(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já jsem trochu překvapen, protože jsem očekával účast premiéra vzhledem k tomu, že jsem tady ráno přečetl omluvu, která se týkala dopoledne. Takto jsem to tady formuloval. Ale mezitím jsem obdržel omluvu další, která zní tak: "Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych omluvil svou neúčast z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 8. listopadu z pracovních důvodů." To je čerstvá omluva. Stejná je tady omluva i ministra Kalouska z odpoledního jednání a také omluva Ivany Weberové a Alexandra Vondry. Takhle se situace ještě trochu vyvinula.

 

Bod, který budeme nyní projednávat, jsou

130.
Ústní interpelace

Nyní přistupme k tomu, co je programem ústních interpelací, které, jak je vidět, budou bez účasti premiéra dnes a v tom případě zahájím hned podle pořadí, které si vylosovali poslanci, že budou podávat interpelace v čase od 14.30 do 16 hodin nejdřív na premiéra. Pořadí máte asi před sebou stejně jako já. Na prvním místě je v něm paní poslankyně Kateřina Konečná, která měla v úmyslu interpelovat premiéra Petra Nečase ve věci smlouvy o sociálním zabezpečení.

Vy máte dneska, paní poslankyně, smůlu na ty interpelované. Je mi to líto. Můžete vystoupit.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, já musím říct, že vaše pohrdání tímto orgánem dosáhlo poměrně velkého vrcholu toto odpoledne, protože udat pracovní důvody ve chvíli, kdy máte sedět dle Ústavy, jednacího řádu Poslanecké sněmovny zde na tomto místě a odpovídat poslancům na jejich podané interpelace, je snad ještě větším zneuctěním této instituce než to, co jste udělal dopoledne, kdy jste si dovolil svolat jednání vlády České republiky v době, kdy mají oficiálně a dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny probíhat písemné interpelace. Já si opravdu myslím, že budeme muset velmi zvážit, zda nepoužít § 38 Ústavy, který říká, že se budeme muset usnést, abyste zde milostivě tuto Poslaneckou sněmovnu navštívil a ve čtvrtek se společně s mými kolegy podílel na jednání této schůze, protože to, co předvádíte, je nejenom vrcholem nevkusu vůči Poslanecké sněmovně, ale také celé republice.

Nicméně dovolím si vám položit velmi jednoduchou otázku, kterou jsem pro vás dnes měla připravenou. My jsme tady v květnu tohoto roku jako Poslanecká sněmovna, a v dubnu Senát, schválili Smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení. Je to smlouva, která nám téměř čtyři roky již chybí, protože jsme ji 1. 1. 2009 vypověděli a způsobuje to našim občanům velké problémy v tom, aby získali nárok na to, když potřebují mít sociální zabezpečení a například nějaký čas pobývali v Ruské federaci, případně tam dnes pracují. Vy tuto smlouvu máte k podpisu danou 11. května 2012. Já chápu, že vaše neakceschopnost chodit do Poslanecké sněmovny může být dána možná obavou před opozičními poslanci, ale nechápu důvod, proč nejste schopen za pět měsíců tohoto roku podepsat tuto velmi důležitou smlouvu, na kterou občané čekají, kterou schválily zákonodárné orgány této republiky, a tudíž jediné, co jí braní k tomu, aby mohla být naplňována, je váš podpis. Vím, že to bude do 30 dnů, ale přála bych si, aby to vůči občanům bylo dříve. Prosím ale o vaši odpověď, kdy tak hodláte učinit a z jakého důvodu došlo k tomuto zdržení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, paní poslankyně. Já jenom upozorním, že vzhledem k tomu, že tady není premiér, tak je možné, že ty interpelace, protože někteří se mi odhlašují, budou hotové dřív. Já bych byl rád, kdyby byly hotové dřív, abychom nemuseli dělat pauzu před 16. hodinou a pokud možno přešli plynule na interpelace na ministry. Upozorňuji poslance, pokud podali interpelace na ministry, a apeluji také na ministry samotné, pokud tady budou dříve všichni, tak bychom mohli začít dřív než v 16 hodin nebo po 16. hodině. Prosím, aby přítomnost tady byla dříve, abychom mohli využít čas a nemuseli dělat přestávku. Uvidíme, jestli se to povede.

Nyní poprosím pana poslance Ivana Ohlídala, který chce interpelovat také premiéra ve věci asociální politiky vlády. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, bohužel musím konstatovat, že pan premiér pokračuje ve svém arogantním jednání, které započalo už minimálně včera při projednávání významných zákonů, které budou mít silný dopad na občany našeho státu, i na občany možná ani ještě nenarozené.

Já jsem se ho chtěl zeptat na některé aspekty, které jsou spojeny právě s těmito asociálními zákony, ať už se jedná třeba o zákon daňový, který se nazývá pejorativně zákon o zdražovacím balíčku, nebo zákon o takzvaných církevních restitucích. Oba tyto zákony jsou naprosto škodlivé pro českou společnost a poškozují všechny, nebo téměř všechny občany České republiky.

Při této příležitosti však nastal ještě jeden velmi negativní jev. Já myslím, že koalici a vládě se včera podařilo rozbít poslední zbytky politické kultury, která v této Sněmovně, která v této republice existovala. Já si myslím, že to, čeho se dopustila včera vláda, je naprosto záškodnická činnost z hlediska demokratických principů této republiky. Já jsem se chtěl pana premiéra zeptat, protože ho znám velmi dlouho, znám ho ještě jako učitel z vysoké školy, z přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde byl studentem. Byl to tehdy velmi slušný a schopný člověk. Bohužel se velmi změnil. A proto se ho chci zeptat, jestli nemá obavu, že jednou se lidem tohoto státu bude zodpovídat, tvrdě zodpovídat za své činy i za činy vlády i za činy této koalice. A to nemyslím jenom v tom, že prohrají volby, které budou následovat, že jich pak bude sedět možná jenom pár řad v této Sněmovně. To je jejich věc. Ale jestli se nebojí osobní odpovědnosti, že se lidé naštvou a budou po něm žádat, aby složil své účty. Proto si dovoluji pana premiéra požádat, aby mi třeba se zpožděním, ale přece jenom odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní požádám dalšího interpelujícího, pana poslance Jiřího Paroubka, který má v úmyslu interpelovat Petra Nečase ve věci říjnového summitu Evropské unie. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane předsedo vlády, jak jsem pochopil z veřejných zdrojů, tak se evropský summit, který se konal v nedávné době v Bruselu, zabýval několika otázkami. Tou první je tzv. bankovní unie, jejíž obrysy, jak se z českého tisku dozvídáme, se zvolna ujasňují a která, jak se zdá, nebude uvedena v život dříve než v roce 2014.

Záměrem vaší vlády podporovaným řadou pravicových ekonomů bylo tento návrh vetovat. Údajně proto, že bude znamenat ztrátu kontroly nad operacemi mezi českými filiálkami bank a jejich zahraničními mateřskými peněžními ústavy. Bylo to podle mého názoru poněkud pokrytecké, protože ten, kdo se o problematiku bankovnictví zajímá, ví, že Česká národní banka před časem slíbila, že pohlídá, aby do České republiky zahraniční banky nepodstrkovaly toxická aktiva, ze kterých by se hradily ztráty v Praze, tedy v českých bankách a na úkor našich českých poplatníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP