(17.40 hodin)
(pokračuje Paggio)

Pokud jsme v tom nesmyslném černém scénáři, že nás tam někdo natlačí, no tak samozřejmě my se k té mezinárodní smlouvě, kterou ESM je, nepřipojíme a členem nebudeme. Takže ten černý scénář nedobrovolné úhrady prostředků do ESM je chybný, je mylný a je lživý.

Děkuji za pozornost. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě se hlásí pan poslanec John v této chvíli do rozpravy.

 

Poslanec Radek John: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já si za prvé vůbec nepamatuji, že by Věci veřejné kdy dávaly tuto pozici premiérovi a že bychom mluvili o evropském stabilizačním mechanismu. Nebylo to tak na vládě, to za prvé.

Za druhé, Viktor Paggio tady lehkovážně říká, že se splácí 350 miliard až za osm nebo až za dvanáct let. A 350 miliard je prostě 350 miliard. Je to sedm rozpočtů ministerstva vnitra, které teď má problém, že bylo škrtnuto 8 miliard. Ta suma, když připomněl Viktor Paggio Reformy.cz, ona je tady vyčíslena a já žasnu, že tomu věnujeme malou pozornost. Mluvíme o sumě, která, viz letáček, je ekvivalentem 10 tisíc Rathových kauz, 10tisíckrát ukradené peníze v kauze Rath. Nebo je to 100 tisíc rodinných domů. Nebo je to zadlužení na každého občana, včetně důchodců a novorozenců, 35 tisíc na hlavu, anebo když to dáme jenom na pracující, tak budou dlužit 70 tisíc korun. Anebo je to dar 1 milion aut zemím, které špatně hospodařily. Dar od ČR.

Takže já bych opravdu velmi se vymezoval k tomu, že jsme proti něčemu neprotestovali nebo že jsme něco schválili. Není tomu tak. Politický postoj poslaneckého klubu Věcí veřejných k otázce zavedení evropského stabilizačního mechanismu je negativní od počátku.

A důvody, které vedou poslanecký klub Věcí veřejných k hlasování proti přijetí tohoto instrumentu eurozóny, jsou následující: Mohli bychom alibisticky říci, že se nás tento mechanismus netýká. Že se vztahuje pouze k zemím eurozóny. Navíc že by byl závazkem až pro budoucí tuzemské vlády, a to až v momentě začlenění ČR do eurozóny a přijetí společné měny euro. Toto hledisko je ale opravdu licoměrné. Naprosto nezodpovědné a především zatěžující naše budoucí nástupce strukturálním závazkem, který navíc nemá svou hraniční mez a smluvní garanci mezního finančního závazku. Tento přístup je svého druhu politický poker s budoucími závazky a finanční zodpovědností.

Na jednu stranu tu přijímáme důchodovou reformu v takové podobě, abychom nevytvářeli do budoucna dluhovou past a společnost sociálně nedestabilizovali. Zablokovali jsem kontroverzní veřejnou zakázku, tzv. ekologickou superzakázku, abychom opět netvořili finanční zátěž, navíc problematické výše a velmi nejistého výsledku. Vedeme diskuse o opodstatněnosti a míře služeb v sociálním systému a obecně o úsporách všeho druhu, abychom našim nástupcům neponechali jen vyjedený stůl a prázdnou kasu, plnou dlužních úpisů s dramatickým úrokem. Překvapuje mě, že ti stejní lidé, kteří hájí škrtání, občas bezhlavé v této zemi, osekávání a omezování financí pro tzv. lepší příští, náhle bez okolků souhlasí s garancemi za jiné a za cenu budoucího splácení, navíc v nejisté finanční výši. Jak jindy horečně hájí domácí úspornost, tak stejně nadšeně mluví pro zahraniční finanční velkorysost. Přesvědčují nás, abychom důvěřivě a bez okolků souhlasili s přijetím bianco šeku bez jistoty finančních limitů.

Tento přístup k politickým rozhodnutím se mi protiví o to víc, když nemáme konkrétní garanci o výši potenciálního závazku pro naši zemi a naše rozpočty. To je vedle ryze odborných a mezinárodněpolitických nejasností stěžejní důvod, proč poslanecký klub Věcí veřejných vždycky odmítal tuto dohodu a dnes ji odmítne také.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bauer, zpravodaj, má nyní právo přednostně vystoupit.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, vážený předsedající, po boku mnoha řečníků se musím přiznat, že k tomuto bodu jsem taktéž v minulosti mnohokrát vystupoval a říkal jsem nejenom stanovisko výboru pro evropské záležitosti, ale i své osobní, a proto ty názory tady nechci opakovat, protože si myslím, že jsou všeobecně známé. Nicméně po vystoupení mého předřečníka si neodpustím jednu věc.

Musím bohužel konstatovat, že ztráta paměti je u některých politiků opravdu obrovským nepřítelem, a já mám pocit, že to je velký problém i u pana kolegy poslance Radka Johna, kterého oslovuji prostřednictvím předsedajícího. Víte, my jsme si odsouhlasili, myslím si, správný jednací řád, resp. změnu jednacího řádu, kde jsme se v minulosti domluvili, že pokud reprezentant této země v osobě pana premiéra bude chtít na Evropské radě říkat nějaká zásadní stanoviska, musí si jít pro tento souhlas v rámci tzv. předchozího souhlasu nejenom na půdu konkrétních výborů, ale i na půdu Poslanecké sněmovny. A my jsme 16. 3. roku 2011 prostřednictvím významného většinového hlasování dali českému premiérovi předchozí souhlas k tomu, aby mohl své kolegy v rámci evropské 27 informovat o tom, že ČR je připravena odsouhlasit, diskutovat a následně i ratifikovat změnu čl. 136, tzv. mechanismus ESM. Musím se přiznat, že tady je hodně málo lidí, kteří podle mého názoru mají právo vystupovat, protože tehdy se buď zdrželi, anebo byli proti. Nicméně v případě pana kolegy Radka Johna musím bohužel konstatovat, že on v rámci tohoto významného hlasování, kdy jsme dávali to čestné politické slovo a pověření pro pana premiéra, hlasoval pro nejenom on, ale 18 členů tehdejšího klubu Věcí veřejných, a Věci veřejné se po boku stávajících koaličních stran významně postavily a významně pomohly tomu, že jsme tento politický tzv. předchozí mandát premiérovi ČR dali. To jen k té ztrátě paměti.

A možná jenom zopakování některých důležitých věcí. Bylo tady řečeno, že mechanismus bude zřízen jako mezinárodní vládní organizace členských států, jejichž měnou je euro. Také bych chtěl zopakovat, že ČR stejně jako ostatní nečlenské státy eurozóny není smluvní stranou smlouvy o ESM. Taktéž platí, že před přijetím eura se ČR mechanismu nemůže účastnit, a tudíž v něm ani nebude mít svůj podíl finanční, finanční náklady budou v tomto případě nulové. A v neposlední řadě opakuji, co bylo taktéž mnohokrát řečeno, že předmětem našeho dnešního hlasování a jednání není účast ČR v rámci tzv. mechanismu ESM ani otázka převzetí jakýchkoli finančních závazků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď pan premiér Petr Nečas, který se přihlásil do rozpravy a má samozřejmě přednostní právo vystoupit. Takže bych ho požádal, aby si vzal slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, možná si vzpomenete, že když jsme projednávali tento návrh na svém posledním přerušeném zasedání, tak tady byla vedena velmi duchaplná debata o koze a o voze. Já ji tady nechci opakovat. Nicméně to, že většina řečníků, kteří mluví proti, mluví o úplně něčem jiném, je prostě faktickou skutečností, a jisté dejme tomu opomenutí paměti tady demonstroval i pan kolega Bauer.

Chtěl bych navíc připomenout, že premiér ČR postupoval na této Evropské radě na základě rámcové pozice schválené jednomyslně vládou ČR včetně hlasu tehdejšího ministra vnitra Radka Johna a ministra dopravy Víta Bárty. Jedině na základě této rámcové pozice mohl premiér předstoupit před obě dvě komory Parlamentu s žádostí o vyslovení předběžného souhlasu. Bylo to schváleno ještě v době, než došlo k personálním změnám, takže rámcová pozice - teprve na základě rámcové pozice byla vydána žádost o předběžný souhlas. To za prvé.

Za druhé. My tady diskutujeme o tom, zda má existovat, nebo nemá existovat evropský stabilizační mechanismus, který ale již byl schválen v červenci roku 2011. Já to chci znovu zdůraznit. Tímto hlasováním nerozhodujeme o svém přistoupení k evropskému stabilizačnímu mechanismu. Nerozhodujeme! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP