Stenografický zápis 49. schůze, 7. prosince 2012


(Schůze zahájena v 10:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Lenka Kohoutová


114. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Petr Gazdík
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.32 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Radim Vysloužil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Vít Bárta
Poslanec František Laudát


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Polčák


111. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Bém
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Igor Svoják


112. Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - třetí čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Miroslav Opálka


113. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Stanislav Křeček


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Jana Suchá
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP