Začátek schůze Poslanecké sněmovny
13. března 2012 ve 14.01 hodin
Přítomno: 184 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní a sděluji, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny dne 1. března 2012 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 2. března 2012.

Požádám vás jako obvykle, abyste se nejprve přihlásili vašimi kartami. Ty z vás, kdo budou mít kartu náhradní, prosím, aby mi to oznámili.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byl pan poslanec Jiří Petrů a pan poslanec Marek Šnajdr. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. (Nikdo se nehlásil.)

Pokud nemá nikdo jiný návrh, zahajuji hlasování pořadové číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby uvedení pánové byli ověřovateli této schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 116, pro 92, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Petrů a pana poslance Marka Šnajdra.

 

Nyní k omluvám. Sděluji vám, že do této chvíle o omluvení z našeho jednání požádali tito poslanci. Jiří Besser - zdravotní důvody, Vlasta Bohdalová - rodinné důvody, Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Michal Hašek - zdravotní důvody, Aleš Roztočil - rodinné důvody, Ladislav Skopal - zahraniční cesta, Boris Šťastný - bez udání důvodu, Milan Šťovíček - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pro osobní důvody Leoš Heger, zahraniční cesta - Miroslav Kalousek, pracovní důvody - Alexandr Vondra.

To jsou omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 36. schůze. Jak jsem již uvedla, byl tento pořad uveden v pozvánce a já bych vás ráda seznámila s návrhy z dnešního ranního grémia.

Ranní grémium Poslanecké sněmovny navrhuje vyhovět žádostem ministrů:

Nejprve ministru financí Miroslavu Kalouskovi, který žádá o pevné zařazení bodů 3, 11, 14 a 18 jako sedmý až desátý bod odpoledního jednání ve středu 14. března.

Dále místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi, který žádá o pevné zařazení bodů 48 a 50 návrhu pořadu na čtvrtek 15. března jako první a druhý bod po písemných interpelacích.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba žádá o zařazení nového bodu programu 36. schůze Sněmovny s názvem Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 547 ve výborech Poslanecké sněmovny, a to na úterý 13. března jako první bod jednání.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger žádá o přeřazení již pevně zařazeného bodu 1, což je sněmovní tisk 460/3, na středu 14. března jako první bod odpoledního jednání.

Dále grémium navrhuje body 5 a 6 návrhu pořadu, sněmovní tisky 351 a 352, zařadit pevně na úterý 20. března za již pevně zařazené body, tedy jako šestý a sedmý bod jednání, a body 7, 15, 58 a 66 návrhu pořadu schůze, sněmovní tisky 428 a 537 ve druhém a třetím čtení, vyřadit z programu 36. schůze.

To jsou návrhy grémia. Nyní se budeme věnovat vašim návrhům. Mám zde několik přihlášek, které se týkají návrhu pořadu schůze. Nejprve má slovo pan poslanec Jiří Paroubek. Po něm je přihlášen poslanec David Rath, dále paní poslankyně Semelová, pan poslanec Husák, pan poslanec Kováčik. Slovo má pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, dovolte mi požádat o zařazení tří bodů. Pokud jde o ten první z těch mimořádně zařazených bodů na program této schůze, tak tento bod by se jmenoval Informace předsedy vlády Petra Nečase o výhradách Evropské komise k auditu čerpání prostředků z evropských fondů.

Domnívám se, že zařazení tohoto bodu na program této schůze je nutné hned z několika důvodů:

1. Už několik měsíců jsme svědky zvyšující se nervozity okolo stavu čerpání evropských fondů, kdy k nám jako od potenciálních žadatelů, ale anonymně i z jednotlivých úřadů, správců operačních programů a v neposlední řadě i z Evropské komise doléhají varovné zprávy o tom, že čerpání prostředků v České republice je významně ohroženo. Zatím se tento problém omezoval pouze na několik programů, částečně pro podezření z korupce, částečně pro nesplnění formálních podmínek pro čerpání a částečně také bohužel pro totální neschopnost správců programů zajistit správný a efektivní průběh čerpání. Dosud jsme však také vždy z úst pana premiéra slyšeli ujištění, že jeho vláda problémy odstraní a že nedojde k fatálnímu ohrožení systému čerpání evropských fondů. Zdá se však, že došlo k zásadní změně situace. Před několika dny premiér Nečas oznámil, že obdržel závažné informace z Evropské komise, které zpochybňují fatálně celý systém kontroly čerpání evropských fondů.

Otázka tedy zní, jaké tyto informace jsou, odkud tyto informace premiér Nečas čerpá, jak závažné jsou a jaké riziko to skýtá pro státní rozpočet České republiky.

2. Tuto informaci premiéra Nečase, jak již bývá v poslední době ve vládě zvykem, obratem odmítl jeho ministr financí, který prý jinak stojí vždy neochvějně za panem premiérem. Ale k věci. Pokud tuto informaci rezolutně odmítl ministr financí, který popřel jakékoliv problémy, je pro jistotu celého systému nutné tento zásadní rozpor mezi stanovisky obou významných - asi nejvýznamnějších - činitelů vlády vysvětlit a podat s konečnou platností informaci, která bude jasná a nezpochybnitelná. V tomto případě se totiž nejedná o žádné drobné, ale o potenciální riziko ztráty desítek, možná i stovek miliard korun, které by navíc mohly zatížit již tak děravý státní rozpočet.

Z tohoto důvodu vás, vážení kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na program této schůze.

Dámy a pánové, situace na úřadech práce je stále velmi vážná. Přečtu vám výňatky z dopisu občanky, který jsem dostal nejen já. Dopis je z 27. února, tedy poměrně čerstvý, a jak jsem si ověřoval situaci na několika úřadech práce, obávám se, že situace se od té doby za čtrnáct dní nijak dramaticky nemění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP