(10.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

A v té souvislosti jeden citát: Můj dávnější výrok, že 17. listopad by měl být i pro komunisty dnem osvobození - napsal v roce 2007 profesor František Šamalík - byl myšlen tak, že i jim tedy jako radikálnímu emancipačnímu hnutí dal možnost totální kritické sebereflexe nad smyslem, možnostmi a formami lidské emancipace v prudce se měnícím světě, neboť svět bez emancipačních ohnisek světských i religiózních je nepředstavitelnou pustinou duchovní a morální.

Ústavně - pokračuje Miroslav Grebeníček - se pak Komunistická strana Čech a Moravy stala demokratickou stranou, což byl zákonný předpoklad její registrace. Antikomunismus však odmítal, či jak jste dnes viděli, odmítá možnost naší kritické sebereflexe a různými triky se nás snažil či snaží zahnat do pozice druhořadých občanů. Očistná katarze, katarze legitimizující naše demokratické emancipační snahy, je však naprosto zjevná. Jen trapně účelový antikomunismus ji nechce vidět. Jsem rád, že tam nemusím řadit premiéra České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Předseda vlády bude reagovat na toto vystoupení. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, tak teď jsem tedy znervózněl, tedy! (Pobavení v pravé části sálu.) A to tedy fakt hodně! Přiznám se, ne z toho, že pan poslanec Grebeníček citoval sám sebe jako klasika. Já jsem se teď také na jedné stranické akci přistihl, že jsem citoval sám sebe, takže to mě neznervóznilo. Ale aby bylo úplně jasno: jsem přesvědčený antikomunista a komunismus považuji za zločinnou ideologii. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále se hlásí prosím do rozpravy? Pan poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, mě v té debatě zaujala informace, a nevím, jestli jsem ji zachytil správně - informace pana ministra Dobeše. A pochopil jsem to, že on nám tady řekl...

Pane premiére, nerušte mě! Pokud máte problém a musíte něco vykřikovat, tak si to běžte vykřikovat třeba na chodbu!

Takže mě zaujala skutečně informace, že - jestli jsem ji pochopil správně - Mladá fronta lhala, že si ten článek kompletně vymyslela a že na něm není vůbec nic pravdivého. Aspoň tak jsem to pochopil.

Já myslím, že všichni jsme zvyklí, že interpretace médií bývá více či méně vzdálená realitě. To je do značné míry i role médií, protože věci často interpretují jinak, než ve skutečnosti jsou, posunují je, dávají je do jiných souvislostí a kontextů. Ale na co podle mě ještě nejsme zvyklí, a to je věc úplně nová, že by si některé z těch řekněme renomovanějších médií tu věc úplně vymyslelo. To znamená, v té souvislosti bych chtěl, jestli pan ministr by to tady řekl úplně jasně, jestli jsem to pochopil správně, že si to Mladá fronta kompletně vymyslela a lhala. To znamená, k ničemu takovému nedošlo, nic takového se nestalo, žádné odposlouchávání tam nebylo a Mladá fronta to celé vyfabulovala. Protože to je docela závažná věc! Něco jiného je něco posunout, něco interpretovat trošku jinak, než je realita, a něco jiného je si vymyslet tak závažnou věc, že ministr vlády je nelegálně odposloucháván, a vlastně ještě odposloucháván svými kolegy, protože pokud byla pravda, co psaly noviny, tak ten řidič byl úzce napojen na ABL, což je jakási mateřská společnost Věcí veřejných. Já vím, že Věci veřejné jsou vnímány jako jistá filiálka ABL, tak jestli vlastně si politická strana takto kontroluje své poslance, své ministry, aby náhodou nelumpačili, a váš skutečný předseda si v tom potom po večerech čte a říká, tak tomu dám za uši, protože v autě říkal něco, co se mi vůbec nelíbí. Třeba. Čili to jsou docela závažné věci. Měly by zajímat i premiéra a já si myslím, že pan ministr dopravy by tady měl říct tedy srozumitelně, zda si to Mladá fronta celé vymyslela a lhala, celé vykonfabulovala, anebo zda na tom bylo něco pravdy a Mladá fronta jenom to interpretovala trošku jinak, než je realita. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda vlády má slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já opravdu nechci působit ješitně, ale chci opravdu upozornit na to, že projednáváme bod interpelace poslance Grebeníčka na předsedu vlády Petra Nečase, nikoliv bod interpelace Davida Ratha na ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec Pavel Kováčik, poté další faktická - pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, paní a pánové, v reakci na předchozí příspěvek pana premiéra na jeho osobní vyznání o jeho přesvědčení budu citovat klasika, který tvrdí - a já s ním plně souhlasím: Člověk je jméno mé, to ostatní je příjmení. A o mě: Jsem komunistou z rozumu, tak jako byli moji rodiče, tak jako byli moji prarodiče, a ani rodičům, ani prarodičům jsem se nikdy neodrodil a nezpronevěřil. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím odcitovat jen článek dvě Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Rád bych, abychom respektovali, že každý máme právo na svůj názor. Nevyčítám nic těm, kteří jsou antikomunisté, nevyčítám nic svým kolegům a soudruhům, kteří jsou komunisté, nevyčítám nic ani těm, kteří věří nebo jsou bez víry, respektuji jejich názor, ale nehodlám nikdy trpět to, aby se veřejně prohlašovalo, že někdo může mít méně práv než ten druhý. Rodíme se všichni se stejnými právy, respektujme to! Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, další faktická poznámka - pan poslanec Grebeníček. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom dílčí upřesnění. Premiér Nečas měl pocit, že jsem tady citoval sám sebe. Tak špatně na tom ještě nejsem. Citoval jsem profesora Františka Šamalíka a ve chvíli, kdy skončila citace, jsem připomněl, že pak už mluví poslanec Grebeníček. To je to první.

A jinak bych chtěl pana premiéra ubezpečit, že samozřejmě ani na chvíli tím, že jsem řekl, že rozlišuji mezi KSČ a KSČM, jsem nenaznačil ani brvou, že by nebyl antikomunista. To já velmi dobře vím. Stejně jako vím, že prezident Václav Klaus je nekomunista. Tak to alespoň opakovaně prezentoval. Ano, i mezi vámi jsou rozdíly a já vám prostě neberu to, že jste antikomunista. Já jsem zase jaksi proti ODS v opozici a udělám všechno pro to, abyste v příštích volbách nezvítězili! (Potlesk KSČM.)
Přihlásit/registrovat se do ISP