(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Dagmar Navrátilová. Nechcete se vyjádřit, dobře.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Petr Bratský. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Petr Bratský: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den milé paní kolegyně, paní poslankyně a páni poslanci. Mým úkolem je zdůvodnit a obhájit návrh novely, kterou vrací Senát Poslanecké sněmovně, ale upřímně řečeno, v touze po nápravě některých negativních jevů ve společnosti novela zákonů stíhá novelu a dochází k podobným paradoxním situacím, které popsal před chvílí pan ministr. Nemohu si dovolit z tohoto místa doporučit Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh, ale na druhé straně téměř nic jiného v této chvíli nezbývá, protože skutečně by mohlo dojít k situaci, že pokud schválíte naši senátní předlohu, tak vlastně dojde spíš k poškození celé materie. Nechám tedy na vašem zvážení a na doporučení pana ministra, jak se rozhodnete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane senátore. Neeviduji žádné písemné přihlášky do rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Paní kolegyně Wenigerová.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, děkuji panu senátorovi Petru Bratskému za jeho slova. Zároveň mu i děkuji za jeho vystoupení v Senátu, protože byl jedním z mála senátorů, kteří vystupovali skutečně k novele zákona č. 109, a nikoliv k novele zákona č. 359, protože došlo k určitému zmatení u některých kolegů, kteří v Senátu vystupovali, že kritizovali zákon č. 109, ale přitom kritizovali zákon č. 359. Není tedy skutečně pravda, že jsme se tomuto zákonu nevěnovali, není pravda, že jsme tento zákon neprojednávali s odborníky, jichž se to dotýká, tak jak zaznělo z úst některých kolegů senátorů a tak jak to mám tady ve stenografickém záznamu před sebou.

Podporuji samozřejmě to, co řekl pan ministr, že kdybychom přijali senátní návrh, jak koneckonců potvrdil i pan senátor Bratský, došlo by ještě ke zhoršení této situace. Ale domnívám se, že už ten zákon, který šel do Senátu, pokud by byl schválen v Senátu v té podobě, že jsme tuto situaci dnes nemuseli řešit. Ale myslím si, že jsme schopni to vyřešit hlasováním a přijmout poslaneckou novelu, kterou doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Dovolte mi, abych na okamžik přerušil rozpravu a přivítal delegaci, kterou vidíte na galerii pro hosty. Jedná se o delegaci vedenou předsedou parlamentu státu Kano panem Sallauou Gambou s jeho doprovodem. (Potlesk - poslanci povstávají.) Děkuji.

A nyní můžeme pokračovat v rozpravě. (Hluk v jednací síni.) Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Kolegové, prosím o klid. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu končím.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Požádal bych o přestávku v délce 15 minut. Zasedá hospodářský výbor, tak ne že my tady nemáme lidi, každý z nás tady nemá lidi. Hospodářský výbor zasedá. V 15 hodin by už tady členové hospodářského výboru měli být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře, vyhovím tomuto požadavku a vyhlašuji přestávku do 15.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP