(15.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, události posledních dnů otřásají důvěrou české veřejnosti ve stát. Nemluvím už o politické třídě země. Opovržení české veřejnosti politiky a politikou je hluboké a nesmírné. Mezi škálou povolání je politik na jednom z posledních míst.

Navrhuji zařadit na pořad jednání na tento pátek jako mimořádný a první bod pod názvem Informace premiéra o postupu státu při řešení problému nelegální výroby a distribuce nelegálního alkoholu.

Pokusím se tento bod zdůvodnit. V pondělí byl zveřejněn seznam členů protikrizového štábu, resp. krizového štábu vlády k řešení problému metanolu. Problém metanolu je multidisciplinární. Odpovědnost nesou v té či jiné míře resorty zdravotnictví, vnitra, zemědělství, průmyslu a obchodu a financí přes celní správu, ale také úřad hygienika a policejního prezidenta. Včera jsem se v seriózním časopisu Týden dočetl - cituji: "Ministr vnitra Jan Kubice v krátkém mezidobí, kdy neměl nic společného s policií, připravoval pro lihovarníky jako soukromý detektiv analýzu, která popisovala detailně černý trh s alkoholem. Není přitom patrné, že by se později jako ministr pokusil nelegální kšefty zarazit."

V témže článku se hovoří o černém obchodě s alkoholem v naší zemi v rozsahu 15 až 20 % celkového prodeje. V jiných článcích se hovoří až o 25 % podílu černého prodeje. Takto se vyslovují i samotní výrobci. Rozumějme tedy výroby pančovaného alkoholu, 25 % podílu tohoto alkoholu na celkovém prodeji a jeho obří a zřejmě celoplošné distribuce. Rozuměj po celém území státu.

Vyhlášení prohibice na prodej tvrdého alkoholu bylo jistě nezbytným krokem, ale zároveň také aktem zoufalství vlády, tak aby se státní aparát probral z jistého šoku a získal čas. Čas k vypátrání - a tady se nejedná o nějaké srandapálenice, ale zřejmě o obří výrobny a celostátní sítě distribucí. Sítě velmi sofistikovaně působící a dlouhodobě budované.

Každý rok se na veřejnosti objevuje zpráva BIS. Rozvíjí každoročně různé variace tématu pronikání organizovaného zločinu do veřejné správy bez bližšího upřesnění. Vždy se ty zprávy hemží mlhavými informacemi o ruských a čínských agentech. Tady máme jasný příklad tohoto pronikání, tedy organizovaného zločinu, do veřejné správy. Jinak bych musel věřit, že státní správa je kolosálně neschopná. Myslím, že by premiér měl vládu požádat, aby uložila BIS zpracovat podrobnou zprávu o vlivu zločinců organizujících výrobu a distribuci nelegálních lihovin na státní správu - proč by jinak státní správa při tak gigantickém rozměru problému nelegálních lihovin byla slepá, jakoby metanolem omámená a hluchá? - a tuto zprávu zpracovanou BIS dát k dispozici veřejnosti. Upřímně. Pokud by se nedostal do hry metanol, žili by jedni ve sladké nevědomosti, mezi ty bych patřil já, pokud jde o rozsah problému prodeje a výroby nelegálního alkoholu, a druzí, pěkně zapojeni do tohoto obřího byznysu.

Dámy a pánové, potravinářská komora a její prezident Toman říká, že - cituji: "Vina za stávající situaci je tak jednoznačně kladena na legální výrobce, ačkoliv je více než zřejmé, že v tomto případě selhaly kontrolní orgány Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, které svým nekonáním umožnily dovoz metanolu a jeho nelegální zpracování na území České republiky."

Já bych ještě řekl, že selhala také policie a čtvrtina výroby a distribuce nelegálního alkoholu a nikdo si toho nevšiml. Tady jsme slyšeli dramatická slova o popravě bývalého policejního prezidenta. Ale on přece jedenapůl roku seděl ve funkci. Co dělal po celou tu dobu? Nevšiml si.

Jak prezident Toman upozorňuje, bylo to za ministra financí Miroslava Kalouska, kdy byl zrušen stálý dozor celníků v lihovarech a začal tam docházet jen namátkově. Selhávají bohužel také finanční úřady, kterým se jakákoliv nákaza neprofesionality zatím vyhýbala, které rezignovaly na kontrolu velké části maloobchodu a podobných služeb. V těchto obchodech se prakticky neplatí cla, spotřební daně, DPH, ale ani daně z příjmu a pojištění. O jaké daňové úniky se může jednat, tak to se můžeme jen dohadovat. Myslím si, že to mohou být i desítky miliard korun. Nemáme už od času někdejšího ministra vnitra Langera finanční policii. Kdyby byla, tak by to také zjednodušilo situaci. Veškerá energie Ministerstva financí se místo toho soustředila na zvyšování nepřímých daní a odmítání registračních pokladen pod záminkou, že jsou neúčinné a drahé. Proč na nich tedy podnikatelské svazy obchodu tak trvají? Proč je považuje i potravinářská komora za klíčové opatření? A kolik bude stát nynější krize prohibice a nakonec její trvalé důsledky nejen v podobě výpadku daní, ale také v podobě krachu řady subjektů a zvýšení nezaměstnanosti a sociálních podpor, a tedy většího zatížení státu?

Dále je tu selhání Ministerstva zdravotnictví. Ústředního hygienika nemáme půl roku, přestože role hygienické služby je v ochraně zdraví a životů klíčová. Také tady se šetří, snižuje počet zdravotních ústavů a celkově laboratorních kapacit hygieny, které si rozebírají privatizátoři. Ministr zdravotnictví se nyní snaží zbavit odpovědnosti a svést chyby na své předchůdce ve vládách sociální demokracie před dlouhými šesti lety. No, to už by se rovnou mohl vymlouvat na nájezdy Tatarů. Chce taky služby hygieny omezit pouze na epidemiologickou ochranu. Já se domnívám, že není možné privatizovat veřejné služby tohoto typu. V takovéto krizi se to dnes jasně ukazuje. Přitom, jak uvedl policejní prezident Červíček, jsou to krajské hygienické stanice, kdo je zastřešujícím orgánem probíhající masové kontroly provozoven spojených s výrobou a distribucí lihovin, které provádí policie.

Selhává také Ministerstvo zemědělství, které se smířilo se škrty v rozpočtu Státní zemědělské inspekce a potravinářské. Inspektorů už je jen 215. Co asi zmohou, dá se vyčíst z údaje, že nyní zvýšili počet kontrol alkoholu podle ředitele Šebesty několikasetnásobně.

Selhalo také Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Česká obchodní inspekce, která má na starosti mimo jiné tržnici. Tam vídáme spíše celníky, jak pózují nad zabavenými padělanými tričky u vietnamských prodejců. To je populární téma. Vietnamské obchodníky nemá řada lidí ráda, ale priority by měly být tam, kde jde o život.

Neuvěřitelná je laxnost Policie České republiky a Ministerstva vnitra, které se soustřeďují na snižování počtu policistů. Lebedí si, že dokázali snížit za poslední dva roky počty policistů o dva tisíce, většinou těch kvalifikovaných a nejkvalifikovanějších, přestože míra organizovaného zločinu se zvyšuje. Tiskem opakovaně probíhaly zprávy o tom, že minimálně, jak jsem řekl, pětina, spíše čtvrtina lihovin na trhu má nelegální původ a tento podíl zřejmě ještě roste. Vzniká důvodná obava, že organizovaný zločin už narostl do takové míry, že státní orgány nejsou schopny reagovat, nebo nemají sílu, možná ani odvahu a možná, kdo ví, také ani nechtějí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP