(21.50 hodin)

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se moc omlouvám, protože bych nerada vyprovokovala nějakou přestřelku, nicméně projev Víta Bárty, byť nenechal určitě jedno oko suché a byl jistě velmi emotivní, nakonec donutil reagovat i mě, a je potřeba se vrátit k té věci, byť rozumím k tomu, že problematika Ministerstva dopravy je velmi klíčová.

My jsme tady dneska při hlasování o důvěře, resp. vyjádření nedůvěry vlády, a já bych se ráda představitelů Věcí veřejných, jejichž hlavním šéfem Vít Bárta je, zeptala, zda všichni jejich poslanci, všichni vždy hlasovali tedy proti vládě, zda dneska budou všichni hlasovat proti této vládě a zda to nebyly hlasy představitelů Věcí veřejných, jako je Milan Šťovíček, Otto Chaloupka nebo Miroslav Petráň, kteří v minulém hlasování tuto vládu podpořili a díky tomu tuto vládu máme tady dneska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji. Teď bych požádal pana poslance Korteho, kdyby nám něco zazpíval nebo promluvil nějakým novým nesrozumitelným jazykem. Já se domnívám, že ve městě Franze Kafky je to naprosto normální, jenom prosím dvě minuty.

 

Poslanec Daniel Korte: Do toho se vejdu. Děkuji, pane místopředsedo. Hewel hwálí, h amar kóhétet. Hewel hwálí, h amar koheled, whakom hawel.

Protože chápu, že nemnozí tomu rozumíte, tak vám to přeložím. Marnost nad marnostmi, pravil kazatel. Marnost nad marnostmi, pravil kazatel, a všechno marnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kóhélet, správně. Pan poslanec Kalousek už zase bude mluvit česky (ohlas v sále), doufám. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jak myslíte, pane předsedající, tak česky. Děkuji za slovo.

Milé dámy a pánové, myslím si, že bychom někdy i v této vypjaté chvíli o sobě měli umět říct něco hezkého. Takže já bych chtěl složit hold panu předsedovi Sobotkovi za poměrně přesnou politickou analýzu zpět, že skutečně v roce 2010 Věci veřejné odebraly značnou část voličů, možná opravdu kolem 200 tisíc, sociální demokracii. To je jistě pravda. Současně bych ho jako starý politický matador chtěl pochválit a ocenit za to, že teď už neponechává nic náhodě, a aby se mu to neopakovalo, tak převzal styl Věcí veřejných, aby mu ti voliči neutekli.

Jenom bacha, abyste to, kolegové, nepřehnali. Někdy jste o něco trapnější než ten Bárta. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Radek John byl v pořadí. Je tady? Není tady pan poslanec John. V tom případě dám panu poslanci Paroubkovi a pak pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, pan poslanec John to zřejmě vzdal, uvidíme.

Já bych chtěl říci, že někdy v politice platí mlčeti zlato, a to plně platí o vystoupení pana poslance Bárty. Já myslím, že jsem v politice zažil mnohé. Přeji si samozřejmě odchod pana ministra Kalouska, pana ministra Dobeše, kdyby skončili dnes, tak bych asi jásal, ale takhle, jak to tady stylizoval pan poslanec Bárta, se prostě politika nedá dělat. Jako druh svého druhu krevní msty, chovat se jako zhrzená milenka, to prostě bychom ten stát nikdy asi nikam nedostali.

Mluvil jsem ve svém projevu, a jsem tomu rád, o oblafnutí voličů. Měl jsem na mysli hlavně Věci veřejné, které je oblafly naprosto bezskrupulózně. Je potřeba o tom mluvit a mluvit o tom často, aby se tato chyba neopakovala třeba v jiném vydání.

Na závěr bych chtěl říci prostřednictvím předsedajícího: Pane poslanče Bárto, to vidění světa, které jste tady předvedl několik desítek minut, vám opravdu nezávidím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik je další fakticky přihlášený. Prosím, pane poslanče, mačkám.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký pozdní večer.

Chtěl bych připomenout, že ač jsem polovičním Slovákem, respektuji, že jednacím jazykem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je čeština, a v případě, že bude používán jazyk jiný, žádám o tlumočníka. (Smích.)

Když už se tady i ta marnost nad marnost opakovala dvakrát, je vidět, že se točíme v kruhu, a já bych se v této chvíli přimluvil navzdory tomu, že ze tří přihlášených jsou mí dva kolegové z klubu, abychom přece jenom už to točení v kruhu pomalu ukončili a šli pomalu k hlasování. Protože jedna ze zpráv, nejsou jenom pozitivní zprávy, jsou i negativní, jedna ze zpráv je, že se snad chystá něco zase na donaštvání veřejnosti, a jak se říká, za ty peníze, kolegyně a kolegové, jsme toho už tady dnes předvedli až dost. Pojďme konečně hlasovat! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bárta je další přihlášený s faktickou, takže to budou také dvě minuty. Spouštím.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, za dvě minuty se toho nedá mnoho stihnout, ale za prvé, k dvojce pana poslance Chvojky je zapotřebí připomenout to, že kdyby dával při mém projevu pozor, tak já jsem zdůraznil, že za rok 2010 za koalici a za ministra Dobeše Věci veřejné a já neseme zodpovědnost. Na druhou stranu, já bych rád připomněl sociální demokracii, že přetahování poslanců a pobíhání kmotříků a sestavování koalic na ne výsledku voleb není věc, kterou zažily poprvé Věci veřejné. Zažila to sociální demokracie i ve volebním období předtím. A myslím si, že v tomto směru bychom se všichni měli principiálně snažit o to, aby se nekřivily výsledky voleb a dodržoval se systém. To je jedna poznámka.

Za druhé, musím se pochválit, jsem rád, že kvůli mně sem po dlouhých hodinách vylezl i ještěr Kalousek, toho si nesmírně vážím.

A na konec v rámci těch dvou minut mi dovolte připomenout: nezapomeňte na toho pana Frkala, on je fakt důležitý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nezapomeneme na to nikdy. Pan poslanec John je další fakticky přihlášený. Prosím, také spouštím.

 

Poslanec Radek John: Tato debata se úplně zvrhla jiným směrem a je velmi nesmyslná v této chvíli, ale science fiction, které tady předvedl pan Sobotka, mě nenechalo chladným. Říkal úplné nesmysly. My jsme se s vámi nedohadovali proto, že jste v rámci černé kampaně vypustili o Věcech veřejných tolik nesmyslů a tolik lživých tvrzení, že jsme vás žalovali u soudu, ten soud probíhá. Vy jste žádali o mimosoudní dohodu, teď ji protahujete, máte termín do 8. srpna a potom znovu se budeme soudit. Tak s vámi jsme se spojit nechtěli. Ale nebylo nic domluveno předem s ODS a my jsme velmi váhali, jestli vstoupit do koalice. Udělali jsme chybu, ale vy jste se chovali tak arogantně a vypustili jste o nás tolik lží, že s vámi to prostě nešlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Robin Böhnisch se hlásí s faktickou poznámkou. Spouštím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Doufám, že při rychlosti dnešních soudních sporů ten soud skončí dřív než Věci veřejné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, končím. Takže vracíme se k řádným. Pan poslanec David Kádner je řádně přihlášený do rozpravy. Připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já doufám, že se mi to teď podaří vrátit zase tam, kde by to mělo být a proč jsme dneska tady. A můj projev bude takovou rekapitulací toho, co jsme dneska již jednou slyšeli.

Vyvolat hlasování o důvěře vládě není lehké rozhodnutí. Vyslovení nedůvěry vládě, aniž by byly promyšleny další kroky, může mít pro naši zemi zcela fatální dopady. Koneckonců jistě máme všichni v paměti situaci z dubna roku 2009. Někdy se však takový krok prostě udělat musí.

Je právo každého občana této země udělat si vlastní úsudek o tom, kdo a s kým je schopen se spojit a co je ochoten skousnout jen proto, aby si udržel své korýtko či koryto, jak nejdéle to půjde. Stejným způsobem v současné době jsme svědky enormní snahy politických funkcionářů a s tím spojené podnikatelské lobby systematicky hanit práci policie a státních zastupitelství při rozkrývání případů korupce za uplynulých dvacet let naší historie. A i to je plně legitimním důvodem pro vyvolání hlasování o důvěře současné vládě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP