Stenografický zápis 49. schůze, 12. prosince 2012


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Skalický


1. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Hulinský
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Josef Tancoš
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Milan Urban
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Radek John
Poslanec Michal Doktor
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


160. Návrh na potvrzení předsedkyně petičního výboru

Místopředseda PSP Jiří Oliva


158. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 6 ze dne 24. června 2010

Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Michal Babák


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Aleš Rádl


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla


70. Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení

Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Lenka Kohoutová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP