(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud nebudou naplněny závazky obchodní smlouvy, tak samozřejmě to pak znamená náhrada škody a ušlý zisk. Nebudu tady kalkulovat, co představuje ušlý zisk v tomto případě pro Českou spořitelnu. To se tady neodvážím vypočítat. Ale znamená to, že neplnění závazků těmi, co přijdou, i dalšími ministry, k tomu, co tady pan Šiška podepsal, znamená i ohrožení České republiky konkrétně - finančně, hmotně. Takhle to prostě je z obchodního práva a tyhle důsledky prostě padají na všechny, kteří se na tom podílejí. A já se na tom tedy podílet nehodlám!

Proto jsem přesvědčen, že v této věci musíme zaujmout jasné stanovisko a navrhuji tedy, abychom bodem pod názvem, který jsem navrhl, zahájili sněmovnu, jako prvním bodem, doufám, že se na mě paní Klasnová nebude zlobit, že takto modifikuji její návrh, nebo možná bude trvat na svém. Ale já bych chtěl, aby to byl premiér Nečas, který podá informaci, jak bude čelit té hrozbě, která plyne z této smlouvy a která podle mě znamená vážně poškodit Českou republiku. To je tedy má podoba návrhu.

A teď mi ještě dovolte, abych navrhl druhý bod, když už tady jsem, který jsem chtěl navrhnout poté, ale když už, tak to spojím. Já bych zároveň chtěl požádat premiéra Petra Nečase, aby podal na této schůzi informaci o jednání Rady, o jednání Evropské rady, kterého se účastnil v závěru minulého týdne, vzhledem k tomu, že i tady pro mě v souvislosti s vystoupením České republiky vyplývá celá řada otázek.

Já bych chtěl připomenout, že je mi známo, že předseda Evropské komise (správně rady) pan Van Rompuy poslal všem členským státům Evropské unie dopis, to bylo v září tohoto roku, ve kterém byly položeny otázky, které se týkaly onoho projektu bankovní unie. Já nevím, jakým způsobem se s tím Česká republika vypořádala. Nevím, jak ty dotazy byly zodpovězeny, na schůzi evropského výboru v Poslanecké sněmovně, pokud vím, se ho účastnila dokonce - ani ne státní tajemník pan Belling - jen úřednice paní Pitrová, takže nám nikdo tady informace o tom, jak Česká republika se k bankovní unii staví, nepodal. Mně není známo, jakým způsobem Česká republika reagovala na sadu otázek, kterou dostala, stejně jako každá jiná země, od předsedy Evropské komise (správně rady) pana Van Rompuye. Jenom řeknu, že mě překvapilo vystoupení pana premiéra na této Radě proto, že jsme opět slyšeli, že Česká republika hrozí zavetováním a zablokováním vzniku evropské (bankovní) unie v rámci dohody členských zemí Unie. A mě to překvapilo proto, že jedním dechem pan premiér mluví o zablokování a jedním dechem říká, že nemá k dispozici celý návrh a celý projekt evropské bankovní unie, tak jak se má o něm jednat.

Mně to připadá jako chyba především proto, že bych přinejmenším počkal, až budou k dispozici všechny informace, a pak bych něčím vyhrožoval nebo říkal o stanovisku České republiky. Takhle mi to připadalo takové stereotypní, ten postoj České republiky, a charakteristické, že něco odmítáme ještě dříve, než je k dispozici celá podoba toho, o čem se má jednat. Mně připadá postoj Polska - které se opakovaně k těm integračním věcem hlásí, ať je to fiskální dohoda, nebo bankovní unie, ale pak u stolu jako někdo, kdo se toho chce účastnit, prosazuje často i tvrdé požadavky, až zásadně změní často i ten projekt - daleko efektivnější než postoj České republiky, která jakoby hlásí veto ještě dříve, než pan premiér dorazí do Bruselu.

Opakovaně si myslím, že to je postoj neefektivní, a jakkoli to téma podle mě stojí za debatu, tak mi připadá, že je to netaktické, postupovat tak, jak pan premiér na této Evropské radě předvedl. Ale tak se nedivíte, že to téma vzhledem k tomu, že jeho význam pro naši zemi podle mě je značný, je určitě téma, které bych také rád, kdybychom zařadili na jednání Poslanecké sněmovny. Prosím tedy, až budeme schvalovat pevné zařazení bodů dnes na tuto schůzi, abychom potom, co se pevně schválí ten první bod, doufám, který se týká sKarty, hlasovali také o zařazení zprávy premiéra Petra Nečase z jednání Evropské rady. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Drábek chce reagovat. Upozorním jenom kolegy, že není rozprava k pořadu schůze, ovšem osobám s přednostním právem slovo udělit musí. Slovo má pan ministr.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já nezneužiji diskusi o programu schůze k tomu, abych vysvětloval to, z čeho jsem tady napadán. Jenom bych si dovolil dvě krátké poznámky.

Používat s velkou lehkostí slova jako lež nebo podvod je také znakem úrovně politické kultury. Prohlašuji, že jsem nelhal. Každý si může dohledat moje vystoupení, ať už z jara tohoto roku, nebo z léta loňského roku, kdy jsem se k tomuto tématu vyjadřoval. Fakticky chci uvést, že zadávací podmínky ve veřejné obchodní soutěži na provozovatele sKarty byly vyvěšeny na webu ministerstva 30. června 2011. Zadávací podmínky přezkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, shledal je v pořádku. Na přelomu loňského a letošního roku byla podepsána smlouva, která už devět měsíců visí na webu. Dělat z toho téma teď je skutečně velmi zvláštní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další přihlášku k pořadu schůze - pan poslanec Jiří Paroubek, prosím. Informace pro kolegy, že je zde ještě deset přihlášek. Pan poslanec Paroubek, prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chci navrhnout zařazení mimořádného bodu pod názvem Informace vlády o opatřeních proti daňovým únikům při prodeji lihovin a destilátů a k zajištění jejich prodeje bez metylalkoholu. Myslím, že by takovou zprávu, takovou informaci měl podat předseda vlády.

Na zářijové schůzi Sněmovny jsem dvakrát neúspěšně navrhl do programu zařazení bodu k problematice jedovatých lihovin obsahujících metanol. Tehdy jsem uvedl, že je zde patrné ohromné selhání státní správy, počínaje Policií ČR přes celní správu, potravinářskou inspekci, Českou obchodní inspekci až po hygienickou službu. Těžko hledat kdekoliv v zemích Evropské unie podobné selhání státu. Po propuknutí metanolové aféry jsme se dozvěděli, že 20 až 25 % v České republice vyrobených a prodávaných lihovin je produkováno z denaturovaného lihu rafinovaného savem. Z toho každoročně pocházejí daňové úniky v řádech miliard a tyto objemy občany spotřebovaných nekvalitních lihovin vytvářejí latentně značný zdravotní problém, a tedy další výdaje státního rozpočtu tentokrát v oblasti zdravotnictví.

Vláda sestavila seznam opatření pod názvem Plán nulové tolerance černému trhu s lihovinami. Zdá se, že plán není jasně definován, některé věci a některá opatření v něm chybějí, a to i záležitosti navrhované například výrobci lihovin či obchodníky. Tak například Petr Nečas sliboval, že stát bude přísněji kontrolovat dovoz metylalkoholu. V materiálu je však uvedeno - cituji: "Z analýzy Ministerstva financí vyplývá, že pohyb metylalkoholu není z hlediska černého trhu lihovin rozhodující." To je určitě zajímavý dílčí závěr z tohoto materiálu. Unie lihovarníků požadovala, aby stát zajistil stálý dohled celníků ve všech daňových skladech s lihovinami v Česku. V materiálu se objevuje v této souvislosti, že vláda nehodlá tuto záležitost provést. Stejně tak se vláda nezabývá například uplatněním registračních pokladen, což by měla být povinnost, které se dožadovali sami obchodníci. Ti by pak nemuseli nejspíš žádat o licence. Protože licence by v takovém případě, když by zde byly registrační pokladny s pamětí, byly zbytečné.

Myslím, dámy a pánové, že Sněmovna a česká veřejnost si zaslouží dostat podrobnou informaci o tom, jak chce vláda řešit kauzu, která si vyžádala již 30 obětí na lidských životech. Navrhuji zařadit tento bod na této schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek po jedenácté hodině jako první bod.

Druhá záležitost, kterou chci navrhnout - aby na této schůzi Sněmovny podal předseda vlády Petr Nečas informaci o průběhu evropského sumitu, který se konal v Bruselu v závěru minulého týdne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP