(15.50 hodin)
(pokračuje Kohoutová)

Zase cituji: "... a to převodem na platební účet určený žadatelem." To znamená, že mám svůj platební účet u libovolně zvoleného bankovního domu. Na úřadě práce nahlásím, že si chci nechávat posílat finanční prostředky na svůj libovolně zvolený účet. V tomto případě potlačuji platební funkci karty a samozřejmě že říkám, že nebudu jakkoliv využívat platební funkci karty a bude pro mě pouze identifikátor. Pokud jsem osobou se zdravotním postižením, bude to karta zdravotně postižené osoby, TP, ZTP nebo ZTP/P.

Druhá možnost v zákoně je dána tím, že opět potlačuji platební funkci karty a peníze chci přijmout v hotovosti. To znamená, že finanční prostředky dostávám tak, že buď stojím frontu na úřadu práce a finanční prostředky požaduji u přepážky, anebo finanční prostředky jsou mi zasílány složenkou, chcete-li poštovní poukázkou. V současné době náklady na složenku, čili poštovní poukázku, hradí stát. A o složence bych ráda promluvila ještě v budoucnu nebo na konci svého proslovu.

Třetí možností, jak se dostat k financím, které mi podle patřičných zákonů náleží, je uznat platební funkci sKarty nebo karty sociálních systémů, a pak tedy jedenkrát měsíčně mít nárok na výběr bezplatný u bankomatu České spořitelny, a pak mohu touto kartou také platit, používat cash-bank a další možnosti. Samozřejmě ale hradím nebo vybírám u České spořitelny.

A je zapotřebí říci a pojmenovat některé problémy, které jsou tak často diskutovány. Jedním z problémů té dobrovolnosti je to, že jsem přiznala platební funkci karty, vybírám si z bankomatu, jsem na vozíčku - ale pozor. My stojící nevidíme problémy těch sedících, těch lidí, kteří jsou na vozíčku. Když pominu to, že některé bankomaty jsou na schodě, tak ale ten bankomat, který není přímo určen pro vozíčkáře, má absolutně jiný sklon displeje, to znamená, že člověk, který je takzvaně sedící, možná dosáhne na klávesnici, nicméně nevidí na displej a to je ten největší problém.

Máme málo diskrétních zón, které jsou pro osoby, které jsou postiženy zrakovým onemocněním, jsou zrakově invalidizovány. To je velký problém a tady si říkat, že toto momentálně napravujeme, že teď pracujeme s nejrůznějšími organizacemi, které se nám snaží toto pomoci vychytávat, tak to se omlouvám. To je pozdě bycha honit! To už dávno mělo být! Stejně tak jako říct, že člověk se zdravotním postižením má svého opatrovníka, který mu může finanční prostředky vyzvednout, je samozřejmě také liché, protože v tomto případě děláme z lidí se zdravotním postižením lidi, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat. Ráda bych připomněla například úspěchy našich paralympioniků, kteří jsou často na vozíku. Jsou to absolutně svéprávné osoby a naší republice udělali čest. Zkuste někdo jít a říct mu, že si má sehnat opatrovníka na to, aby mu vybíral finanční prostředky z bankomatu.

V tomto ohledu bych ráda ještě řekla, že platební funkci karty je možné využít dobře tam, kde funguje dostupnost bankomatů a obchodů s platebními terminály. Tady bych ráda připomněla, že například na vesnici v malé obci, kde je pouze jeden obchod nebo kde je obchod spojený s hospodou nebo kam jezdí pojízdná prodejna, tam nejsou terminály. Když jsme dlouze mluvili o síti COOPů, nejsou po celé republice. Často bankomaty v malé obci nenajdete. A ať si zkusí osoba se zdravotním postižením zaplatit terminálem osobní asistenci nebo jakousi sociální dopomoc či sociální službu. To je prostě nemožné! Sociální pracovníci nemají platební terminály a do budoucna je mít ani nebudou. To je chiméra.

Tam, kde se s tímto problémem potýkáme, není možné kartu takto používat. Jak kartou zaplatím sociální službu a asistenci sociální služby, jsem se tady pokusila vysvětlit. Spoléhat na to, že si budou lidi v bankomatu dělat finanční převody, je otázka velké osvěty a je to samozřejmě cesta správným směrem, ale cesta na dlouhou dobu. Ten, kdo se nedostane k bankomatu, protože to ze zdravotních důvodů nezvládne, je to skutečně omezování svobody těchto lidí.

Není možné, abychom jen tak určovali, kdo má, nebo nemá nárok na složenku, nebo abychom určovali, kdo si jak má vybírat finanční prostředky. Je pro nás velmi důležité, abychom zachovali to, co jsme lidem slíbili - svobodu v rozhodování. To ale samozřejmě neřeší, v žádném případě to neřeší tento senátní návrh.

Jsem přesvědčena, že v mnohém má pravdu i ombudsman, který říká, že tato karta, nebo to, jak jsme ji nastavili v zákoně, je často těžce předvídatelné, jak karta bude fungovat.

A teď se vracím k té složence. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, a jsme u té bezplatnosti, a tedy u senátního návrhu, můžeme, dokonce musíme diskutovat, jakým způsobem bude složenka zpoplatněna do budoucna, ale držme se toho, jak například jsou vypláceny důchody od určitého roku. Pojďme nastavit jiná pravidla pro vybírání finančních prostředků složenkou, ale pojďme je nastavit tak, aby byly předvídatelné, aby služba nebyla dražší, než je u České pošty, a abychom samozřejmě zajistili to, že lidi budou mít dostatek prostoru pro to, aby si například měli čas založit svoje účty u jimi vybraných bankovních domů. Udělejme to, že budeme mít přechodné období, které samozřejmě nebude o tom, že jen tak si řekneme, že to bude od 1. ledna 2013. Chtěli jsme zachovat dobrovolnost, dobrovolnost tady máme a je zapotřebí říci, že pokud chceme kartu zpoplatňovat, tak tady souhlasím s panem ombudsmanem, musí být naše konání předvídatelné, čili zákonné, odvolatelné na patřičné zákony.

Já nemůžu podpořit senátní návrh. Budu hlasovat pro původní usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu a byla bych moc ráda, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí, a my jim zajisté budeme pomáhat v tom směru, že dopracujeme funkce sKaret tak, aby byla stále dobrovolná a aby byla dlouhodobě předvídatelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Můžeme zahájit k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy mám písemné přihlášky od poslankyň a poslanců Kohoutové, Emmerové, Sedi, Šlégra a Sklenáka. Předpokládám, že faktická poznámka paní poslankyně Horníkové je omyl. Takže jako první - paní kolegyně, předpokládám, že chápu vaše vystoupení jako rozpravu. (Ano.) Děkuji. Takže jako další vystoupí v rozpravě paní poslankyně Emmerová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Moje vystoupení bude kratší, neboť kolegyně Kohoutová tady shrnula de facto všechny výhrady, které proti sociální kartě existují, a já bych se jenom opakovala.

Jenom chci říct, že bych byla velmi nerada, aby problémy se sociální kartou, které vlastně jsou tím přílepkem, překryly hlavní záměr podaného návrhu novely. sKarta je odmítána i ombudsmanem, taky to tu kolegyně řekla, a ten dokonce vybízí k ústavní stížnosti. Takže problémy s ní jistě budou. Ale pokud by se skutečně měly dít některými lidmi, kteří už kartu fasují, výběry z bankomatů, tak bych se přimlouvala za senátní návrh a placení těchto dalších výběrů by bylo na straně státu. Předpokládaná úspora by se pravděpodobně tedy zmenšila, ale nešlo by o šetření opět na nesprávném místě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP