(21.00 hodin)
(pokračuje Semelová)

Slyšeli jsme tady o tom, že to všechno můžou vyřídit různé příspěvky jako třeba na bydlení atd. Jenomže tato vláda bere různé příspěvky, bere různé dávky a mezi tím je například právě to, co plánujete, a to je sebrat jim doplatek na bydlení. Už jim berete dávky v hmotné nouzi. To je výsledek této vlády. Tato vláda se nejenom ke starým lidem chová bezcitně, k těmto starým lidem se chová s naprostou neúctou. Nikdo z vás, z vlády, jste se neobtěžoval mezi tyto lidi přijít právě na tu demonstraci. A před Úřadem vlády, kam došli z náměstí, jste se mohli přesvědčit, jak jsou tito lidé rozhořčeni, jak už nevědí, co mají dělat, a jak mají strach a obavy z budoucnosti. S předloženým návrhem na nižší valorizaci důchodů situaci těchto našich seniorů ještě výrazně zhoršíte.

Já proto podporuji návrh kolegy Opálky na zamítnutí tohoto návrhu. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní o slovo poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, důchodci obvykle nedemonstrují. To je takový politický axiom, a jak se ukázalo, situace je vážná natolik, že už dokonce i důchodci vyšli do ulic, i když ne v nějakém velkém počtu. Ale i to je signifikantní.

O co přijde důchodce? Nechci tady opakovat čísla, která tady uvedl poslanec Opálka. O co přijde v průměru v každém roce, o co přijde za tři roky, ale o co přijde také v tom růstu třeba i za těch deset let. To jsou peníze, které mu už nikdo nevrátí.

Změna valorizačních podmínek důchodců bude znamenat úsporu 48 miliard korun. To je věta řečená s akademickou lehkostí. Ale je potřeba se zamyslet, jestli je dobré jít právě touto cestou, šetřit na těch, na kterých šetřit už není skoro co. Ten průměrný důchod je něco přes 10 tisíc korun. V situaci souběhu několika faktorů, jako je vysoké nájemné, možná zvyšující nájemné, je zajímavé, že vláda neuvažuje vůbec o limitování nájemného tam, kde je předpoklad jeho růstu v příštím roce. Roste DPH, roste inflace, rostou spotřebitelské ceny - samozřejmě v domácnostech důchodců rychleji nežli v domácnosti lidí jiné generační skupiny.

Myslím si, že bylo dobré také zvážit jinou alternativu toho, co udělat se státním rozpočtem. Nabízí se například zavedení daně z finančních transakcí, kterému se vláda a zejména ministr financí brání. Tahle daň by přinesla do státního rozpočtu každoročně možná deset, dvanáct nebo i více miliard korun. Obnovení daně z dividend - deset, dvanáct miliard korun každoročně. My hovoříme o úspoře za tři roky 48 miliard, takže tady ty peníze by prostě byly, jenom chtít po nich sáhnout. Na důchodcích se tedy šetřit může, na finančních a silných podnikatelských skupinách nikoliv.

Dámy a pánové, ať se na to dívám, jak chci, tenhle návrh prostě nevychází z reality, která je ve společnosti, kdy 10 % lidí je pod hranicí chudoby a kdy podle seriózních sociologických analýz 40 až 50 % lidí je s minimálními finančními rezervami zhruba na dva měsíce. To je vážná situace zhruba pro polovinu, nebo pro nejméně polovinu společnosti. Kolik z nich jsou staří lidé, to je možné si domyslet. Myslím, že je to zdrcující většina důchodců.

Ovšem myslím si, že vláda sahá k tomuto opatření v podstatě ze zoufalství. Její ekonomická politika, její hospodářská politika a fiskální politika jsou neúspěšné. To by měla vláda změnit.

Připomenul jsem tady jedno číslo, připomenu ještě druhé. Výběr daní byl v roce 2011 o 10 miliard nižší nežli v roce 2007. V roce 2007 připravila rozpočet vláda ještě pod mým vedením, byl schválen napříč Poslaneckou sněmovnou. V roce 2011 je výběr daní nižší o 10 miliard korun.

Hovořil jsem tady o tom, že pokud jde o hrubý domácí produkt, je nižší v loňském roce oproti roku 2008 o jedno procento v běžných cenách. V cenách, které by byly s promítnutím inflace, je to možná pět, šest nebo i více procent. Takže politika vlády rozpočtové odpovědnosti a boje proti deficitu je krajně neúspěšná.

Pokles hrubého domácího produktu za první čtvrtletí o jedno procento meziročně. Pokles spotřeby obyvatelstva, veřejné spotřeby, tedy veřejných investic. Jediné štěstí máme, že roste export díky růstu v Německu, i když ne tak vysokému jako v předchozích letech, na Slovensku, a díky také určitému růstu v Rakousku a v Polsku.

Dámy a pánové, ať se na to dívám, jak chci, vychází mi jedno rozhodnutí, aspoň pro mne osobně - nepodpořit tento návrh, a pokud to půjde, podpořit návrh na zamítnutí této předlohy zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se pana poslance Jana Látky, zda se hlásí s faktickou. Nehlásí. Ještě se zeptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní jsou přihlášeni - nejprve pan kolega Miroslav Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi předložit dva návrhy. Jeden, který jsem avizoval, tzn. návrh na zamítnutí, který se bude hlasovat ve třetím čtení.

Využívám ale zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny § 94 odstavec 3 a po rozpravě obecné navrhuji Poslanecké sněmovně, aby vrátila návrh zákona výboru k novému projednání. Tento procedurální návrh prosím hlasovat po ukončení podrobné rozpravy, tak jak říká zákon.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Opálka. Nyní pan poslanec Adam Rykala.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Protože si myslím, a říkal jsem to ve svém projevu v obecné rozpravě, že by měli mít zajištěno čeští důchodci důstojné stáří, a tento návrh novely zákona jde proti důstojnému stáří českých seniorů, dávám za sociální demokracii návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. V souladu s § 63 odstavec 6 písmeno a) zákona o jednacím řádu podávám podmíněný návrh na zamítnutí sněmovního tisku 659, návrhu zákona o důchodovém pojištění, nebudou-li přijaty pozměňovací návrhy, které jsem předložil pod číslem sněmovního dokumentu číslo 2561, ke kterému se tímto přihlašuji.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se hlásí někdo dále do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o jediném návrhu, který nyní může být hlasován, a to je návrh pana poslance Opálky, který v souladu s § 94 odstavcem 3 žádá, aby Sněmovna vrátila návrh zákona výboru k novému projednání. Je zde žádost o odhlášení, proto prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

O tomto návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 21, a já toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Opálky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 21. Přítomno 118, pro 50, proti 68. Návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme projednali vše, co bylo v rámci tohoto druhého čtení projednat možno. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Podle avíza, které jsem dostala, je dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů, že po tomto bodu skončíme naše dnešní jednání. Končím dnešní jednací den a oznamuji, že se setkáme zítra ráno ve středu 6. června v 9 hodin a budeme pokračovat v programu dle schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání skončilo ve 21.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP