(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké odpoledne kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Budeme pokračovat v našem jednání.

Dříve než zahájíme stanovený bod ústní interpelace, dovolte mi, abych vás seznámila s došlou omluvou: v době od 14 do 17 hodin se omlouvá paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake, a to z pracovních důvodů.

 

Přistoupíme k bodu

70.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou tito vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase, a to v čase od 14.30 do 16 hodin. Poté od 16 do 18 hodin proběhnou interpelace na členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly dány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Karlu Černému, který byl vylosován jako první, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Petra Nečase. Po něm se připraví pan poslanec Aleš Rádl. Prosím, pane poslanče Černý, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, nejen opozice, ale i už i veřejné sdělovací prostředky začínají hlasitě upozorňovat na nebezpečné plány vaší vlády ve vztahu k bezpečnosti našich občanů. Novináři upozorňují na to, že kvůli razantním rozpočtovým škrtům, které schválila vaše vláda pro následující roky, bude nutné propustit tři tisíce hasičů, což je třetina Hasičského záchranného sboru, a zavřít až dvě třetiny současných hasičských stanic.

Hasiči nyní hospodaří z necelými sedmi miliardami korun a vládní střednědobý výhled počítá s tím, že v příštím roce dostanou jen 5,8 mld. a v roce 2014 budou muset vyjít z částkou ještě o dalších 600 milionů nižší.

Pane premiére, uvědomujete si, že tato vámi schválená data jsou pro Hasičský záchranný sbor doslova likvidační a že už v současné době hasiči podobně jako policisté se svým rozpočtem balancují na hraně? Že kroky vaší vlády likvidují český integrovaný záchranný systém, který nám závidí celý svět? A že váš výhled na další roky znamená návrat do 70. let minulého století?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci. Slovo dostává pan předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, co se týče rozpočtu Hasičského záchranného sboru, rozpočet roku 2011 činil 6 mld. 858 mil., oproti předcházejícímu roku byl zkrácen, tzn. oproti roku 2010, o 1,5 mld. Kč. V návaznosti na to byla provedena úsporná opatření, která se skládala ze zrušení většiny investic, z výrazného krácení ostatních běžných výdajů a pokrácení mzdových výdajů o 10 procent.

Rozpis rozpočtu na rok letošní činí 6 mld. 697 mil. Kč, což je zhruba o 161 mil. Kč méně než v roce 2011. Součástí celkových výdajů je i posílení o částku 200 mil. Kč na základě rozhodnutí vlády na zabezpečení každodenního provozu a činnosti tohoto sboru.

Zatím bez provedených aktivních opatření na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu pro rok 2013 se v rozpočtovém výhledu počítá s částkou 5 mld. 800 mil. Kč, tzn. o 890 mil. Kč méně než v letošním roce.

Očekávaný rozpočet na rok 2014 - zatím, opět opakuji, bez provedených opatření na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu podle stávající legislativy - pak činí 5 mld. 197 mil. Kč. Očekávaný rozpočet na léta 2013 a 2014 vychází ze schváleného střednědobého výhledu.

Dále jsou součástí rozpočtu Hasičského záchranného sboru výdaje na sociální dávky pro letošní rok ve výši zhruba 97 mil. Kč a také výdaje na prostředky ze dvou operačních programů, z Integrovaného operačního programu a z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Co se týče prostředků na platy zaměstnanců Hasičského záchranného sboru, na letošní rok jsou rozepsány ve výši 3 mld. 746 mil. Kč, což je o 123 mil. Kč méně než v roce loňském.

Výdaje uvedené v informačním systému programového financování, když se podíváme mimo platové prostředky, jsou rozepsány v letošním roce ve výši 224 mil. 475 tis., kde nejsou ale započteny prostředky, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie, tedy z Integrovaného operačního programu a z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Je snahou ministerstva nedostatek v této oblasti výrazným způsobem eliminovat finančními prostředky z rozpočtu Evropské unie na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 1 mld. 136 mil. Kč s určením pro letošní rok.

Národní spolufinancování je zabezpečeno z vlastního rozpočtu Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši více než 155 mil. Kč.

Co se týče výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, tedy Integrovaného operačního programu a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tak v návrhu rozpočtu na letošní rok byly v bloku výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie uplatněny ze strany krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru finanční požadavky na soubor projektů pořízení moderní techniky a technologii Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Dále projekt zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Dalším projektem je krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru a projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru - Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Zajištění evropského podílu pro tyto čtyři klíčové soubory projektů Hasičského záchranného sboru na rok 2012 ve výši 1 mld. 136 mil. Kč bude řešeno s Ministerstvem financí v souladu s § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech v plném znění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP