(10.50 hodin)
(pokračuje Šlégr)

A konečně za čtvrté. Podle prezidenta republiky zákon zakládá veřejnou podporu prodejců jinak neprodejných technologií a také auditorů. Tady se jedná o manipulativní tvrzení prezidenta. Samozřejmě, že posun k energeticky úsporným budovám prospěje určitým odvětvím průmyslu, například zateplovacímu. Ovšem stejně tak setrvání u stávajícího neutěšeného stavu plýtvajících budov prospěje zase jinému odvětví - energetickému. Jakékoliv rozhodnutí někomu prospěje a je iluze myslet si, že lze rozhodnout zcela neutrálně. Je třeba se přiklonit buďto k úsporám, anebo k výrobě energie. Troufám si tvrdit, že liberál spíše podpoří to první, protože se jedná o vysoce konkurenční tržní odvětví, kde mimochodem většinu trhu tvoří malé a střední firmy ve všech regionech, zatímco to druhé je mnohem méně konkurenční a kvůli přirozenému monopolu státem regulované.

Závěrem tedy třeba shrnout, že Václav Klaus tentokrát ve své obhajobě volného trhu selhal. Kdyby si zákon lépe přečetl a zamyslel se nad jeho podstatou, musel by ho jako přesvědčený liberál, za kterého se rád označuje, okamžitě a s radostí podepsat.

Pokusím se dnes přispět svým hlasem k přehlasování prezidentského veta ne z nějakých ideologických, a už vůbec ne oportunistických pohnutek, ale proto, že navržená předloha zákona o hospodaření s energií pomůže například řešení nezaměstnanosti v našem státě už jen tím, že po pěti letech, kdy se celý sektor stavebnictví u nás doslova dusí, se bude moci alespoň nadechnout. Pozitiv je daleko více a já je zde nebudu dlouze vyjmenovávat. Jednoduše řečeno - tento zákon prospěje naší zemi, prospěje občanům České republiky, a proto pro něj budu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se nyní zeptám, zda se ještě někdo chce přihlásit. Prosím, pan kolega Stanislav Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Budu se snažit být velmi stručný.

Podle mého názoru tady v této věci - a já nejsem odborník na energetiku ani se za něj nepokládám, ale nicméně myslím , že podstatné bylo to, co řekl pan ministr Kuba, a to je věc, která myslím, že ještě by asi byla hodna jistého rozvedení. V tuto chvíli mluvíme o zákonu, který, myslím si, že nám asi nezbývá nic jiného než přijmout. A do jisté míry můžeme brečet nad rozlitým mlékem, které způsobil někdo jiný, byla to jiná vláda, která měla jinak a jiným způsobem hájit dostatečně zájmy České republiky v Evropské unii. A to si myslím, že je i výzva pro tuto vládu, aby zájmy České republiky, zájmy, které můžeme prosazovat v rámci orgánů a našeho zastoupení v rámci struktur Evropské unie, že bychom se tohoto úkolu měli skutečně zhostit se vší pečlivostí, protože potom to může dopadat tak, jak vidíme v tomto konkrétním případě.

Nejsem žádný horlivý zastánce těchto štítků, nicméně bych se tedy chtěl zeptat pana ministra ještě jednou, zdali skutečně není žádná jiná cesta, jak se vyhnout placení té pokuty.

Za druhé bych chtěl poukázat na skutečnost, že poslanci, kteří dnes tedy po vysvětlení pana ministra budou hlasovat proti návrhu zákona, tak skutečně hlasují proti návrhu zákona s vědomím, že Českou republiku to skutečně může potom stát částku v rozmezí 200 až 500 tis. korun denně, pokud není možnost vyhnout se placení této pokuty. A pokud by toto rozhodnutí udělal jakýkoli jiný zastupitelský sbor, ať je to obecní, nebo krajský, v případě, kdyby věděl, že jiný soud ho odsoudí v dané věci k placení takovéto pokuty, tak si myslím, že by takovýmto kolegům i hrozila jistá odpovědnost za rozhodnutí, které by přijali.

Samozřejmě parlament je suverén a svrchovaný, to já zpochybňovat nebudu, nicméně každý z kolegů, který v tu chvíli pro byť to špatné řešení, které asi ovšem nemá jinou alternativu, všechny ostatní alternativy jsou ještě horší řešení, tak bude znamenat placení asi významně vyšší pokuty a každý z kolegů by to měl vědět, že bude muset svým daňovým poplatníkům toto své hlasování zdůvodnit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se nyní ještě jednou, zda se někdo hlásí do otevřené rozpravy. Pan poslanec Jan Kubata. Ještě také pan poslanec Břetislav Petr dostane slovo. Pan poslanec Jan Kubata.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, musím říct, že mi není úplně jasno, o čem dnes tady poslouchám část příspěvků. Protože politická hra kolem v uvozovkách energetických štítků už byla dávno odehrána. Byla odehrána za Fischerovy vlády, kde prostřednictvím ministra Tošovského byla Česká republika souhlasna s touto směrnicí Evropské unie. A dnes tady předvádí část našich kolegů a kolegyň klasické české hrdinství, když už je dávno po bitvě. A my teď se bavíme jenom o tom, jestli budeme minimalizovat dopady takto přijaté evropské směrnice, kterou považuji já osobně za neuvěřitelně špatnou, zatěžující, ale v tuto chvíli si neumím představit, že budu hlasovat pro to, aby Česká republika byla odsouzena nějakým soudem k placení nějakých poplatků, ať už to je 130 tis. denně, nebo půl milionu denně, do té doby, než tu směrnici stejně přijmeme.

Takže znova chci říci, že přestože Fischerova vláda byla neuvěřitelně oblíbená, tak nám tady zanechala toto dědictví a v tuto chvíli je k tomu potřeba se postavit čelem. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se zeptám, zda chce využít svého přednostního práva pan kolega Gazdík. Takže slovo má pan poslanec Břetislav Petr, poté pan poslanec Petr Gazdík a také se přihlásil pan kolega František Laudát. Zatím jsou tito tři. Pan kolega Břetislav Petr má slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, tady bylo z úst mých předřečníků řečeno, že za předpokladu, že nepřijmeme tento zákon, tak budeme postiženi. A teď já položím několik otázek. (Hovoří dál od mikrofonu, je slabě slyšet.) Štítky byly vyřešeny za Fischerovy vlády. Nebyly dořešeny záležitosti, jak budeme stavět budovy se skoro nulovou spotřebou energie. Tato vláda je u moci dva roky. Proč tento zákon nepřišel před rokem, kdy byl dostatek času - pardon, omlouvám se - (na upozornění ze sálu už hovoří přímo do mikrofonu) - kdy byl dostatek času, abychom se bavili o výhodách a nevýhodách tohoto zákona, a nebyla tady jediná výstraha: když to nepřijmete, tak budete postiženi.

Dámy a pánové, princip přijít se zákonem na poslední dobu se stává pro tuto vládu skoro bych řekl součástí její vládní politiky. Já navážu na to, co tady bylo řečeno a řešeno v předcházejícím dni, a to byly emisní povolenky. První informace Ministerstva životního prostředí o tom, že od roku 2013 do roku 2020 bude platit. Nové zásady pro emisní povolenky se objevily na tisku Ministerstva životního prostředí - pan ministr tady sice není - na přelomu ledna a února letošního roku. A v těch zásadách, jak je publikovalo Ministerstvo životního prostředí, se prakticky za osm měsíců nic nezměnilo. Otázka dnes zní: Proč přicházíme s tímto zákonem opět pozdě, kdy opět musíme říci "bacha, když ho nepřijmeme, tak budeme postiženi"? Já bych jenom ocitoval, co je v důvodové zprávě zákona o emisních povolenkách. Na straně 34 důvodové zprávy je řečeno, že se nejedná o verzi, která by měla být předložena Sněmovně, ale je uvedeno, že předložená verze je určena k vnějšímu připomínkovému řízení. Toho si asi nikdo nevšiml! Otázka zní: Bylo to záměrně předloženo podle § 90 a nikdo si tam té stránky nevšiml, anebo proč tak pozdě?

Já jsem se na to téma bavil s výraznými subjekty, které tento zákon může ovlivnit, a to je s Arcellorem Mittal, Ostravsko-karvinskými koksovnami a tím třetím byla Dalkia. A řekli mi, že nic takového v rámci připravené novely zákona nedostali k připomínkám. To jenom jako reakce na to, že když je pozdě a bude se to týkat předpisů Evropské unie, vždycky nad námi bude viset Damoklův meč.

Dámy a pánové, máte poslední možnost, jinak stát bude platit nějaký poplatek anebo něco, co by se dalo nazvat, já nevím, pokutou.

Děkuji zas pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP