(17.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Václava Votavu a poté je přihlášen pan poslanec Michal Babák. Pan poslanec Votava má slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, dovolil bych si načíst jeden pozměňovací návrh do tohoto tisku 733, který se týká daně z přidané hodnoty.

Návrh zní: V článku 2 zákona č. 370/2011 Sb., odst. 5 se slova "plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013, stanoví" nahrazují slovy "je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013, oprávněn stanovit".

Odůvodnění: V souvislosti se zamítnutím a znovupodáním vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů panuje u daňových poplatníků nejistota, zda bude schváleno zvýšení sazeb DPH, či vejde v platnost jednotná sazba DPH. Výsledná pro rok 2013 bude záviset na schválení či neschválení vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů, přičemž tento výsledek bude znám nejdříve na konci tohoto roku. Daňoví poplatníci tak budou mít na implementaci nové úpravy pouze velice krátkou lhůtu.

V této souvislosti je pro daňové poplatníky velmi obtížné pracovat s rozdílnými přechodnými ustanoveními, kdy znění vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů zavádí možnost stanovit základ daně za období do účinnosti nové úpravy a druhé, dle zákona č. 370/2011 Sb., ukládá povinnost základ daně takto rozdělit. Proto navrhujeme znění přechodných ustanovení sjednotit tak, jak je uvedeno výše. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Babák, poté ještě pan kolega Pavel Suchánek.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, rád bych se přihlásil k avizovaným pozměňovacím návrhům, a to ke sněmovnímu dokumentu k pozměňovacímu návrhu pod č. 3704, ke sněmovnímu tisku 733. Jak již jsem zde uváděl, je to v uvozovkách rozmělnění tzv. institutu nespolehlivého plátce.

Dále bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu č. 3705, který reaguje na zvýšení sazby DPH od roku 2013 a sjednocení ve výši 17,5 %. A jen bych velice krátce reagoval na svého předřečníka ze sociální demokracie, který se k tomuto návrhu též přihlásil.

Pane kolego prostřednictvím předsedající, pokud byste včera vy byl na rozpočtovém výboru, tak přesně to, co tady předkládáte, mohlo projít rozpočtovým výborem i díky vašemu hlasu. Bohužel jste nebyl přítomen. Trošičku postrádám logiku, proč v tuto chvíli, když jste nepodporoval tento návrh v rozpočtovém výboru, se k němu tak hlasitě hlásíte. Ale samozřejmě chápu, že jste neměl zřejmě čas anebo nějakým způsobem jste nemohl být přítomen. V tom případě navrhuji společnými silami sociální demokracie a Věcí veřejných a doufám, že i části koalice, tento náš návrh prosadit, to znamená zanechat sazby pro rok 2013 stejné jaké jsou pro rok 2012, to znamená 14 a 20 %.

A dále bych se rád přihlásil ještě k jednomu sněmovnímu tisku (dokumentu), a to je tisk (dokument) č. 3804, jak již jsem avizoval, který se zabývá materií, a jedná o tzv. zavedení institutu zaplacení DPH až po úhradě faktury, a to pouze pro drobné a střední podnikatele.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Pavla Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych si chtěl osvojit sněmovní dokument číslo 3811, což jsou pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru k tomuto tisku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také a zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím projednávání bodu číslo 11. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Druhé čtení sněmovního tisku 734, zákona o spotřebních daních. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dovolte, abych poděkoval rozpočtovému výboru za projednání, a prosím o vlídnou diskusi ve druhém čtení. K příslušným pozměňujícím návrhům se vyjádřím k diskusi před čtením třetím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 734/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Radima Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením z 35. schůze rozpočtového výboru, která se konala dne 18. září 2012, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb,. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Po úvodním slově prvního náměstka ministra financí pana Minčiče a zpravodajské zprávě poslance Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválil ve znění pozměňovacích návrhů, které jste obdrželi. A za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky. Jako první dostává slovo pan poslanec Jiří Paroubek, prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku. Návrhem zákona dochází vedle technických změn ke zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky tak, abychom dosáhli minimální úrovně sazby daně, kterou požaduje Evropská komise. Chápu, že zvýšení cen cigaret, rozložené do následujících dvou let, kuřáky příliš nepotěší, nicméně je třeba respektovat povinnost České republiky implementovat evropskou legislativu, proto návrh podpořím.

Chtěl bych ale v souvislosti s projednávaným návrhem zákona zmínit dvě jiné věci. Minulý týden ministr zdravotnictví oznámil veřejnosti, že hospodaření VZP může na konci roku skončit schodkem až 6 mld. korun. Rád bych připomenul, že po odchodu vlády pod mým vedením na konci roku 2006 převzala Topolánkova vláda stabilizovaný systém veřejného zdravotního pojištění a VZP hospodařila v černých číslech. Během dvou let Topolánkova vláda dostala VZP do šestimiliardového deficitu, který se dařilo pokrýt z rezerv vytvořených v minulých letech. Svým dílem k současnému stavu přispěla i Nečasova vláda, které své problémy s rozpočtem řeší tak, že je přesouvá do zdravotnictví. Mám na mysli především zmrazení plateb za státní pojištěnce, tedy za děti, seniory a nezaměstnané, za které stát už třetím rokem platí stále stejnou částku. A pak je to samozřejmě i zvýšení DPH, které ze zdravotnictví odčerpalo nějakých 5 mld. navíc. To je zdánlivě nesouvisející argumentace, ale pokusím se teď přejít k tomu, co chci vlastně říci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP