Stenografický zápis 45. schůze, 6. září 2012


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Tancoš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ivan Ohlídal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 11.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.31 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


7. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Václav Votava
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Babák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vít Bárta


21. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jiří Petrů
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Látka
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Karel Černý
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec František Novosad
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Radek John
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Látka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Látka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jan Látka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Látka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Radek John
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Radek John
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP