(Jednání pokračovalo v 15.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dovolím si připomenout, že jsme na konci rozpravy k tomuto bodu.

Dovolím si zeptat se zástupce navrhovatele ministra Fialy, jestli přednese závěrečné slovo. Ne. Paní zpravodajka chce přednést závěrečné slovo? Protože tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 574/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 574/9."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65, přítomno 187, pro 9, proti 103. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění navrženém Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení kvora. 101 hlasů máme nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 574/8.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66, přítomno 187, pro 171, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP