(17.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Paní ministryně, obě se jistě shodneme, že každý déšť i sníh se nenávratně podepisují na stavu budov výjimečné architektonické hodnoty. Jménem svým, jménem občanů Kyselky a tisíců lidí, kteří se podepsali pod petici za záchranu lázní Kyselka, se ptám, zda hodláte majitelům nařídit aspoň provizorní zastřešení všech památkově chráněných domů v Kyselce. Jednáte se zástupci vlastníků, tedy Karlovarskými minerálními vodami a C.T.S.-Duo , která je nově přejmenována na RIS, Revitalizační investiční společnost, o nutnosti revitalizace lázní? Co Ministerstvo kultury podniklo pro záchranu Kyselky za poslední půlrok? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak vzhledem k tomu, že tady nevidím paní ministryni, ona je mezi omluvenými, tak to bude vyřešeno doufám písemně. A nyní pan poslanec Jiří Paroubek, který chce interpelovat nepřítomného ministra Jana Kubiceho ve věci úniku informací z trestního řízení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové, jakkoli mi to připadá absurdní, pokládat zde interpelaci ve věci indiskrece orgánů činných v trestním řízení přímo velmistrovi těchto úniků, který se stal symbolem neúcty k pravidlu neveřejnosti trestního řízení - česká politika je prostě taková. Pan Kubice je ministrem vnitra, který nese politickou odpovědnost za úniky, které provázejí kauzu Davida Ratha a nejen za to. Přimlouvám se, pane ministře, za to, abyste těm, kteří tyto úniky řídí, řekl, aby zveřejnili vše najednou, nezkrácené, ale zejména autorizované.

Včera stačilo k aktivizaci pana ministra jen, aby uniklo jméno paní Parkanové o dvě hodiny dříve, než dorazila policejní žádost o její vydání do Sněmovny, aby zahájil vyšetřování možného úniku od policie. Nápadná aktivita, která vynikne o to více, o co méně je pan ministr aktivní ve vyšetřování úniků v kauze Davida Ratha. Přitom je zřejmé, že intenzita těchto úniků, jejich závažnost a dopad na práva obviněných je mnohonásobně větší než v případě paní místopředsedkyně Sněmovny Parkanové. Ale samozřejmě ani tyto úniky nezlehčuji.

Dámy a pánové, volám v této věci po férovém přístupu a spravedlnosti. Pan ministr toho jistě není schopen, a proto je potřeba o tom mluvit nahlas. Volám po okamžitém a přísném vyšetření úniků z trestního řízení v kauze Davida Ratha. V opačném případě totiž jen posilujete nejen moje pochybnosti, ale pochybnosti veřejnosti o tom, že zde máte opravdu dvojí přístup, dvojí policii, jednu provládní, druhou protiopoziční.

Žádám vás, pane ministře, abyste nás seznámil, jaké kroky jste podnikl ve věci vyšetření úniků z trestního řízení v kauze Davida Ratha a dalších, v této věci obviněných osob. Dámy a pánové, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace poslance Paroubka. A teď prosím pana poslance Ivana Ohlídala, který je připraven interpelovat opět ministra školství Petra Fialu ve věci krachu projektu terciárního vzdělávání. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, reforma terciárního vzdělávání připravovaná touto vládou téměř dva roky v podstatě zkrachovala. Ukázalo se, že se nepodařila, alespoň z pohledu vysokoškolské veřejnosti. Vysokoškolská veřejnost měla výrazné argumenty proti uskutečnění této reformy, některé byly oprávněné, některé ne. Objevují se hlasy, že jste byl instalován do funkce ministra školství proto, abyste provedl takové změny ve vysokém školství, které budou vyhovovat vedení především veřejných vysokých škol. Myslím si, že je to pomluva, ale přesto by bylo dobré, kdybyste se pokusil tato vyjádření nějakým způsobem vyvrátit.

A ještě jednu věc bych chtěl podotknout. Minulý čtvrtek jste údajně diskutoval na téma vaší představy o vysokoškolské nebo terciární reformě s rektory vysokých škol. Vy jste je v jakémsi rámci s vašimi názory seznámil. Mrzí mě, že jste totéž ještě neprovedl vůči Sněmovně, protože i Sněmovna má jakýsi význam při schvalování této reformy v případě nového vysokoškolského zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych požádal pana ministra Petra Fialu, aby se opět ujal odpovědi na tuto interpelaci pana poslance Ohlídala. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem samozřejmě o takové pomluvě, jak vy říkáte, pane poslanče, o tom, že jsem přišel do vlády proto, abych provedl reformu ve prospěch vedení vysokých škol, neslyšel a nehodlám se ani něčím takovým příliš zabývat.

Nicméně respektuji to, že každý, kdo rozumí vysokému školství, je dnes přesvědčen o tom, že nějakou formu reforem v systému terciárního vzdělávání musíme nezbytně provést, jinak naše školství nebude schopno při všech proměnách, kterými prochází, udržet kvalitu, kterou dosud nabízí, a nebude dostatečně konkurenceschopné v evropské a globální soutěži, které je právě oblast terciárního vzdělávání velmi významně vystavena.

Reforma je nutná, ale musíme provádět reformu takovou, která nevyvolává takový odpor akademické obce a odborné veřejnosti, jakého jsme byli svědky v minulém období. To neznamená, že když chceme více diskutovat s akademickou veřejností, že nebudeme provádět reformní kroky a že nebudeme provádět třeba ty kroky, které se nesetkají s úplně obecným souhlasem. Ale co je nezbytně nutné, je diskutovat, naslouchat názorům akademické obce a vysvětlovat především, co a proč chceme udělat. A tady si myslím, že v těch minulých měsících se udělala řada chyb, které i velmi rozumné kroky, které by se těšily podpoře akademické obce, nejenom vedení univerzit, ale akademické obce v širším slova smyslu, že se prostě nepodařilo o těchto krocích přesvědčit tuto akademickou veřejnost.

Pokud jde o můj postup minulý čtvrtek, tady je vysvětlení velmi snadné. Ministr školství má podle zákona o vysokých školách § 92 vlastně povinnost všechny návrhy, které se významně týkají vysokých škol, projednávat s reprezentacemi vysokých škol. Minulý čtvrtek se konalo jednání České konference rektorů, která je právě jednou z těch oficiálních reprezentací vysokých škol a já jsem měl příležitost - a je to časová shoda - v tu chvíli jim sdělit, že jsem se rozhodl stáhnout věcný záměr zákona o vysokých školách a pokračovat dál v reformě formou novely stávajícího zákona o vysokých školách, a také to, že budeme v jiné podobě pokračovat v přípravě věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům s tím, že všechny konkrétní kroky a harmonogram našeho postupu bude oznámen v nejbližších dnech.

Ale - a to bych chtěl zdůraznit - tentýž čtvrtek se také konal zde ve Sněmovně podvýbor pro výzkum a vysoké školy, na který jsem přišel a kde jsem úplně stejnou informaci sdělil zde přítomným poslancům. Takže splnil jsem jak svou zákonnou povinnost informovat reprezentaci vysokých škol, tak i politickou povinnost diskutovat o svých úmyslech s reprezentanty Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím ještě pana poslance Ohlídala o doplnění.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste vyjádřil svoji představu s pokračující reformou vysokých škol nebo obecně terciárního vzdělávání. Já s těmi vašimi názory, pokud se takto budete realizovat, z velké části souhlasím.

Co se týče té druhé části vaší odpovědi, tak tam nemohu být moc spokojen, protože vy jste vlastně své představy předložil pěti poslancům podvýboru pro vědu a vysoké školy, takže za jakési předložení této představy to nemohu považovat. Samozřejmě je důležité představit tyto vaše názory a váš očekávaný postup celé Sněmovně, protože Sněmovna má nejen legislativní úlohu, ale také má kontrolní úlohu vůči vládě. Takže si myslím, že by bylo dobré co nejdříve tyto své názory představit celé Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě budete reagovat, pane ministře?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Samozřejmě ve chvíli, kdy představa bude konkretizovaná, kdy budeme mít k dispozici harmonogram dalších kroků, tak velmi rád o tom budu Sněmovnu informovat, tak jak o tom budu informovat veřejnost, která si nepochybně u takto významných reformních kroků být informována také zaslouží.***
Přihlásit/registrovat se do ISP