(12.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V tom se Česká republika trošku liší od zemí na západ od nás. Tam většinou politici zveřejňují paměti poté, kdy už z aktivní politiky odešli. Já nevím, jakým způsobem budeme rozlišovat novináře, který se přihlásí k novinařině, a jakým způsobem budeme rozlišovat politika, který to teď prostě jenom neřekne a za dva za tři měsíce napíše knihu a vydá svoje paměti a popíše tam svoje působení v Poslanecké sněmovně.

Tohle přece nejsou věci, které my bychom tady svým usnesením a svým rozhodováním měli regulovat. Jsou tady zákonné podmínky, je tady zákon o střetu zájmů. Dbejme zákonných podmínek. Pokud jsou nedostatečné, tak prosím, zpřísněme zákon o střetu zájmů, aby se ty věci nepoužívaly selektivně. V tom je ten problém. My máme podezření, že tady se ty argumenty používají selektivně, účelově a že jde jenom o to někoho šikanovat, někoho potrestat, změnit poměry ve výboru a využívá se k tomu tato záminka. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Štětina chtěl faktickou poznámku? Ano. Takže pořadí faktických - pan kolega Štětina, pan kolega Korte, pan kolega Paroubek a potom pan místopředseda Zaorálek. To jsou čtyři faktické poznámky před námi. Prosím, pan kolega Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, já si beru k srdci výzvu pana místopředsedy Zaorálka, abychom se chovali slušně. Já se budu snažit, abych to dodržel, ale nejsem si jist, jestli se mi to podaří úplně, protože to, co tady občané naší republiky vidí dnes v přímém přenosu, je hanba.

Nedivím se, že atmosféra ve společnosti je taková. A bohužel se omlouvám všem lidem, kteří mě volili, že jsem do tohoto spolku šel. Nezlobte se na mě, že to říkám takto natvrdo, ale na druhou stranu musím říci jednu věc. Byl bych moc rád, aby mě nikdo nenazýval nějakým sektářem, nějakým slizounem, protože já jsem nebyl členem Věcí veřejných ani nemůžu být členem Věcí veřejných. Vždycky jsem se snažil chovat tak, aby to mělo zdravý selský rozum a slušnost. To tady skutečně není.

A mohu vám říci, že za minulého režimu jsem nebyl na výsluní. Nemohl jsem být. Byl jsem za rok 1968 vyloučen z KSČ. Ale to, co předvádíte dneska, je daleko horší než na nás, vyloučené členy z KSČ, dělal minulý režim.

Za mnou tady hovoří odborník, který by chtěl kvalifikovat, kdo jakou má kvalifikaci. Já se domnívám, že tady není nikdo, kdo bude zkoušet, jestli já jsem lékař, nebo jsem právník, nebo jestli někdo je chemik, anebo je vynikající finančník. To tady asi nikdo není schopen. Ale já bych jenom skutečně chtěl, abychom se tady chovali slušně a abychom tady neuráželi jeden druhého.

Samozřejmě, jedná se o popravu Věcí veřejných a má to začít u předsedy.

Já vám zatím děkuji a nevylučuji, že si možná vezmu ještě další slovo. (Potlesk několika poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Korte - faktická poznámka.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní předsedkyně. Pan kolega Bárta nás vyzval k četbě záznamu z jednání bezpečnostního výboru, na kterém se projednával údajný nátlak pana Kalouska na tehdejšího policejního prezidenta Lessyho. Já vás prosím, přečtěte si to. Přečtěte to pečlivě a pozorně. Učiníte-li tak, dospějete totiž k jedinému nevyhnutelnému závěru, že pan Lessy prostě a sprostě lhal.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď prosím faktická poznámka, pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, za ta léta, co se tady pohybuji, jsem získal už určitou zkušenost, a proto jsem se odebral před zahájením tohoto bodu na oběd (oživení v sále, smích), protože jsem si říkal, že to bude užitečnější. Nicméně mi dovolte pár poznámek.

Pánové z koalice prohlédli, že pan John je kolosálně neschopný, tak jsem to viděl u toho oběda. No, to se mě mohli zeptat na začátku volebního období, já bych jim to řekl. (V sále je velký hluk, ozývá se smích.) Vytvořili panu Johnovi sinekuru, teď mu ji chtějí sebrat - jenom shrnuji fakta - a berou si za záminku to, že pan John chce dělat novinařinu. Tak upřímně - to uměl dělat. Politiku dělat neumí. A bylo by to asi obohacení pro českou novinařinu, pro novinářskou obec.

Já jsem předsedou redakční rady serveru Vaše věc. Tento týden jsem napsal pět článků a také nikdo nenavrhuje, abych byl odvolán. (Smích v sále.) Já už nemám ani z čeho, už mě bývalí kolegové skoro ze všeho odvolali. Bývalí milí kolegové. Myslím si, že tohle to jako záminka odvolání není tak úplně správné, i když nepochybuji o tom, že pan John vybrebtá, co bude vědět. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám přeji dobré odpoledne. Já si myslím, že je třeba to uchopit za pozitivní konec, protože v zásadě je správné, co tady zaznělo, i z úst pana Kalouska, protože požadavek odborné kompetence je oprávněný. My, vážení přátelé, musíme chtít tu odbornou kompetenci. My ji prostě musíme požadovat. (Smích v sále.) To prostě snad ani jinak nejde.

Já si myslím, že tady teď máme zkonsolidovanou vládu. Viděli jsme, že vláda se nám zaplaťpánbůh zkonsolidovala. To vytváří určité možnosti i tu kompetenci v ní zvýšit. Tak se na to podívejme!

Já myslím, že není chyba, že s tím TOP přichází jako první. V této nové atmosféře, pozitivní atmosféře, která se tu vytvořila po těch úspěšných hlasováních, si myslím, že je třeba si říci: Ano, potřebujeme kompetentního ministra financí, který umí vybírat daně. (Velký potlesk z lavic opozice.) Potřebujeme ho! A ne že ne! Najděme ho! Já to říkám ještě rovněji. Přátelé z TOPky, najděte ho. (Smích.) Přece není možné, aby tu někdo takový nebyl ve vašich řadách. Jste zkušená strana, máte tam řadu lidí. Třeba někdo ty daně dokáže vybrat. Přece to sakra není tak, že pan Kalousek je poslední, kdo nám tady zbyl a pořád nám tady sděluje, jak se to nedaří.

Takže já si myslím, vezměme to za pozitivní konec. I v té kultuře - paní Hanáková - no je to ostuda! Řekněme si to rovnou, je to ostuda! Je to ostuda. (Potlesk několika poslanců.) No ale teď vidíme změnu. Pan Kalousek říká - kompetence! No tak ji najděme, nebo ho najděme, někoho na tu kulturu, kdo by konečně byl - přece není možné, aby družinářka dělala kulturu. To nelze, soudruzi! (Smích, potlesk.) Takhle by to nešlo.

Zaplaťpánbůh pan Drábek, který tam také nepatřil, to je pravda, to si také přiznejme, protože byznysmen ministra práce a sociálních věcí, to bylo příliš, zaplaťpánbůh odchází. Tady se už první krok udělal. Já to vidím jako první vlaštovku! (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já si myslím - vezměme to pozitivně. Kompetence ať je nám zítra vzorem! (Smích a potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď faktická poznámka - pan poslanec Josef Novotný. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Já jen velice krátce. Vážení kolegové, dvacet let jsem v politice. Ze starostování jsem se postupně přes Senát dostal až na tu nejvyšší úroveň. A Sněmovna je skutečně po těch dvaceti letech zkušeností z politiky hnojem. To je prostě chlívek! (Oživení a smích v sále.) Já vám chci říci, že vy, kteří budete hlasovat o vyloučení po těch pokleslých opatřeních, že budeme hlasovat o přestávkách na poradu klubu a dalších věcech, tak vy, kteří budete hlasovat pro vyřazení kolegy Johna z oněch jmenovaných výborů, jste skutečně tím hnojem v chlívku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byly faktické. Zeptám se, zda ještě faktická poznámka. Pan poslanec John. Prosím.

 

Poslanec Radek John: Já jenom fakticky prostřednictvím paní předsedající k oběma příspěvkům pana Korteho, který je nazýván Mako svými členy klubu. Bylo by dobré, kdyby si zjistil, co ta zkratka znamená. On se ukázal jako naprosto nekompetentní v obou příspěvcích.

V tom prvním se mu podařilo, že mé hezké asistentce dal krycí jméno Moroz. Já myslím, že by se jí měl omluvit, protože ji zažil na všech zasedáních bezpečnostního výboru, dokonce se s ní velmi příjemně bavil. Ona ovšem říkala, že z něj táhlo. (Smích v sále.) Já si myslím, že kompetence také znamená neožírat se tak, že si někdo nepamatuje ani jméno mé asistentky. To je bod jedna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP