Stenografický zápis 36. schůze, 16. března 2012


(Jednání zahájeno v 10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák
Poslanec Ivan Fuksa
Poslanec Václav Horáček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavel Hojda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Husák


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Aleš Rádl


64. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 606/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Dědič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Dědič
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 11.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP