(15.40 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že jsem v obecné rozpravě řekl na začátku své stanovisko a tím benevolence vůči vládě z pohledu kontrolního výboru musí skončit. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže zde padl návrh na zamítnutí. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Požádám o závěrečná slova. Pan zpravodaj? (Nehodlá vystoupit.) Pan ministr? (Nehodlá vystoupit.) Nežádají závěrečná slova, proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

11.
Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů
v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, co říci o návrhu, který by měl naplňovat fiskální strategii vlády alespoň z hlediska ideových východisek všech tří vládních stran a který se mezitím stal politikem úplně jiného, úplně jiného rozměru a úplně jiného formátu, a myslím si, že dnes, když o něm mluvíme, tak zcela jistě nemluvíme o těch parametrech, které jsou uvnitř té předlohy, kterou Poslanecká sněmovna projednává a o které hlasovat.

Já miluji přirovnání, samozřejmě, že každé přirovnání kulhá, ale dovolte velmi skromné přirovnání.

Žil, bude tomu už asi 2000 let, jakýsi Jeshua Ben Josef, který něco povídal o tom, jak by to mělo být, a v jeruzalémském chrámu farizejové, když ho z toho zpovídali a on jim vysvětloval ty argumenty, tak oni nechtěli slyšet žádné argumenty. Oni měli jenom hrůzu o pozice v tom jeruzalémském chrámu. A říkali: "Ať říkáš, co říkáš, tak my máme pocit, že nás to ohrožuje, a proto nechceme slyšet, co říkáš, a koneckonců je nám úplně jedno, co říkáš. My hlavně nechceme tebe!" Odvlékli ho před toho prokurátora Judee a to byl relativně slušný člověk a měl pocit, že ten Jeshua, ať říká, co říká, tak že to vlastně ničemu neškodí, a chtěl vědět, proč ho ti druzí chtějí zabít. Říkal: "Tak dobře, já tady mám nějaké viditelné zločince vedle něj, no tak já jeho pustím a obžaluji a obviním, potrestám ty zločince." A všichni ti, kterým bylo úplně jedno, co ten Jeshua říká, jenom se prostě cítili ohroženi tím jeho působením, tak volali: "Ne, zab toho Jeshuu! A propusť Barnabáše! A propusť Rittiga. Propusť Janouška a propust všechny! Ale hlavně nám zabij toho Jeshuu, protože toho my nechceme!" - Pokud si pletu osoby a obsazení a čas, tak se omlouvám, už jsem starší pán.

Já teď nechci přirovnávat Jeshuu k Nečasovi a Tluchoře k Pilátovi Pontskému. Já prostě jenom tím chci říct, že určité motivy lidského chování jsou stále stejné. Že když chceme udělat něco opravdu odporného, odporného z hlediska našich vlastních zásad a našich vlastních pravidel, a nemáme dost odvahy říct ty pravdivé důvody, tak si najdeme nějaké důvody zástupné.

Já bych se chtěl omluvit Poslanecké sněmovně, že předloha z dílny Ministerstva financí posloužila těmto odporným motivům jako zástupný důvod.

To je vše, co k tomu umím říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tento návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 801/1. Proto prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Suchánek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona a doporučil Sněmovně přijmout ho ve znění pozměňovacích návrhů, které jste všichni obdrželi jako sněmovní tisk.

To je víceméně vše jako zpravodaj a hlásím se jako první do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy zatím eviduji čtyři přihlášky. Jako první je pan poslanec Jiří Paroubek, připraví se pan poslanec Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rozpočtový, nebo chcete-li zdražovací balíček chce řešit tragické deficity státu zvýšením DPH, ořezáním paušálů pro autorské honoráře, ale například nikoli pro mnohamilionové faktury advokátů a poradců, zrušením slevy na dani pro pracující důchodce, zavedením nízkého druhého pásma zdanění až na příjmy od 48násobku průměrné mzdy, ořezáním příspěvku na bydlení a dalších dávek, které znovu podtrhnou, sníží poptávku a zesílí cyklický vliv státního rozpočtu. To je pravý opak toho, k čemu je země vyzývána.

Mezinárodní měnový fond v pravidelných Světových ekonomických výhledech, World Economic Outlook, naléhavě doporučuje, aby se pozornost soustředila na řešení strukturálních schodků a cyklická složka se ponechala automatickým stabilizátorům. Klíčovým úkolem v hrozící krizi je potřeba obnovit hospodářský růst. Je to sice něco jiného, nežli Mezinárodní měnový fond říkal donedávna, ale lepší později nežli nikdy.

Tato debata u nás občas zazní také, ale dost naplano. Řada institucí, jako Ministerstvo financí nebo Česká národní banka, najdeme to třeba i v její zprávě o inflaci, nabízí pro výpočty strukturální a cyklické složky různé modely. Porovnávají trendy a mezery ve výkonu a podobné abstraktní veličiny, které popravdě závisejí hlavně na tom, co se dá do modelu na začátku.

Za užitečnější považuji jiný pohled. Strukturálním schodkem je ta jeho část, kterou mohou ovlivnit reformy nebo účinnější politiky či výkon státní správy. Náprava takových strukturálních schodků je dvojnásobně efektivní tím, že vytvářejí podmínky pro hospodářský růst, jak se to třeba dařilo v letech 2005 a 2006.

Kde všude jsou v Česku utopeny peníze špatnou politikou, nefunkční státní správou nebo principiálně chybnými reformami? Upozorním na ty nejzávažnější případy, abych nasměroval pozornost produktivním směrem.

Především je to neschopnost vlády zajistit řádný výběr daní, zejména daně z přidané hodnoty. Podle představitelů Svazu obchodu a cestovního ruchu platí DPH jen asi 30 % malých a středních obchodníků. Velká část české ekonomiky působí v podbízivém vládním režimu, kdy se daně platí jen dobrovolně. Skutečnost, že státní správa nemá síly ani vůli prosazovat v této oblasti zákony, je patrná také z výpadků dalších daní a odvodů, ale zejména v průběhu metanolové aféry, ve které zemřelo už 30 osob a jejíž konec je v nedohlednu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP