(17.40 hodin)
(pokračuje Martinů)

Pokud chceme výnosy posílit, musíme se zaměřit jednak na zvyšování minimální daně a opatrně přistupovat ke zvyšování daně kombinované. Proto považuji vládní návrh za krok správným směrem, je nezbytný, aby se chránila výnosnost daně z cigaret. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. A protože jsme stále ještě v obecné rozpravě, tak se zeptám, zda se do ní chce ještě někdo přihlásit. Pan kolega Pavel Bém, prosím.

 

Poslanec Pavel Bém: Krásný podvečer, paní předsedkyně, dámy a pánové. Nezdržím vás dlouho, ale přesto si dovolím vyjádřit jisté pochyby nad argumenty svých předřečníků, které zazněly na podporu tohoto vládního návrhu. Je zřejmé, že daně a smrt jsou nevyhnutelné a v tomto kontextu je tak trochu symbolické spíš než paradoxní, že se tady bavíme o pomalé smrti, která v důsledku dlouhodobého chronického kouření tabákových výrobků vzniká. Mimochodem, je to také na rozdíl od alkoholu droga, psychoaktivní látka číslo 1, která stojí Českou republiku na úrovni nákladů z veřejně zdravotnických rozpočtů největší finanční prostředky a která zasahuje do státního rozpočtu a do veřejných rozpočtů daleko dramatičtěji než všechny ostatní drogy dohromady. Paradoxně i daleko dramatičtěji než samotný alkohol, včetně metylalkoholu.

Musím říci, že mám trošičku pochyby a mám řadu otazníků nad vládním návrhem. Když se na vládní návrh spotřební daně na tabák, tak jak je předložen, podíváme prostřednictvím čísel, prostřednictvím nákladů, prostřednictvím ceny tabákových výrobků, tak zjistíme, že levné cigarety, a to už tady zaznělo, se zdraží v průměru o 5 korun, drahé cigarety se zdraží o 1-2 koruny. A já bych si dovolil položit rétorickou otázku: Co k tomu vládu, jaký argument k tomu vládu vede? Proč? Z jakého důvodu? Je to snad proto, že ty drahé cigarety jsou nějakým způsobem preferované, nebo že ty drahé cigarety jsou méně rizikové, méně nebezpečné, méně zdravotně závadné? Jaký vlastně k tomu má vláda důvod?

Já musím na začátku říci, že zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky považuji za správný krok. Že to považuji za jeden ze základních regulačních nástrojů, kterým je možné vstupovat i do oblasti poptávky, tedy spotřeby. Tedy těch klíčových parametrů a argumentů, které vedle příjmu do státního rozpočtu, do státní pokladny je třeba vždycky míti na paměti. Jeden z našich předních odborníků na problematiku návykových nemocí pan primář Nešpor vždycky říká: Každá koruna, kterou stát vybere na spotřebních daních nebo na daních z prodeje tabákových výrobků, nás stojí na té druhé straně těch nákladů z veřejně zdravotních rozpočtů třikrát tolik.

Takže zvyšování spotřebních daní v tomto ohledu považuji za krok správným směrem, ale opravdu nechápu vládu, která přichází s naprosto nekorektním přístupem a strategií vůči různým výrobcům nebo různým segmentům trhu. Již na první pohled je zřejmé, že se jedná o nejenom nerovnoměrné zatížení daňového břemene, ale takové, které prostě dopadá na spotřebitele nejlevnějších tabákových výrobků, kterými jsou tabák ke kouření samozřejmě, a prakticky se vyhýbá drahým cigaretám. V tomto ohledu mi paradoxně připadá zajímavé, že sociální demokraté, kteří zde vystupovali, tak nevystupovali v obhajobě, resp. nevystupovali proti tomuto návrhu zákona s argumenty typu, že se jedná vlastně o návrh zákona, který je asociální. Protože on znevýhodňuje určité cílové skupiny lidí v České republice a to jsou tedy samozřejmě ti, kteří kupují ty laciné cigarety. To jsou pochopitelně lidé z nižších příjmových skupin a to je typický elektorát sociální demokracie, o kterém zde při téměř každém vystoupení pana předsedy Sobotky a jiných znamenitých řečníků na půdě Poslanecké sněmovny slyšíme.

Takže dovolte, abych vyjádřil pochybu. Dokonce si dovolím vyjádřit i pochybu, kde nesdílím názor své milé kolegyně, se kterou naopak sdílím jednu lavici v Poslanecké sněmovně a která mně umožňuje, že ty těžké chvíle tady snáze přežívám, nebo snáze je přežívám s Janou Černochovou, nesdílím její názor a její optimismus, že toto regresivní zvýšení daňové zátěže, resp. spotřební daně na tabákové výrobky a zvýhodnění drahých cigaret, a tedy znevýhodnění těch levných cigaret, že pomůže černému trhu. Já to dost dobře nechápu, jak by mu mohlo pomoct.

Protože pakliže se zdraží laciné cigarety, no tak co se asi proboha stane? Nutně musí dojít logicky k daleko výraznějšímu tlaku právě na segment černého trhu. Ve finále lze předpokládat, že černý trh se s tím popere tak, že prostě do oběhu bude saturovat větší objem těch, řekněme, levných cigaret, které samozřejmě představují pro Českou republiku významné daňové úniky, nejsou kolkované atd.

Čili dovolte, abych učinil několik závěrů.

Za prvé vláda dělá dobrý krok, když se rozhoduje zvyšovat spotřební daň na tabák.

Za druhé, vláda dělá špatný krok, když to dělá tímto regresivním nebo nerovnoměrným nebo nespravedlivým způsobem, kde preferuje jeden segment trhu a naopak stigmatizuje jiný segment trhu. Samozřejmě za tím můžeme někde číst záměr, cíl, motivaci, myšlenku. Ona se promítá do - budu citovat prostřednictvím paní předsedající pana kolegu ministra financí Miroslava Kalouska, který říká, cituji: Pokud by ovšem kuřáci drahých cigaret utíkali, jako že poslední dobou utíkají ke kouření levnějších cigaret, tak mi to jedno není. Není jedno panu ministrovi, jestli to daňové zatížení je stejné u drahých jako u levných cigaret. Není mi to jedno, protože by nám tak mohli zavřít Kutnou Horu, prosím pěkně. A to je úplně jednoduchý důvod, proč máte na stole tento návrh, který na stole máte. Víte, dokonce mně přijde jakoby nemístné se takto veřejným způsobem přihlásit k neuvěřitelné, pro mě neuvěřitelné a obtížně pochopitelné a obtížně obhajitelné diskriminaci trhu.

Čili za třetí, vedle toho, že je správné zvyšovat spotřební daně na tabákové výrobky, že to je jeden z regulačních nástrojů konečné spotřeby, byť samozřejmě mezi tím není přímá úměra, čím vyšší zdanění, tím méně lidí kouří, to není pravda. Za druhé toto nerovnoměrné, diskriminující zdanění nemá v sobě logiku. Za třetí, poprvé v historii dochází ke snížení jedné složky spotřebních daní, a to její valorické procentní sazby, a to z 28 na 27 %. Nechápu. Prý proto, aby se vyrovnalo zvýšení daně z přidané hodnoty. A já musím říci, že toto je chybnou strategií, protože vláda přece musí mít na paměti tu druhou stranu, odvrácenou stranu, nejenom tu, co přiteče do státního rozpočtu, ale také kolik to tady stojí, slovy primáře Nešpora, na té straně veřejně zdravotnických rozpočtů a nákladů na léčení chronických kuřáků.

Za čtvrté, dovolte mi, abych připomněl, že postrádám - a já vím, že to při debatě o daních je pouze částečně relevantní komentář, ale kdy jindy to zmínit, než když se bavíme o spotřební dani na tabákové výrobky, že bych si dovedl představit, že na stole v Poslanecké sněmovně budeme mít také vládní návrh, který by přicházel s nějakou rozumnou strategií, jak v té oblasti preventivně intervenční nebo preventivně léčebné, chcete-li, řešit problém poměrně značného rozsahu užívání tabákových výrobků v České republice. To, že devět zemí v EU má vyšší spotřební daně na tabák než Česká republika a 17 má daně nižší, tak to už samo o sobě něco říká, ale není to určitě důvod k nějakému dramatu. Prostě jsme někde v té horní polovině, co se týče výše zdanění, spotřebních daní tedy na tabákové výrobky. Ale obávám se, když se podíváme na naši vládní, nebo chcete-li národní strategii boje proti kouření, tak tam žádný dramatický program, projekt, strategii dlouhodobého preventivního působení nenajdeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP