(9.40 hodin)
(pokračuje Zemek)

Jinak padlo tady něco o konkurenceschopnosti. Chtěl bych jen podotknout, že největší znečišťovatelé ve středních Čechách platí ročně poplatky za znečišťování ovzduší řádově v milionech. To je jeden ten největší znečišťovatel. Nebudu ho jmenovat. To je třeba ta společnost polostátní. Ostatní velké firmy platí poplatky řádově v nízkých milionech až ve sto tisících. Když si vezmeme, kolik jsou příjmy vysokých manažerů, tak si myslím, že to je poměrně nízká cena. Pokud my ty poplatky zrušíme, jak byl návrh hospodářského výboru, připravíme se tak - připravíme tak kraje, připravíme tak stát o možnost financování různých projektů právě na ochranu ovzduší. Zamysleme se nad tím, jestli nám to stojí za to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslanec Krátký se ještě hlásí - chce reagovat.

 

Poslanec Jiří Krátký: Já bych si dovolil reagovat také na paní kolegyni Konečnou. Já souhlasím s tím, že samozřejmě ty malé zdroje jsou dneska - v tom lokálním místě je to horší než ten velký průmysl. Souhlasím s tím, pojďme o tom debatovat, hrozně by se mi to líbilo. Ale pokud bude atmosféra ve společnosti pořád stejná, pořád bude s prominutím společnost krmena nesmysly typu, že jakýkoli pokrok konkurence nás zbaví konkurenceschopnosti, tak je to zbytečné.

A druhý apel. Máme pana ministra, máme tady vládu. Pokud nebudeme - a my, z toho severního příhraničí s Polskem - apelovat na to, že se musí změnit ta situace v Polsku, tak nám vůbec nic nepomůže. Já jsem z kraje, kde už sto roků měli moji předchůdci plyn. Dneska tam máme prakticky půl okresu na obnovitelné zdroje místní, biomasu, ale jakmile tam foukne ze severu, tak i klimatické Lázně Jeseník se třepou, aby nepřišly o svou licenci.

Takže jsou dvě věci. Malé zdroje a naši sousedi na severu. To jsou dva nepřátelé. A samozřejmě my sami a naše neschopnost si uvědomit, co nám skutečně škodí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, mně to přece jenom nedá. Myslím, že pan ministr za tu dobu, co je ministrem životního prostředí, dobře pronikl do té problematiky. Já bych mu přece jenom chtěl říci, a chtěl bych říci tady otevřeně, že sice těch deset plus deset milionů pro Moravskoslezský kraj jsou hezké peníze, ale jenom abychom si to převedli do hry čísel: při šedesátitisícovém příspěvku je to nějakých 350 žádostí, které budou uspokojeny na změnu topného média. My bychom tam potřebovali pravděpodobně uspokojit tisíce. Nevím, proč se z toho dělá - možná, že je to jediná cesta v tuhle chvíli - pilotní projekt, ale přece vy jste začínal jako komunální politik v Praze a víte, že tady v Praze byly změněny desítky tisíc topných médií v jednotlivých domácnostech, protože prostě tomu pomohla pražská radnice už v 90. letech asi jinak než z veřejných zdrojů. Tuhle tu věc nebudeme moci řešit, pokud jde o ta lokální topeniště. Myslím, že dneska bych se spíš zabýval tím, zda je to možné udělat třeba z evropských peněz. A pokud to možné je, tak to masivně zkusit udělat v tomto finančním období, anebo od roku 2014 do roku 2020.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď už mám přihlášeného pouze pana poslance Františka Laudáta. (Jmenovaný z místa sděluje, že chce hovořit až na konci.) Dobře, takže obecná rozprava je v podstatě vyčerpaná, už nemám přihlášeného nikoho.

 

Poslanec František Laudát: Omlouvám se, pane předsedající. Dámy a pánové, v tom případě já tady, jak už jsem avizoval, navrhuji, abychom teď hlasovali o přerušení tohoto bodu do úterý s tím, že v pátek ráno navrhnu v rámci změn programu, aby ten bod byl zařazen pevně jako první bod v úterý.

Teď bych poprosil o hlasování o přerušení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, jenom bych si to ujasnil. My bychom to tedy zařadili jako první bod - říkal jste v úterý?

 

Poslanec František Laudát: Ne, teď bychom hlasovali pouze o přerušení tohoto bodu a já jenom říkám, že v pátek v rámci projednávání programu Sněmovny navrhnu buď zítra, nebo v pátek zařazení pevného bodu - tohoto bodu - na úterý, první bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám takový pocit, že když to přerušujeme, tak tam musím říci do kdy.

 

Poslanec František Laudát: Přerušení do úterý do 14. hodiny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do úterý 14. hodiny. Šlo by to tak? (Navrhovatel souhlasí.) Ano.

Vážení kolegové, já jsem vás svolal na hlasování, protože tady v závěru obecné rozpravy padl návrh, abychom tento bod, který nyní projednáváme, přerušili. Jenom vám připomenu, že se jedná o zákon o ochraně ovzduší, tisk 449. Jsme v druhém čtení. Teď jsme v obecné rozpravě. Tu jsme vyčerpali, ale jsme stále v obecné rozpravě. Padl návrh poslance Laudáta, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterý 14. hodiny.

Já vás tedy všechny nejdřív odhlašuji na žádost, takže jste všichni odhlášeni. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Všichni se musíte přihlásit znovu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Laudáta, který zněl - přerušit projednávání tohoto bodu do úterý 14. hodiny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit do 14. hodiny, stiskne tlačítko, zvedne ruku - v úterý 14. hodina. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přihlášeno je 144, pro hlasovalo 136, proti 6. Takže návrh na přerušení byl přijat.

 

To znamená, že ukončuji projednávání bodu číslo 4, vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší. Teď se vrátíme do těch druhých čtení, která jsme včera nedokončili.

 

Kolegové, máme tady bod číslo

11.
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka,
Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
/sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Já bych požádal paní poslankyni Ivanu Řápkovou, aby za navrhovatele uvedla bod jako první, ale je to druhé čtení, takže zabýváme se tímto návrhem ve druhém čtení. Prosím, paní poslankyně, můžete vystoupit.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Já děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, na úvod bych si dovolila shrnout, čeho se předkládaný návrh zákona týká. V podstatě jde o zavedení nové sankce zákazu pobytu do přestupkového zákona vedle již čtyř stávajících sankcí. Tato sankce by se týkala pouze vyjmenovaných přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Tato sankce je obdobou trestu zákazu pobytu, který se již dnes využívá v rámci trestního práva. Tento trest ukládají soudy od jednoho roku do 10 let. V předkládané novele se navrhuje uložit sankce zákazu pobytu maximálně na dobu 3 měsíců.

Účel uložené sankce zůstane stejný jako v případě trestu zákazu pobytu, neboť hlavním smyslem bude zabránit pachatelům, aby se pohybovali v určitém místě, kde se opakovaně dopouštějí přestupkové činnosti. Tím prakticky dosáhneme toho, že ochráníme ty osoby, které byly opakovaně napadány či okrádány apod. Smyslem návrhu je tedy ochránit občany, kteří jsou negativně dotčeni opakovaným pácháním přestupků.

Dovolím si upozornit, že tato sankce nebude moci být uložena pachateli tam, kde má trvalé bydliště. Z dostupných judikátů vyplývá v případě ukládání zákazu pobytu, že soudy zjišťují skutečný pobyt pachatele. Není tedy důvod, aby správní orgány nepostupovaly stejným způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP