Stenografický zápis 47. schůze, 23. října 2012

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Radek John
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavol Lukša
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Vít Bárta
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jaroslav Foldyna


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 725 ve výborech Poslanecké sněmovny

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


86. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 710/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Ivana Weberová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Petr Tluchoř


87. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslankyně Ivana Weberová


88. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Miroslav Nenutil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Miroslav Petráň
Senátor Miroslav Nenutil


89. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 719/ - prvé čtení

Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Marek Benda
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Váňa


91. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení

Senátor Tomáš Grulich
Poslanec Václav Baštýř
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Braný
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Michal Janek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP