Stenografický zápis 47. schůze, 24. října 2012


(Jednání zahájeno v 10.02 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Igor Svoják


2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Michal Babák
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Babák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


45. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavol Lukša
Poslanec František Dědič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Jiří Papež


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Daniel Korte
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Roman Sklenák


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vojtěch Filip


11. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Babák
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Babák
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Michal Babák
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Lenka Kohoutová
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP