(16.40 hodin)
(pokračuje Šťovíček)

Odstranění vyvlastňovacích paragrafů není ani v rozporu s hospodárným nakládáním s nerosty ve vlastnictví státu. Naopak současná právní úprava, v níž má stát naprosto mizivé procento výnosů z těžebních surovin, je neobhajitelné a nehospodárné nakládání s domácími surovinami.

Zrušení vyvlastňovacích paragrafů, které dnes projednáváme, poskytne lidem v ohrožených obcích jistotu, že jejich budoucnost je skutečně v jejich rukou, a nikoliv v rukou těžařů či jednoho úředníka. Tak jak je dnes horní zákon nastaven, jsou zájmy těžebních společností jednoznačně postaveny nad zájem státu i jeho občanů.

A teď mi dovolte jenom osobní závěr. S cílem odstranit vyvlastnění kvůli těžbě jsem šel do parlamentních voleb za volební stranu Věci veřejné a byl to také cíl dalších stran, které po volbách vytvořily koaliční vládu. Jsem rád, že tato vláda přijala závazek odstranit vyvlastňovací paragrafy do svého programového prohlášení. Mohu proto s klidným svědomím jednoznačně odmítnout jakékoliv spojování s restitucemi či jiným hlasováním, které je mi účelově a dlouho podsouváno. Pevně doufám, že mezi námi není nikdo, kdo by chtěl další likvidaci obcí v předpolí dolů i za cenu vyhnání tamních obyvatel proti jejich vůli, jako jsme to zažívali v minulém století v zájmu tzv. světlých zítřků.

Dámy a pánové, vážení kolegové, kolegyně, zdvořile vás žádám o podporu této novely horního zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Konečná se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Mně to nedá, ale myslím si, že základem politika je to, aby měl koncepci. Koneckonců volební programy jsou našimi koncepcemi a tím, s čím jdeme do voleb. A pak na to mohou navazovat zákony. Proto obrácenou teorii pana kolegy Šťovíčka nechápu.

Co ale pan kolega Šťovíček jasně dokázal v předchozím hlasování o vyvlastňovacích paragrafech je to, že mu nevadí vyvlastňování pod liniovými stavbami, protože byl pro, stenozáznam to říká, ale vadí mu vyvlastňovací paragrafy v jiném zákonu. To znamená, že nadřadil svůj osobní zájem nad zájem společnosti, a následně premiér, protože to slíbil, tak nadřazuje zájem udržení této vlády nad zájmem této společnosti. (Potlesk zleva.) Já si myslím, že je třeba si to zapamatovat, protože ve chvíli, kdy někdo hlasuje během deseti minut pro jedny vyvlastňovací paragrafy, a pak nás tu deset minut poučuje o tom, proč je třeba všechny vyvlastňovací paragrafy zničit, tak že takovému člověku nemůžeme věřit, protože popírá sám, co řekl. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní dostane slovo předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaznívá tady poměrně ohnivá slovní bitva, kanonáda, a já jsem přesvědčený, že je potřeba celou tu diskusi zklidnit, protože se jedná o v podstatě věcný problém.

Ta demagogie, která je tady dělána, kdy se srovnávají vyvlastňovací paragrafy z jednoho zákona s vyvlastňovacími paragrafy v jiném zákoně, není na místě. Bavíme-li se totiž o vyvlastňování pozemků za náhradu, samozřejmě, a pod soudní ochranou ve prospěch výstavby dálnice, silnice, železniční tratě, energetického vedení apod., mluvíme o vyvlastňování ve prospěch získání veřejného statku, veřejného statku, kterým všechny tyto důležité infrastrukturní projekty jsou, a ve většině případů v podobě např. dopravních staveb jsou dokonce ve veřejném vlastnictví, je to něco úplně jiného, než pokud se bavíme o těžebních prostorech, kde je ve prospěch jednoho soukromého subjektu vyvlastněn majetek jiného soukromého subjektu, ve prospěch jeho podnikatelského záměru je vyvlastněn majetek někoho jiného. To jsou dvě naprosto dramaticky odlišné věci.

Na druhé straně ano, je na místě bavit se o strategických zájmech státu, tedy o energetických surovinách. To nade vši pochybnost. Tam ano, veřejný zájem musí být ochráněn. Ale řekněme si otevřeně, že onen vyvlastňovací paragraf, o kterém tady mluvíme a který tady někteří řečníci z levice brání slovy, která jako by vypadla z PR článku PR oddělení některých soukromých těžařských společností, tak to jsou prostě záležitosti, které my musíme řešit odlišně. Znamená to přístup ke strategickým surovinám. Musí být řešen orgány veřejné moci, musí být samozřejmě pod soudní ochranou a musí být řešen ve prospěch strategických zájmů státu. Je to něco jiného, než když se bavíme o paragrafech, které skutečně reálně nebyly za posledních dvacet let použity.

A pokud se podíváme, o koho ve skutečnosti jde - a tady se vedou plamenné debaty o uhlí, o přístupu ke strategickým zásobám uhlí -, tak ve skutečnosti tam, kde se reálně vyjednává o získání např. pozemků a půdy pro těžbu, vůbec nejde o uhlí. Jde o suroviny, jako je stavební kámen, jako je štěrkopísek, cihlářský jíl apod. O ty se převážně jedná. A tam je potřeba říci, že je to ve prospěch podnikatelského záměru jednoho soukromého subjektu vyvlastnění majetku jiného soukromého subjektu. A já jsem přesvědčen, že v oblasti stavebního kamene, jílu apod. skutečně strategické zájmy nejsou. Objektivně nejsou.

To, že budeme muset vyřešit otázku strategických energetických surovin, je jiná věc. Tam skutečně i rozhodnutí o tom, že některé suroviny nebudeme těžit, že zůstanou ještě desítku nebo desítky let pod zemí, protože nemají nožičky a neutečou nám, nemůžeme o ně přijít, musíme vyřešit v jiné normě, v jiném zákoně. Ale demagogicky srovnávat vyvlastňování ve prospěch budování veřejného statku třeba v oblasti dopravní infrastruktury s vyvlastňováním, kdy jeden soukromý subjekt vyvlastňuje jiný soukromý subjekt ve prospěch svého podnikatelského záměru - prosím, zachovejme chladnou hlavu a argumentujme skutečně racionálně, nikoliv demagogicky. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Urban, poté pan kolega Břetislav Petr.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já chci pana premiéra ujistit, že mám absolutně chladnou hlavu a nejsem tady v nějaké prazvláštní emoci. Ale opravdu je to na zamyšlení, jak se dívat na to právo vlastnit.

Když pan premiér říká, že v horním zákoně se to týká možnosti, aby privátní subjekt nemohl dosáhnout jednoduchým způsobem na ty zásoby surovin v zemi, tak já bych mohl mluvit zase o tom zákonu, který jste bez mrknutí oka schválili, kde jste ten institut zavedli - a on se netýká jen dopravní infrastruktury, ale také energetických liniových staveb. A tedy, pane premiére, ten argument, že soukromý soukromému, neplatí, protože máme tady plynařské společnosti, které jsou taky privátní. A ony mohou ve veřejném zájmu uplatnit ve spolupráci se státem institut vyvlastnění.

Jen chci říct - měli bychom si ujasnit, co to je právo vlastnit a kdy má mít ve veřejném zájmu stát možnost ovlivňovat strategická rozhodnutí a strategické zájmy na dlouhá desetiletí dopředu.

Samozřejmě, že u horního zákona se vyvlastnění točí kolem uhlí možná v Beskydech a možná v severních Čechách, ale není to zdaleka jen o uhlí. Je to o všech možných surovinách, které je třeba těžit. A myslím si, že tento zákon, tato malá novela, může způsobit skutečně velké škody já bych řekl takového rozsahu, že to může být hodnoceno v budoucnu jako velezrada. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP