(14.40 hodin)

 

Poslanec Petr Skokan: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu a tím bodem je zařazení Informace ministra zdravotnictví o nesystematičnosti a omezování zdravotnických služeb turnovské nemocnice na úkor nemocnice v Semilech a dále rušení nemocnice v Tanvaldě a vysvětlení netransparentnosti a nekoncepčnosti uzavírání nemocnic či oddělení v Libereckém kraji jako takovém.

Celkem osm nemocnic je v Česku od ledna odsouzeno již k zániku. Například v mém Libereckém kraji se jedná o omezení péče nemocnice v Tanvaldě, dále Panochova nemocnice v Turnově a dalších 12 nemocnic v České republice má dostat pouze omezené smlouvy na tři roky pro některá klíčová oddělení, což je pro jejich další rozvoj naprosto kritické. Nejde o to, že se nemá šetřit. Jde o to, aby se šetřilo opravdu, aby nad úspornými opatřeními, která budou bolet tu či jinde, měli občané možnost kontroly.

Konkrétně jde o toto. Když se tiše mnoho měsíců na Ministerstvu zdravotnictví připravuje rušení nemocnic a na některých odděleních v nemocnicích, tak proč zároveň tu máme během této vlády smlouvu, která rozšiřuje služby například v semilské nemocnici, kam jsou následně přesunuty služby na úkor turnovské nemocnice? Možná, že to tak má být, ale možná, že mohou existovat obě dvě nemocnice.

Pochybnosti jsou dány tím, že smlouvy mezi nemocnicemi jsou udělovány netransparentně. Okamžitě se zde vyrojily spekulace o Janu Farském. Ten je jednak ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, starostou Semil a zároveň poslancem klubu TOP 09, ve kterém je i pan ministr Heger. Byla by situace jiná, pokud by město Turnov mělo svého poslance za TOP 09, a tedy stranického společníka pana ministra? Nebylo jednání poslance pana Farského účelové, když se jednalo na správní radě VZP o odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny? On se však nedostavil, a tak projevil jistý vděk nad tím, že mu vyhověl pan odcházející Horák se smlouvou, kterou podepsala Nemocnice v Semilech se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Věci veřejné naprosto odsuzují tento netransparentní postup. Tím dochází k omezení a rušení nemocnic nejen v Libereckém kraji. Je třeba, aby byly zveřejněny smlouvy mezi nemocnicemi a pojišťovnami, je třeba, abychom se tak vyhnuli možnému podezření z politických tlaků, a také zapojit zástupce odborného personálu pacientů a místní samosprávy, kteří by se na rozhodování o zachování nebo naopak rušení některých nemocnic měli podílet. (Velký hluk v sále. Poslanec Skokan přestal hovořit a čeká, až se poslanci v sále uklidní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Skokan: Já čekám, až pan předseda ODS si to tam dopoví se svými kolegy a kolegyněmi, a hned navážu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, prosím, věnujme pozornost panu poslanci Skokanovi.

 

Poslanec Petr Skokan: Teprve poté je možné koncepčně, transparentně a veřejně rozhodnout o tom, kde a co se má případně zrušit, a možná, že se ukáže, že se nemusí zrušit ani jedna nemocnice.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Skokan žádá zařadit na úterý před pevně zařazené body. Znamená to tedy, že to chcete jako první bod, pane poslanče. Jako první bod je návrh grémia. Pokud budete trvat na tom prvním bodu, tak je to komplikované. Chci vás požádat, zda byste modifikoval svůj návrh po pevně zařazených bodech dnes.

 

Poslanec Petr Skokan: Netrvám na tom, paní předsedkyně, a samozřejmě podle vašeho praktického uvážení tedy navrhuji jako druhý bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Po pevně zařazených bodech by to byl teď již čtvrtý bod, podle toho, jak bude probíhat hlasování. Děkuji.

Pana poslance Paroubka se ještě zeptám, protože jsem zde měla tři jeho přihlášky. Všechny tři už byly řečeny.

Pan kolega Michal Babák má slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych požádal o zařazení nového bodu, a to Informace ministra zdravotnictví pana Hegera o nevýběrovém řízení generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rád bych požádal pana ministra Hegera o vysvětlení, proč byl jako krizový manažer největší zdravotní pojišťovny v zemi vybrán člověk bez jakéhokoliv výběrového řízení a bez představení strategie řízení společnosti a nejbližších kroků pro stabilizaci pojišťovny správní radě.

Jsem navíc šokován, že členové správní rady viděli nově zvoleného generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny prvně až při jeho zvolení. Já osobně jsem člen správní rady a myslel jsem si, že jsem zodpovědný jako člen správní rady za chod VZP. Mýlil jsem se. Zodpovědný je přímo pan ministr Heger.

Mluvíme tady o organizaci, která se potýká s dlouhodobými problémy a tristním hospodařením. Dvojitými ceníky pro poskytovatele zdravotní péče a zakázkami typu IZIP, kdy ostuda překračuje hranice českého státu. Dochází k otevřenému hazardu se zdravím a penězi více než 70 % pojištěnců a pacientů. Toto riziko se však přenáší i na regionální nemocnice, odborná pracoviště i samotné lékaře, nemluvě o dalším zdravotním personálu. Proč byla tato zásadní personální obměna provedena až po nevratných krocích ve formě nových smluv se zdravotními zařízeními? Nechápu. Na jednu stranu zde máme naprosto nezodpovědný výběr vedení pojišťovny a kauzu IZIP, na druhou stranu se dozvídáme, že kvůli nedostatku finančních prostředků se musí od příštího ledna rušit některé nemocnice. Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývá méně než měsíc, nezbývá nemocnicím už velký prostor k vyjednávání. Pojišťovny v čele se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou postavily nemocnice bez jakékoliv diskuse předtím pro některé z nich k likvidačnímu řešení.

Dále tady mám další bod, a to bych požadoval o předřazení bodu číslo 68, sněmovního tisku 742, novely obchodního zákoníku, čili o rušení tzv. akcií na majitele. Vláda předložila návrh zákona, který nedostatečně, absolutně nedostatečně reaguje na toto rušení akcií na majitele. Vláda předložila tento zákon ve třech možnostech: jednak zaknihování do centrálního registru, dále imobilizace akcií prostřednictvím komerčních bank a za třetí - akcie na majitele se převedou na akcie na jméno.

Náš návrh, čili sněmovní tisk číslo 742, reaguje právě na tento vládní návrh a řeší tuto věc právě pouze první možností, a to zaknihováním do centrálního registru. Ostatní možnosti jsou zcela bezzubé a neřeší absolutně věc rušení akcií na majitele. Například ve třetí možnosti, kterou samozřejmě všechny akciové společnosti zvolí, se akcie na majitele převedou na akcie na jméno, se můžou tyto akcie převádět ex post. Mnozí, kteří znáte praxi akcií, tak víte dobře, že tyto akcie jsou spravovány přímo společnostmi, to znamená, že společnosti si je mohou následně přepisovat zpětně a nemusí vůbec dojít k tomu, aby pravý majitel byl zapsán na této akcii jako na akcii na jméno.

Tento bod, čili bod číslo 68, sněmovní tisk 742 bych poprosil předřadit jako první bod ze série zákonů prvního čtení.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP