Stenografický zápis 46. schůze, 25. září 2012


(Jednání zahájeno ve 14.22 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Boris Šťastný


132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř


87. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátorka Alena Gajdůšková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Hulinský
Senátorka Alena Gajdůšková


91. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Senátor Vítězslav Jonáš
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný


94. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Petr Braný


95. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik


96. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Ivana Weberová


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Soňa Marková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Roman Váňa


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 19:01 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP