pátek 7. prosince jako první bod hned po třetích čteních. Důvodem je již skončené projednávání tohoto návrhu v rozpočtovém výboru.

Druhým návrhem je návrh na vyřazení bodu 77, sněmovního tisku 802, jehož jsem zpravodajem, z programu této schůze. Jedná se o dílčí návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podaný poslanci Helenou Langšádlovou, Lenkou Andrýsovou a Ivanem Fuksou. Souběžně však již proběhlo vnější připomínkové řízení u komplexního návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracovaného Ministerstvem financí. Lze tedy očekávat jeho brzké předložení vládě a posléze Poslanecké sněmovně. Z tohoto důvodu je namístě projednat tyto dvě normy najednou. Tento můj návrh vychází i z doporučení podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Prosím pana poslance Romana Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu - Informace předsedy vlády o dalším postupu v projektu sKaret a vyvození pracovněprávní a trestněprávní zodpovědnosti. Tento bod navrhuji jako první bod dnešního jednání po pevně zařazených bodech.

Já se, kolegyně a kolegové, domnívám, že jsme v situaci, kdy by se projektem sKaret Poslanecká sněmovna měla zabývat. Mě sice těší vyjádření premiéra Nečase, ministryně Müllerové, koaličních poslanců a dalších o tom, že je potřeba udělat změny v projektu sKaret, že když Sněmovna projednávala zákony související s sKartami, měla na mysli jinou podobu, než do které se tento projekt dostal. Nicméně realita je taková, že se nic nemění a Česká spořitelna každý den vyzývá tisíce nových potenciálních klientů k tomu, aby si převzali své sKarty.

Já bych chtěl v rámci tohoto bodu slyšet od předsedy vlády, jak současnou situaci vyhodnocuje a jak hodlá dále postupovat. Chtěl bych slyšet jasnou odpověď na to, zda vláda považuje smlouvu uzavřenou mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou za platnou. Pokud ano, chtěl bych slyšet, zda má nějakou právní analýzu, o kterou tento právní názor opírá. A pokud ne, tak bych chtěl slyšet, kdy bude platnost smlouvy soudně napadena. Chtěl bych také slyšet, jaká byla či bude vyvozena pracovněprávní a trestněprávní zodpovědnost těch, kteří se na Ministerstvu práce a sociálních věcí na přípravě uvedené smlouvy podíleli. A konečně bych chtěl slyšet, jaké legislativní kroky k ukončení tohoto nesmyslného projektu vláda plánuje.

Já si dovolím v této souvislosti uvést, že sociální demokracie předložila do Parlamentu již dva návrhy, jeden na úplné zrušení sKaret, druhý na zásadní omezení použití sKaret, a k tomuto našemu návrhu vláda zaujala negativní stanovisko.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, jestli víte, že podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí 89 % držitelů sKaret si nechává peníze přeposílat na svůj účet. To znamená, že pro tyto lidi sKarta jako platební nástroj nemá naprosto žádný význam, resp. má ten negativní význam, že jim komplikuje život, že své peníze dostávají o několik dnů později - o tolik dnů, kolik je třeba k transferům mezi jednotlivými bankami.

A nevím, kolegyně a kolegové, jestli jste se seznámili s 15stránkovým dokumentem České spořitelny nazvaným Podmínky České spořitelny pro vydání a používání sKarty a otevření platebního účtu. Tímto dokumentem Česká spořitelna klade na majitele sKaret spoustu povinností, stanoví, co vše musí strpět, a mimo jiné také předpokládá možnost, že držitel sKarty přečerpá svůj zůstatek na účtu, jinými slovy, dostane se do debetu, a Česká spořitelna tímto bude poskytovat úvěry, které samozřejmě bude s patřičně vysokým úrokem úročit. sKarta tak může lidi, kteří jsou ve složité sociální situaci, uvrhnout do ještě horší situace a to jistě nebyl záměr zákonodárce.

To všechno jsou důvody, proč bychom se měli na půdě Sněmovny tímto projektem zabývat. Už proto, že řada z vás, koaličních poslankyň a poslanců, pro zákony spojené s sKartami hlasovala a nyní otevřeně přiznáváte, že jste si tento projekt představovali jinak. Na základě zákonů, které schválila tato Sněmovna, se děje něco, co nebylo naším úmyslem. Proto vás prosím, zejména koaliční poslankyně a poslance, ty, které současná situace znepokojuje, o podporu tohoto mého návrhu. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Prosím pana poslance Davida Kádnera.

 

Poslanec David Kádner: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych tímto navrhnout zařazení nového bodu, a to Informace ministra zdravotnictví k ohrožení dostupnosti zdravotní péče v Ústeckém kraji a k netransparentnímu uzavírání nemocnice v Roudnici nad Labem.

Za celou dobu, kdy jsem poslancem této Sněmovny, jsem nečelil takové záplavě podnětů jako právě v současné době, kdy je zcela zjevný či cynický, k občanům naprosto necitlivý přístup pana ministra zdravotnictví a do jeho působnosti spadajících zdravotních pojišťoven, jehož výsledkem má být rušení nemocnic a zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše spoluobčany. Budí zcela oprávněné rozhořčení lidí.

Mé informace se týkají nemocnice v Roudnici nad Labem, kde kvůli krokům ministerstva má dojít k tomuto: Zrušením akutní péče oddělení chirurgie dojde k navýšení nákladů, a to nejméně o 5 milionů korun ročně. Rušením akutní péče oddělení interny dojde k navýšení nákladů VZP nejméně o 7 milionů. Nemocnice je přitom jedinou nemocnicí mezi Prahou a Ústím nad Labem na přímém sjezdu z dálnice a na levém břehu řeky Labe již nebude pohotovost pro 60 tisíc obyvatel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP