(12.30 hodin)
(pokračuje Blažek)

A v podstatě poslední věc, kterou bych chtěl říci. Ten zákon také vznikal tím, že vznikla exekutorská komora jako tzv. veřejnoprávní korporace. To, co se děje v posledních letech, z ní už nedělá korporaci veřejnoprávní, ale korporaci jakousi obyčejnou, jakýsi spolek. To, co je veřejnoprávní, má určité své znaky. A prosím vás pěkně, budeme-li pokračovat v trendu neustálého omezování, neustálých regulací, tak za chvilku komora nebude veřejnoprávní a dostáváme se do kočkopsa. Podívejte se dobře na to, jaké pravomoci má například advokátní komora, jaké má notářská komora a jaké má advokátní, a ti exekutoři už přestávají mít prvek veřejnoprávnosti, ale nakládá se jim čím dál tím více státních úkolů neboli něčeho, co prostě stát nezvládal, tak se to naložilo na jejich bedra, a bylo to tehdy správné rozhodnutí a ten zákon je možno třeba zkvalitňovat.

K teritorialitě. Ona je v podstatě známa u notářů, ale v jaké oblasti tam je? No je tam v oblasti dědictví. Jinak můžu jet klidně z Prahy a udělat si notářský zápis v Brně, tam žádný zákaz není. Tak prosím vás, z teritoriality zase nedělejme něco, co automaticky povede k nějakým kdovíjakým výsledkům. Zvlášť za situace, kdy v podstatě žijeme v tomto státě, žijeme v tomto národě a jednu věc víme - vždycky se najdou cestičky, pokud ta teritorialita bude, jak ji obejít. Takže nedělejme z toho něco, co zlepší tento svět, když se to schválí. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Paggio se hlásil.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážené dámy, vážení pánové, hlásil jsem se s technickou poznámkou již po vystoupení pana kolegy Paroubka, ale nakonec jsem rád, že se na mě dostalo později, protože jsem si mohl vyslechnout i názory svých předřečníků. Já si dovolím poněkud nesouhlasit s panem ministrem spravedlnosti, že situace v exekucích není tak strašná. Podle mě je strašná, žádá si nějaké úpravy.

Ale teď k té monopolizaci, o které mluvil pan kolega Paroubek. Já jsem se vydal stejným směrem ve svých úvahách a to je také důvod, proč jsem prosazoval krajskou teritorialitu. Navrhoval jsem ji dvakrát na ústavněprávním výboru. Tato krajská teritorialita by na jedné straně zaručila věřiteli možnost zvolit si schopnějšího exekutora, exekutora, který je schopen mu s větší pravděpodobností vymoct jeho peníze. Sice by se mu samozřejmě zúžil výběr, protože v rámci krajů je exekutorů méně, ale zároveň by to zvýšilo kontrolu státu o kontrolu soudu a zamezilo by to slavnému cestování z Přerova do celé republiky. To už je zčásti řešeno snížením nákladů na cestovné exekutorů, to je pravda, ale přesto jsem považoval krajskou teritorialitu za vhodný kompromis mezi zájmy věřitele a zájmy dlužníka. Bohužel se mi to nepodařilo. Ústavněprávním výborem tento návrh neprošel. Já jsem ho podruhé navrhl proto, že vyšla zpráva veřejného ochránce práv, kde on doporučoval nějakou formu územní působnosti. Proto jsem se vrátil s tím krajem a bohužel to neprošlo.

Tento návrh nepodpořím, senátní návrh, protože místní teritorialitu, tu okresní, také považují za příliš drakonické opatření. Ale určitě, a v tom souhlasím s panem ministrem spravedlnosti, bychom se měli dál dívat na exekuce a na tuto oblast, a pokud se budou ještě nějakým způsobem zesilovat problémy, tak zakročit znovu. A připravit třeba další novelu.

Jsem rád, že ministr spravedlnosti, bývalý ministr spravedlnosti, omlouvám se, pan Pospíšil, zde tak hezky mluvil o krajské teritorialitě. Je škoda, že nebyla součástí jeho návrhu, když ho poslal do ústavněprávního výboru, určitě bychom se v tom shodli. Ale nevadí, možná někdy do budoucna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře (Blažku), můžete kdykoli, jestli chcete reagovat, tak vám musím dát slovo. To byla faktická, pane poslanče? (Poslanec Paggio souhlasí.) Tak v tom případě pan poslanec Paroubek má ale přednost, jestli to byla faktická poznámka, tak se omlouvám. Ale pak tedy dvě minuty musí dostat ihned. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych dal panu ministrovi samozřejmě přednost, aby vystoupil, ale chtěl bych ho přece jenom ještě vyzvat k jedné věci a teď bych čekal vyjádření. Protože to cenné, co je v tom senátním návrhu, to je myslím princip bagatelity. Ale pan ministr teď neposlouchá, protože poslouchá své vrchní velení, takže zopakuji - princip bagatelity - a bylo by dobré, aby třeba tady udělal alespoň nějaký morální závazek, že se tím do budoucna bude zabývat a že třeba v nějaké novele v budoucnu tohle to sem také přinese.

Jinak si myslím, že situace v pohledávkách je velice závažná a že to narušuje, řekl bych, až společenský smír, jestli je nějakých 700, 800 tisíc exekucí každý rok, tak to je záležitost, která musí znepokojovat každého. Takže jakýkoli způsob, rozumný samozřejmě, se kterým přichází vláda nebo kdokoliv, podpořím. A myslím si, že tento návrh není sice, jak jsem řekl, nějakým vzorem dokonalosti, tak se dá o něm hlasovat, ale domnívám se, že by bylo dobré princip bagatelity nějakým způsobem ještě rozpracovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se pan poslanec Chvojka do rozpravy.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jenom krátce. My jsme slyšeli zde projevy dvou ministrů - jednoho bývalého, jednoho nového, stávajícího. Ač bývalého starého pana ministra nemám za žádného dobráka, tak ten alespoň trošku cítí potřebu, že exekutorský stav by se měl regulovat. Nový pan ministr mě překvapil. Nabyl jsem dojmu z jeho řeči, že by se exekutorský stav vůbec neměl regulovat, že je všecko v pořádku.

Porovnával exekutorskou komoru s komorou notářů a s komorou advokátů. Ano, je to určitá analogie, nicméně podívejme se, pane ministře, do novin, podívejme se několikrát týdně do novin a o excesech advokátů či notářů tam nenajdeme ani řádek, protože prostě k excesům v takové masivní formě, k jaké dochází u exekutorů, nedochází. Takže regulace exekutorů je určitě potřeba. A co si budeme nalhávat, ti exekutoři si prostě za to můžou sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže se zřejmě vyčerpala rozprava, můžeme rozpravu pomalu ukončit a budeme pokračovat hlasováním. Já tedy zagonguji. Samozřejmě po rozpravě je ještě možné, aby pan ministr vystoupil. Takže může přednést závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Omlouvám se. Stručně a jasně: regulace ano, ale všeho s mírou. A myslím, že tu míru nesmíme přehánět. A pana poslance poprosím, který říkal o tom, jak je situace dramatická, já už stárnu, nepamatuji si všechno, poprosím o interpelaci a já vám donesu čísla, kolik je exekucí, těch je tolik, a kolik je stížností, které nic nestojí, to znamená, každý ji podává. A je jich tolik! Reaguji jednoduše - pokud mi bude někdo říkat, že když si přečte noviny, tak málem ta situace je dramatická. Otevřete si noviny, každý den, zjistíte, že ve všem je krize, nic nefunguje - a emigrujte! Nemůžeme posuzovat realitu podle novin! Jestli začneme posuzovat podle novin, no potěš nás pánbůh! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Už není rozprava, omlouvám se. Budeme hlasovat. Ještě zagonguji. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Myslím, že všichni můžeme hlasovat.

 

Takže vám přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 537/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 537/6.

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 59, přihlášeno 182, pro hlasovalo 67, proti 105. Tak jsme tedy návrh zákona v téhle podobě nepřijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP