(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na odpoledním jednání.

 

Dalším bodem našeho pořadu jsou

77.
Ústní interpelace

Nicméně mám zde ještě další omluvy, takže nejprve přečtu omluvy. Pan ministr Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, se omlouvá z dnešního jednání mezi 14. a 16. hodinou z důvodu slavnostního jmenování profesorů v Karolinu za přítomnosti prezidenta republiky. Dále pan ministr Tomáš Chalupa ve čtvrtek 2. února, tedy dnes od 17.30 hodin, z pracovních důvodů. Dále paní poslankyně Lenka Kohoutová od 13.30 hodin dnes z pracovních důvodů.

 

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády, pana premiéra Petra Nečase, člena vlády České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní předávám již slovo poslanci Bohuslavu Sobotkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Přeji hezké odpoledne.

Dovolte mi, abych se, pane premiére, na vás obrátil s jednoduchým dotazem. Chtěl bych se zeptat, proč ještě nedošlo k odvolání ministra práce a sociálních věcí pana Drábka. Určitě jste si, pane premiére, všiml, že jeho činnost kritizují nejenom zaměstnanci úřadů práce, občané České republiky, opoziční poslanci včetně poslanců sociální demokracie, ale také poslanci vládních stran - ODS a Věcí veřejných. A pan ministr Drábek teď zahájil v posledních hodinách jakousi maskovací ústupovou operaci, že se rozhodl odvolat několik zcela subalterních úředníků a svést na ně své chyby.

Já myslím, že všichni, kdo se zajímají o tu tristní situaci na úřadech práce, tak v tuto chvíli vědí, že ty chyby byly učiněny na politické úrovni, že se tam provedla špatná strategická rozhodnutí, že se věci realizovaly příliš rychle, ve velikém spěchu, nedošlo k proškolení zaměstnanců, nový software nebyl včas k dispozici. A prostě ta klíčová rozhodnutí, která se týkají harmonogramu a realizace celé reformy, tak to je přece věc, za kterou je politicky odpovědný ministr.

Rád bych se tedy zeptal, pane premiére, proč nedošlo k personální výměně v čele tohoto ministerstva, neboť se obávám, že problémy se mohou množit geometrickou řadou. A je potřeba si také uvědomit, že pan Drábek má na starosti nejenom úřady práce, které se teď dostaly do absolutně šílené situace, ve které dvacet let nebyly od svého vzniku, tohle je nejhlubší krize fungování systému, která tady za posledních dvacet let byla, ale pan Drábek má být odpovědný i za realizaci důchodové reformy, to znamená druhý pilíř, který má být zaváděn v příštím roce, a tam už nepůjde o výplatu sociálních dávek, tam už půjde o důchodové nároky na příštích dvacet třicet let a půjde o miliardy korun. Čili je to veliká odpovědnost a já se obávám, že pan Drábek není schopen ji zvládnout.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo k odpovědi panu premiérovi. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nebudu zastírat, že situace, která vznikla na úřadech práce, je velmi komplikovaná. Plyne z několika zásadních věcí.

Za prvé z provádění některých reformních změn, které jsou podle mého hlubokého přesvědčení jednoznačně správné a jdoucí správným směrem, v kombinaci se změnou systému vyplácení sociálních dávek, tzn. s přechodem výplaty dávek, které doposud byly vypláceny obcemi, na úřady práce, což je poměrně zásadní systémová změna, opět musím říci, jdoucí jednoznačně správným směrem.

Tady musím říct ze své pozice bývalého ministra práce a sociálních věcí, že jsem legislativně podobnou změnu nachystal ještě za svého působení, tzn. sjednocení tohoto systému do současného systému úřadů práce.

A třetím krokem, který je kombinován s těmito dvěma, je zavedení nového počítačového systému, nových programů od nového dodavatele. To bylo manažerské rozhodnutí pana ministra Drábka, spojit všechny tyto tři změny do jedné, a předpokládám, že je si vědom těchto problémů, které vznikly na úřadech práce, a že je velmi efektivně a intenzivně řeší.

Nesouhlasím s vámi, že je to největší krize na úřadech práce, respektive ve vyplácení sociálních dávek, za posledních dvacet let. Připomenu jinou podobnou krizi. Nastala v lednu roku 2007, když nekvalitně připravené zákony a nekvalitně připravené procesy i z hlediska přípravy výpočetní techniky při zavedení nových zákonů o hmotné nouzi a o sociálních službách působily prvních pár týdnů až měsíců obecním úřadům, především s rozšířenou působností, obrovské problémy. Když jsem se tehdy, 4. září roku 2006, stal ministrem práce a sociálních věcí, byl jsem naprosto šokován po příchodu na ministerstvo, jak laxně byla tato věc připravená, jak laxně byli proškoleni uživatelé například informačních systémů na obecních úřadech. Do té doby prakticky neproběhlo jedno jediné školení za mého sociálně demokratického předchůdce. Tento systém v podstatě byl doháněn za poslední tři měsíce tím, že byl rozběhnut rozsáhlý systém školení nejenom počítačového, ale vůbec systémového. Přesto první týdny roku 2007 v legislativě připravené sociální demokracií, v legislativě, proti které jsem například u zákona o hmotné nouzi jako poslanec hlasoval, kolaboval systém naprosto stabilně prvních několik týdnů, než se podařilo všechny procesy včetně informačních technologií nastavit, protože do té doby to bylo naprosto zanedbané.

Znovu opakuji: Prakticky do září roku 2006 neproběhlo například žádné školení zaměstnanců obecních úřadů, které se měly připravit na tento systém nové legislativy, to znamená zákona o hmotné nouzi a zákona o sociálních službách. Byla to situace velmi nemilá, velmi nepříjemná. Manažersky jsme ji museli zvládnout během prvních několika týdnů roku 2007. To znamená, když tyto věci nejsou připraveny kvalitně, a když se navíc kombinuje třeba několik změn, tak naprosto logicky se tyto problémy vyskytují.

Já samozřejmě nechci tyto problémy bagatelizovat. Jsem si vědom, že se dotýkají tisíců a tisíců lidí a že především znamenají extrémní pracovní zatížení pracovníků úřadů práce, ke kterým přešli také pracovníci z obecních úřadů. A já bych chtěl touto cestou jako předseda vlády velmi poděkovat všem pracovníkům Úřadu práce České republiky od nejvyšších po poslední přepážku, protože jsem si vědom, za cenu jakých osobních obětí včetně práce přes čas, intenzivního nasazení o sobotách a nedělích oni pracují. Bez nich by bezesporu ta situace byla v podstatě neřešitelná a dramaticky horší.

Předpokládám, a takto i pan ministr Drábek včera informoval vládu a ujistil vládu i mě jako jejího předsedu, že tyto problémy považuje v podstatě za zvládnuté a vyřešené měsícem lednem, že v měsíci únoru budou tyto problémy dramaticky nižší, že už se budou dolaďovat některé detaily tak, aby tento systém vlastně od února letošního roku běžel již naprosto standardně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP