(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je fakticky. Je to faktická, takže pan poslanec Babák s faktickou může nyní bez ohledu na přednostní práva. Pak se hlásí zpravodajka paní poslankyně Weberová.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane předsedající, jen opravdu krátce zareaguji na svého předřečníka ze sociální demokracie. Myslím si, že opravdu velký rozdíl je mezi vážným trestným činem, jako je například to, za což je souzen například váš kolega pan Rath, za což samozřejmě je souzena další spousta vašich kolegů ze sociální demokracie, když brali úplatky. Například by měli být souzeni za Mosteckou uhelnou. A rozdíl, daleko větší rozdíl je, když kriminálníci, jako pan Škárka, který tady sedí, a kriminálnice a podvodnice jako paní Kočí v podstatě jde podvést slušného člověka -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jenom chtěl požádat, prosím vás - omlouvám se, že do toho vstupuji - ale připadá mi, že není dobré, aby poslanci se tady častovali podobnými výrazy. To podle mě překračuje hranice toho, co bych tady toleroval. Takže já prosím, důrazně žádám, aby podobná označení jsme tady nepoužívali. Vůbec si myslím, že pro politiky se nesluší, aby se častovali nějakými trestními a podobně jinými těmi... Je to politická debata. Byl bych rád, aby to všichni respektovali.

Já doufám, že i vy, pane poslanče, budete respektovat to, co jsem řekl. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Poslanec Michal Babák: Samozřejmě respektuji, pane místopředsedo. Já jen reaguji na slova pana soudce Šotta, který tady tímto způsobem nařkl tyto dva poslance.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, já tady ještě řeknu jedinou větu. Pan soudce Šott není součástí tohoto sboru, ten není účasten této debaty. To bych nechal stranou. Takže nechme soudce Šotta v této chvíli. To je úplně jiná část moci v této zemi. (Potlesk několika poslanců.)

Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Takže jen abych udělal ten rozdíl: Pan Bárta využil své imunity, ne té, která je doživotní imunita, ale využil své imunity, což má daleko větší rozdíl, než je tady tento zákon. A je potřeba, aby i sociální demokracie nastudovala tento zákon, a v tom případě by rozhodně nemohla vystupovat proti tomu, co využil pan Bárta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Weberová byla ta, která se hlásila do rozpravy. Já jí musím dát přednost, protože ona je zpravodajka a samozřejmě může si vzít slovo kdykoliv. Takže prosím, můžete v této chvíli vy.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo, budu velice stručná. Chtěla jsem jen zareagovat na některé argumenty, které tady padaly.

Myslím si, že skutečně imunita je benefitem demokracie, ale tím benefitem demokracie je podle mého názoru pouze právě v té podobě, pokud je ta imunita po dobu výkonu mandátu. Pokud je ta imunita celoživotní, pak se domnívám, že to už se pak z ní stává právě benefit toho konkrétního poslance, a nikoliv toho zákonodárného sboru, jak je ta imunita míněna a jaký je její smysl - aby nebyl rušen zákonodárný sbor ve své činnosti.

Také bych opravdu důvěřovala expertům na ústavní právo. Myslím si, že se není třeba obávat, že by se tady najednou houfně začala objevovat vykonstruovaná trestní oznámení. K tomu samozřejmě může dojít, dochází k tomu běžně dnes a denně i v běžném životě. Používají to lidé, pokud mají mezilidské spory, tak bohužel na sebe podávají trestní oznámení. K tomu ale bohužel dochází, tomu asi nemůžeme zabránit. Jedině tomu asi brání institut trestního práva, kterým je trestný čin křivého obvinění. Takže jedině tak se proti tomuto můžeme bránit.

Myslím si, že skutečně bychom měli podpořit ten návrh tak, jak byl předložen. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se - jsou tady dvě přihlášky k faktickým poznámkám. Pan kolega Daniel Korte - ta faktická poznámka již byla vyčerpána? A pan kolega Šťastný - též už ta faktická poznámka neplatí.

Pan kolega Jiří Paroubek má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem trošku překvapen z vývoje diskuse, protože se přiznám, že jsem měl představu, že tento návrh zákona projde bez nějakých velkých problémů.

Myslím, že má předřečnice paní poslankyně Weberová to tady zdůvodnila velice dobře argumentačně. Osobně pokud něco řeknu v televizi a pokud to bude lež, no tak asi ponesu následky. Já v tom nevidím žádný problém. Ale tady ve Sněmovně, pokud budu řekněme útočit na vládu a stanu se předmětem, jak to krásně řekl pan poslanec Korte, politické msty, no tak to by bylo vážné. Ale to zcela nepochybně je tímto návrhem vcelku, myslím, vyváženě řečeno.

Já chci ale ocenit vyjádření pana poslance Korteho, protože on řekl nahlas, co si řada poslanců zřejmě z ODS a TOP 09 myslí, že tohle je špatný návrh a že tohle je špatný přístup. Já se přiznám, že tohle vidění světa nesdílím. Nemyslím si to já, ale nemyslí si to také česká veřejnost. A je potřeba, aby to tady pánové řekli odvážně nahlas, že oni mají jiný pohled na svět. Jestli někdo nezvedá ruce pro přímou volbu prezidenta, je to jeho věc. Jestli nezvedá ruce ani pro omezení imunity, je to jeho věc. Ale je to cenná informace pro veřejnost. A já si nemyslím, že tento návrh je zbytečný a škodlivý.

A ještě úplně na závěr. V té první větě, kterou řekl Cicero, ještě je druhá věta. Já to nebudu říkat v latině, protože to se přiznám, že by asi nebylo pro většinu z nás ono, tak to řeknu v češtině: Jak dlouho se nám ještě budeš v tomhle svém pominutí smyslů vysmívat?

Myslím, že bychom se neměli vysmívat české veřejnosti.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Chvojka prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Už naposledy.

Tak aby nedošlo k mýlce, ČSSD samozřejmě podporuje tento tisk tak, jak ho podporovala, když byl předložen poprvé. To, že tady já jako zástupce sociální demokracie diskutuji, tak - opakuji - to neznamená, že tento tisk nepodporujeme ve většině.

Ke kolegovi Babákovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan Babák se neorientuje. On rozděluje trestné činy na ty horší, lepší. Říká, že pan Šott nespravedlivě obvinil pana Bártu. Přitom pan Šott nikoho nespravedlivě neobvinil. Pan Šott je soudce, který rozhodl podle zákona, a soud zná právo. Ten rozsudek je prostě správný a spravedlivý.

Já mám pro pana Babáka takovou nabídku: Pojďme zajít do Blue Lightu a pojďme to tam probrat. (Smích v lavicích.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak teď já mám nabídku pro vás všechny a ptám se, jestli se ještě někdo chcete přihlásit do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se paní zpravodajky, jestli zazněl nějaký návrh na vrácení nebo zamítnutí. Prosím, aby nám oznámila průběh rozpravy, a budeme hlasovat.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Návrh na zamítnutí jsem nezaznamenala. Zaznamenala jsem pouze návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže máme před sebou nejprve návrh na přikázání výborům k projednání, poté návrh na zkrácení lhůty k projednání. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Svým rozhodnutím jsem navrhla přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. (Nikdo se nehlásil.)

 

Nemá-li, zahajuji hlasování číslo 35. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 35. Přítomno 184. Pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání. To bylo 30 dnů, paní zpravodajko? O 30 dnů návrh na zkrácení lhůty? (Na 30.) Na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 36. Přítomno 185, pro 20, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu. Tím končím projednávání tohoto bodu, sněmovního tisku 710, v prvém čtení. Děkuji oběma dámám - paní navrhovatelce a paní zpravodajce.

O slovo se hlásí pan kolega Petr Tluchoř. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP