Stenografický zápis 47. schůze, 26. října 2012


(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.19 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Husák


12. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Bém
Poslanec Igor Svoják
Poslanec František Dědič
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Rusnok
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Michal Janek
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Jiří Rusnok
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Pavel Bém


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Místopředseda PSP Jiří Oliva


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Kováčik

(Jednání přerušeno v 11.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Josef Nekl


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 717/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Baštýř


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Marek Šnajdr
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


38. Návrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Skalický


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 823/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Stanislav Huml


15. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Jana Suchá


13. Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Marek Šnajdr
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP