Začátek schůze Poslanecké sněmovny
27. dubna 2012 v 10.03 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní.

Oznamuji vám, že schůzi jsem svolala na žádost vlády České republiky, a to podle § 83 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 25. dubna.

Nejprve vás všechny požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, zároveň vás žádám, abyste mi oznámili, kdo má kartu náhradní. Takže nejprve náhradní karty: pan poslanec Klučka má náhradní kartu číslo 41, pan poslanec Votava náhradní kartu číslo 20, paní poslankyně Weberová náhradní karta číslo 21, paní poslankyně Klasnová náhradní karta číslo 38. Všechno...? Pan poslanec Paroubek náhradní karta číslo 25. Ještě má někdo prosím náhradní kartu? Pan poslanec Hašek má náhradní kartu číslo 45, pan poslanec Marek Šnajdr náhradní kartu číslo 29. Ptám se ještě na náhradní karty. Není-li tomu tak, máme pro tuto chvíli všechna oznámení směrem k náhradním kartám za sebou.

 

Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh ohledně ověřovatelů 39. schůze.

Pokud ne, zahajuji hlasování číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s jmenovanými poslankyněmi, tedy s tím, aby se staly ověřovatelkami této schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přítomno 183, pro 171, proti nikdo. Tedy konstatuji, že jsem ověřovatelkami 39. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou.

 

Nyní k omluvám - omluvy z dnešního jednání předložili poslanci: Josef Dobeš zdravotní důvody, Václav Kubata zahraniční cesta, Alfréd Michalík zdravotní důvody, Jaroslav Škárka osobní důvody. Z členů vlády: Tomáš Chalupa osobní důvody, Martin Kuba mezi 10. a 12. hodinou pracovní důvody, Jan Kubice pracovní důvody. To byly omluvy.

 

V souladu s článkem 71 Ústavy České republiky můžeme nyní přistoupit k projednání bodu pořadu 39. schůze, a to žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry.

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Vláda svými usnesením číslo 294 požádala podle článku 71 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry.

O slovo se ale ještě hlásí pan poslanec Stanjura. Oznamuji dál, že tady mám s přednostním právem přihlášku pana poslance Vojtěcha Filipa a samozřejmě první bude vystupovat pan premiér. Já jenom oznamuji ty přihlášky - zatím to, co se mi shromáždilo na stůl. Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, jménem dvou poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19., dnes po 21., případně i po půlnoci. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o tomto procedurálním návrhu rozhodneme v následujícím hlasování. Ještě předtím oznamuji, že pan místopředseda Karel Schwarzenberg má náhradní kartu číslo 34.

 

Zahajuji hlasování číslo 2. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jej přednesl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Kdo je proti tomuto procedurálními návrhu?

Hlasování číslo 2, přítomno 188, pro 138, proti 14, tento návrh byl přijat.

 

Nyní prosím předsedu vlády Petra Nečase, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, úvodem mám jedno stručné oznámení především pro sdělovací prostředky: To číslo vzniklé z procedurálního hlasování - 138 - určitě nepředjímá výsledek dnešního hlasování o důvěře, s tím nepočítám. (Smích poslanců v celém sále.) A vzhledem k tomu, že určitá procedurální hlasování v tomto týdnu byla spojována s počty hlasů, tak považuji za nutné a korektní vůči kolegům a kolegyním z opozice toto říci úvodem.

V posledních dnech a týdnech, dámy a pánové, jsme samozřejmě zaznamenali celou řadu velmi silných politických turbulencí. Z této politické situace jsou pouze dvě logická východiska. Buďto se najde dostatečná sněmovní většina, která je schopna prosazovat programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu, anebo nikoli, a pak je tou jedinou zodpovědnou cestou cesta k rychlým předčasným volbám. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.) Mimo jiné i proto, aby nově vzniklá vláda měla možnost a mandát sestavit návrh státního rozpočtu, který musí být předložen do konce září letošního roku. Jakýkoliv jiný krok, jakákoliv jiná varianta, jakékoliv si hraní mezi těmito dvěma řešeními znamená pouze zavádět a prohlubovat v této zemi politickou, a dokonce ekonomickou nestabilitu.

Vláda České republiky požádala - podruhé v tomto volebním období - o hlasování o důvěře. Nepřichází s žádnou programovou revolucí, nepřichází s žádnou razantní změnou vládní politiky. Nadále vycházíme z kompromisu, který byl založen na průsečíku tří politických programů z léta roku 2010. Samozřejmě i ve znění revize či redukce tohoto programu, ke které došlo v první polovině letošního dubna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP