(22.30 hodin)
(pokračuje Paggio)

I já bych mohl říci o sociální demokracii, že je to státostrana přisátá už 20 let na veřejné rozpočty, politická pobočka firmy Karbon Invest, Appian, BAE Systems/SAAB nebo ČEZ, a indicií je pro to dost, ale já to neudělám. Neudělám to proto, že nerad paušalizuji, neudělám to proto, že znám velmi slušné, velmi pracovité poslance v ČSSD. Pro jejich vlastní bezpečí je nyní nebudu jmenovat. (Pobavení a potlesk v sále.) Vidím, že se na mě dívají, celí opocení. Nebojte, neřeknu. Je tam mnoho úžasných lidí a pracovitých poslanců. Já jenom chci, aby sociální demokraté vystoupili z té farizejské role těch jediných spravedlivých, které už snad začali sami věřit, a aby přiznali, že každá strana včetně té jejich každý den hraje o svou duši, včetně nás.

A tady z toho místa při jedné z minulých schůzí nás urážel pan místopředseda Zaorálek a já jsem si zrovna pročítal programový dokument sociální demokracie, dlouhodobý program ČSSD Sociální demokracie, historické kořeny, hlavní směry a perspektivy, což je mimochodem úžasný politický dokument, a tam jsem se dočetl - cituji: "Právě jako svobodné a mnohotvárné bytosti budeme vždy vystaveni ranám a nepřízni lidského údělu. Tento úděl - úděl omylnosti a viny, nemocí a neštěstí, selhání a ztroskotání - není pro sociální demokracii důvodem k rezignaci na humanizační a emancipační vizi. Je mocnou výzvou k nepřetržitému překonávání tragického rozměru, který je lidské existenci vlastní."

Takže já tímto vyzývám poslance ČSSD, aby překonali tragický rozměr sami v sobě, který je nutí nahnat politické body na tom, že budou roztáčet kolovrátek mediálních klišé, a aby radši využili času u řečnického stolku k tomu, že představí české veřejnosti svou vizi vedení naší země, protože se snaží už potřetí shodit tuto vládu. Já si říkám, co by se stalo, kdyby se vám to náhodou povedlo. Ať v těchto nestabilních časech neskončíme jako během českého předsednictví v Evropské unii. Děkuji. (Skandovaný potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já děkuji a mám tady celou řadu faktických. Mám zapsaný seznam, jak šly za sebou. Takže první je přihlášen pan poslanec Rath, poté pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Škárka, pan poslanec Paroubek, Ohlídal a pan poslanec Filip. Takže prosím, první pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že mě velmi potěšilo, že jste tady tak aplaudovali dnešní zprávě ABL, jakési svodce, ale nepřipravila vám ji bezpečnostní agentura dobře. Teď už je to tedy M2 - mafie 2. Nepřipravili vám ji dobře, myslel jsem, že na mě toho vyfízlovali víc a přesnější věci. To, co vám připravili, jsou bláboly. Takže běžte zpátky k panu Bártovi to reklamovat, protože vám nepřipravil dobré materiály. A zajímalo by mě, jestli jste to udělal v rámci svého poslaneckého platu, anebo teď půjdete ven a pan Bárta vám předá nějakou tučnou obálku za váš výkon, který jste tady udělal. (Poslanci VV bouchají do lavic.) Klidně ty lavice, vévéčka, rozlámejte. Já myslím, že všichni vědí, jak to u vás chodí, konečně se na to můžeme dívat skoro každý den v televizi před soudem. Takže doufám, že dostanete aspoň trošku víc, než dostal pan Škárka, protože fakt jste se snažil, fakt jste se moc snažil. Ale myslím, že by to pan Bárta měl ocenit. Měl zavolat hned svému bratrovi, aby z jeho sejfu vybral peníze a ještě ten řidič dnes večer vám je sem doručil. Třeba někdy příště, až se zase vy s panem Bártou rozhádáte, až vás zase bude třeba sledovat, fízlovat, vydírat, tak zase přijdete k soudu a řeknete, že vlastně jste to musel udělat. Takže já se na vás nezlobím, já to chápu, že v podstatě jste nesvobodný člověk a jako zaměstnanec firmy ABL musíte plnit svěřené úkoly. Snažil jste se je splnit co nejlépe. Děkuji vám za to.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Další přihlášený, pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, zamýšlím se nad tím, jaký signál veřejnosti touto rozpravou teď dáváme, jakou naději na zlepšení stavu ta veřejnost v nás má. Tady se totiž osvědčilo jedno: vždycky se přebíjí jeden argument druhým. Na každého je vytažena složka. Klub KSČM, ten má tu čtyřicetiletou historii, z vašich stran už každá má taky svoji popsanou historii. A jakou naději tedy těm občanům dáváte, že se to bude řídit lepším směrem? Místo abychom přemýšleli společně všichni nad cestou, která je pro tuto společnost optimální a dobrá, tak se tu přeme o to, kdo má menší a větší zásluhy, kdo má větší či menší škraloupy, ale nehledáme tu cestu. Mise, kterou tady vykonává česká vláda pro finanční kapitál, ta je snad už té společnosti jasná, a vy se tu přete jak děti na pískovišti. Je mi to líto.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Škárka.

 

Poslanec Jaroslav Škárka: Děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím paní předsedající reagoval na vystoupení pana Paggia. On se ptal, co mají s korupcí společného pan poslanec Šťovíček, Andrýsová a mnozí další. No přesně to, že jsou ve straně korupčníků a zlodějů. To mají společného. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, není mou věcí, abych tady vystupoval k agendě, kterou - a já si myslím, že to neučiní - by asi měli oponovat jiní, protože já tady nezastupuji sociální demokracii. Ale k jedné věci se, pane poslanče, prostřednictvím předsedající musím přece jenom vyjádřit. Je to vámi zmíněný starosta Péťa z Budišova. Musím říct, že celá záležitost byla od začátku vykonstruovaná policejním útvarem ÚOOZ a Jankem Kroupou. Ten člověk byl osvobozen u soudu a také v určitém čase zemřel. O mrtvých jenom dobře. Prosím, příště si to z agendy vyškrtněte. Měl byste se omluvit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, reagovat na vystoupení mladého muže, pana poslance Paggia, který jistě v životě toho už hodně dokázal, nebudu. Tady už bylo na jeho téma hodně řečeno předřečníky. Co mě však doslova urazilo, byla jeho slova, která se týkala jakéhosi krvelačného davu, proti němuž kráčí ČSSD. Já myslím, že by měl vysvětlit, koho myslel tím krvelačným davem, jestli to byli ti lidé, kteří se dostávají do těžké sociální situace, ti důchodci, kteří se dostávají do bídy, za hranici bídy, ti, co protestují na ulicích proti asociální politice vlády.

Pane Paggio prostřednictvím předsedající, měl byste se stydět za taková vyjádření.

A kromě toho bych si ještě chtěl všimnout jedné podstatné věci. Další příslušník koalice pan Laudát zde hovořil o konkurenceschopnosti v souvislosti s tím, že bude stále horší a horší pro pracovníky zákoník práce.

Pane Laudáte prostřednictvím předsedající, konkurenceschopnost tohoto státu ničíte vy tím, že ničíte české školství, jednak vysoké školství, jednak regionální školství, podfinancováváním takovým způsobem, že dokonce pokud vám vyjde to, co plánujete, tak v příštím roce by mělo být vyhozeno 17 tisíc učitelů z regionálního školství. Takovéto jednání nelze nazvat jinak než jednáním zločinným z vaší strany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Pane místopředsedo, já bych vám samozřejmě velice ráda dala slovo, ale jsou před vámi jiní přihlášení - pan poslanec Vojtěch Filip.

Pro některé horlivé řečníky možná jenom informace, že přímý přenos už skončil. (Smích a potlesk.)

Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP