(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další vystoupení, s přednostním právem paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. (Poslanec Opálka uplatňuje přednost s faktickou poznámkou.) Dobře. Paní místopředsedkyně, moc se omlouvám, přehlédl jsem faktickou poznámku kolegy Opálky. Má na ni svaté právo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Už podruhé jste mě přehlédl, doufám, že potřetí se to podaří. Omlouvám se paní místopředsedkyni vlády, ale je to podle jednacího řádu.

Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana kolegy Johna. Stalo se pravidlem, že zpravodajské zprávy zejména koaličních poslanců jsou, a teď hledám slušné slovo, o ničem. Já mu děkuji, protože jeho vystoupení bylo sice ne zpravodaje, ale rozborem, který by měl zpravodaj, když dostane tu zodpovědnost, provádět. Takže mu děkuji nejenom za vystoupení, ale i za ten rozbor. Vlastně dodatečně splnil roli i jakoby zpravodaje. (Potlesk zleva. Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozdravila a abych se také vyjádřila k tomuto návrhu vzhledem k tomu, že se jedná o návrh, o kterém se velmi často diskutuje v souvislosti s bojem s korupcí, což je moje odpovědnost v rámci vlády České republiky.

Stejně tak jako majetková přiznání, tak i anonymní akcie jsou někdy prezentovány, nebo řešení otázky anonymních akcií je prezentováno jako nástroj pro boj s korupcí, který když vyřešíme, vyřešíme korupci v České republice. Bohužel tomu tak není a bohužel institut majetkových přiznání má celou řadu problémů, které zde zmíněny nebyly.

Vždycky když zvažujeme zavedení institutu majetkových přiznání, a věřte mi, že se touto otázkou zabývám i v souvislosti s přípravou nové protikorupční strategie, narážíme na zásadní otázku, na otázku, kterou střídavě řešíme v poslaneckých návrzích, ať už tak, či onak, a je to otázka, zdali ten zákon má být retroaktivní, tedy sahat zpět i na majetky, které už byly nabyty třeba v těch divokých 90. letech, a retroaktivita je ústavní problém, anebo zda retroaktivní nebude, budeme tedy řešit pouze přírůstky a v podstatě tak legalizujeme vše, co bylo nabyto do této doby. To je naprosto zásadní problém, který je třeba v souvislosti s tímto návrhem zákona vyřešit. A nevím, jestli řešitelný je. Je to trochu gordický uzel.

Nicméně není možné říci, že pouze přijetím institutu majetkových přiznání, pouze skrze tento institut, můžeme vyšetřovat nelegální nabývání majetku. Samozřejmě že těch institutů už je v současném právním řádu celá řada, otázka je, jestli jsou dostatečně využívány, ať už v trestním řádu, v trestním zákoně, v daňovém řádu a v ostatních daňových předpisech. Když se argumentuje jinými zeměmi, takřka ve všech státech, pokud mají institut majetkových přiznání, a rozhodně to není institut běžný v ostatních státech, tak je vždy využíván pouze v případě, když už existuje podezření, kdy už je někdo vyšetřován, kdy už někdo stojí před soudem, a pak se sáhne k onomu institutu majetkového přiznání a obrácení důkazního břemene. Neplatí to tak paušálně u každého, kdo má nějaký majetek vyšší určité hodnoty, například 20 milionů, jak se navrhuje také v některých poslaneckých návrzích.

Tím se v každém případě, takovýmto rozdělením, ne tedy kategorizací občanů, jak říkal pan poslanec Dolejš, ale kategorizací majetku se rozhodně zasahuje do ústavního práva na rovnost vlastnictví v České republice a ta rovnost spočívá nejenom v ochraně vlastnictví, ale také v rovných povinnostech každého vlastníka, do kterých samozřejmě takovýmto zavedením majetkových přiznání zasáhneme.

Já považuji debatu o majetkových přiznáních za velmi závažnou, rozhodně ji nechci zlehčovat. Věřte mi, že se jí zabývám, ale vždycky narážím na ten jeden problém, zdali retroaktivní zákon, což je neakceptovatelné, anebo zákon, který bude řešit pouze přírůstky a v podstatě ten původní majetek legalizuje. Pan poslanec Dolejš zde zmiňoval, že tento návrh zákona je jakýmsi evergreenem v Poslanecké sněmovně. Už to samo o sobě ukazuje, že to není jednoduché řešení a že ani levicové vlády podobný návrh zákona nikdy nepřijaly. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tady vidím několik... Pan poslanec Paroubek ale od mého příchodu jediný má faktickou. Takže prosím, aby se ujal slova on. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Víte, dámy a pánové, já si myslím, že z toho vládního tábora zatím nezaznívá jediná relevantní připomínka, která by mohla svědčit o tom, že mají nějaké silné argumenty proti tomuto návrhu zákona. Především, jak to mám nastudované, neříkám, že nějak podrobně, ale k tomu mám i právníka, tak aby mi poradil, tak o žádnou retroaktivitu v tom komunistickém návrhu se nejedná. To znamená pokud paní místopředsedkyně... (Poslanec Vidím vykřikuje z místa.) Pane poslanče, já taky neříkám, jestli někdo ječí nebo jak vypadá. Buďte tak laskav a prostřednictvím předsedajícího se trošku chovejte slušně nebo používejte slušný slovník.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom prosím, aby opravdu poslanci dodržovali to, že spolu nemohou diskutovat takto přes mikrofon mezi sebou. Ani by neměl nikdo pokřikovat na mluvícího poslance. Pokud si chcete něco sdělit, tak právě v téhle chvíli je důležité, abyste to nečinili přímo, ale pouze nepřímo, třeba přes předsedajícího. Takže vám děkuji. Prosím za pochopení.

Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Takže já si myslím, že tady nejde o retroaktivitu, tady jde jenom o to, že předsedkyni Legislativní rady vlády, a musím to tak říct, jde o to najít kvaziargumenty k tomu, aby odmítla tento návrh, který prostě retroaktivitu neobsahuje. Tečka! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní místopředsedkyně vlády chce reagovat na vystoupení. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Prosím, aby si pan poslanec Paroubek případně přečetl stenozáznam mého předchozího příspěvku, protože jsem jasně řekla, že tento zákon neobsahuje retroaktivitu. Obsahovaly ji jiné předchozí návrhy. Tento zákon se retroaktivitě vyhýbá. A tím, že se jí vyhýbá, naráží na tu druhou stěnu toho problému a to je legalizace toho původního majetku a přiznávání pouze těch přírůstků. Takže je to ten neustálý boj mezi těmito dvěma extrémy, se kterými zápasíme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady je série faktických. Ale hlásí se o slovo zpravodaj a tomu musím udělit slovo kdykoliv.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Skutečně jenom fakticky. V návrzích, které předkládala KSČM - neřeším všechny návrhy, tak jak šly Sněmovnou - pravdou je, že retroaktivita nebyla, protože retroaktivita je v právním systému velký problém. Jistě si dáme, aspoň doufám, diskusi nad tím, jak vyřešit retroaktivitu, která je v návrhu Věcí veřejných. My tam tu retroaktivitu nemáme. Nemíníme šanovat minulé hříchy, a zaznělo to na půdě této Sněmovny jako veřejný příslib, že se chceme k majetkům, kde je podezření na nelegální nabytí, vracet, včetně toho, že by měl být podán návrh na prodloužení promlčecích lhůt na tyto majetky.

Já samozřejmě vím, že i ten náš návrh nemůže vyřešit všechno. Také netvrdím v reakci na paní místopředsedkyni vlády, že je to jediné a kardinální řešení, ale je do té míry závažné, že by mělo být oslyšeno. Koneckonců si to přeje zhruba asi 65 % obyvatel. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tu byla série faktických. Skoro všichni mají přednost. Pan poslanec Tejc. Já jsem teď viděl pořadí pan poslanec Bárta, pak pan poslanec Filip. Dohodneme se. Vidíte, je tu mír a klid. Prosím, pan poslanec Bárta jako první. Pardon. Byla to faktická? (Ano.) Dvě minuty, ano.

 

Poslanec Vít Bárta: Já jsem se tak zasnil u slovíčka mír a klid. Promiňte.

Já přeložím, co tady zaznělo od paní vicepremiérky. Legalizace a retroaktivita jsou problémy, kvůli kterým za zbývající část volebního období nestihneme prosadit zákon, který by jinak bylo asi podle paní vicepremiérky správné prosadit. Já jenom paní vicepremiérce připomenu program, za který byla zvolena do této Sněmovny. A ten program obsahuje daňovou amnestii, která řeší jak pojem retroaktivity, tak legalizace. A na stranických orgánech paní vicepremiérka a první místopředsedkyně strany podporovala tento návrh, dokonce i ještě v dubnu na koaličních jednáních. Jak retroaktivita, tak legalita je řešena daňovou amnestií.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vojtěch Filip je další přihlášený s faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP