Stenografický zápis 36. schůze, 20. března 2012


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Hamáček


38. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - prvé čtení

Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Farský
Poslanec Václav Klučka
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Zbyněk Stanjura


39. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Novotný st.


40. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Člen zastupitelstva Libereckého kraje Pavel Novák
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Rudolf Chlad


25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Bublan


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Zbyněk Stanjura


35. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Skokan


71. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena v 15.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP