(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování číslo 91. Kdo souhlasí s pevným zařazením sněmovního tisku č. 426 na pátek 10. 2. za již pevně zařazené body? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 91. Přítomno 171, pro 115, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím vás, kolegyně a kolegové, abyste se k pořadu schůze ještě vyjádřili. Mám zde tři přihlášky pana poslance Jiřího Paroubka, jednu přihlášku pana poslance Michala Doktora. Slovo má pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, navrhuji zařadit na pátek tři nové body.

Především bych chtěl říci, že v průběhu minulého týdny proběhly informace v médiích kolem národního podniku Budvar. Chtěl bych říci, že tyto informace mě znepokojily. V sobotu jsem navštívil České Budějovice a při té příležitosti jsem také navštívil národní podnik Budvar. Prý, alespoň podle médií, existují nějaké blíže nespecifikované problémy v hospodaření národního podniku Budvar. Za druhé, prý jsou problematické a vlekoucí se soudní spory Budvaru s Anheuserem-Busch, americkým pivovarnickým koncernem. Mimochodem, tyto spory probíhají již od let 1912 a 1913. Měl jsem možnost se seznámit s tím, že existují řádné audity národního podniku Budvar každoročně prováděné společností BDO, takže mě trošku pobavila, nebo připadá jako mi kuriózní představa Ministerstva zemědělství, že dojde k jakémusi superauditu nad tímto auditem renomovaného auditora. Kromě toho Ministerstvo zemědělství v průběhu roku dostává kromě auditů BDO také celou řadu dalších informací o hospodaření firmy. Informace probíhají prakticky on line.

Supervizorem známkoprávních sporů národního podniku Budvar je renomovaná advokátní kancelář Kříž a Bělina. Jen tak mimochodem - samozřejmě od téhle kanceláře může Ministerstvo zemědělství kdykoliv získávat potřebné informace o stavu těchto sporů. A že to jde pomalu, to je věc názoru. Jen tak mimochodem, v letech 2000 až 2009 bylo ukončeno 115 soudních sporů, z toho 82 případů skončilo vítězstvím budějovického Budvaru. Myslím, že to byla slušná práce.

Nechci tady rozvíjet hypotézy o tom, co se stane nebo co bude. Ale řekl bych, že nežli privatizace, a já nehovořím o tom, že zde hrozí v tuhle chvíli privatizace, to si nemyslím, ale hrozí něco, co bych nazval ztrátou goodwillu národního podniku Budvar. Hrozí zkrátka to, že by tento podnik ve svém důsledku také mohl ztratit tržní hodnotu.

Proto navrhuji zařazení nového bodu Informace ministra zemědělství o situaci kolem národního podniku Budvar, o vývoji známkoprávních sporů kolem značky budějovického piva Budvar.

Druhá věc, kterou chci navrhnout. S uspokojením jsem přijal informaci, že se pan premiér Nečas vyjádřil ve včerejších sdělovacích prostředcích, že se odloží ratifikace obchodní dohody proti padělatelství ACTA. Připomínám, že jsem zde minulý týden navrhoval informaci o této záležitosti ze strany vlády. Budu rád, pokud se dozvíme, co vedlo vládu k tomu, že její zástupce tuto smlouvu v Tokiu 26. ledna podepsal.

Navrhuju proto nový bod do jednání Poslanecké sněmovny, taktéž v pátek na ráno, Informace předsedy vlády o důvodech, které vedly vládu k uzavření smlouvy ACTA českou vládou.

Třetí záležitost, která odpovídá té dramatické situaci, která je v čerpání některých operačních programů z evropských fondů a dá se říct operačních fondů jako celku, respektive peněz z evropských fondů jako celku. Připomínám, že na konci roku bylo proplaceno zhruba 240 miliard korun, pokud jsou mé informace správné. Takže do konce finanční perspektivy - v tuto chvíli jeden rok a 11 měsíců plus 2 roky ještě další možnost vyčerpání - zbývá vyčerpat cca 540 miliard korun. To je podle mého názoru gigantický úkol v situaci, kdy některé programy jsou pozastaveny, u jiných to zřejmě hrozí, a hrozí tedy velmi reálně, že Česká republika přijde o desítky miliard korun.

Návrh nového bodu, opět na pátek dopoledne: Informace premiéra o čerpání evropských fondů a postupu vlády zajišťujícím dočerpání disponibilních zdrojů z evropských fondů v plném rozsahu.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Měl jsem připraveny v zásadě dva návrhy na změnu pořadu, resp. zařazení nových bodů jednání. Od prvního návrhu ustupuji, neb je identický s návrhem, který představil pan poslanec Paroubek.

Pro připomenutí. Před týdnem v úterý prvního jednacího dne této schůze jsem podal návrh, podle kterého měl pan ministr zemědělství Petr Bendl podat informaci k možnému zpochybnění známkoprávní pozice a možnému ohrožení obchodní značky budějovického Budvaru, národní podnik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP