(15.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chci navrhnout dva nové body.

Ten první bod by se týkal problematiky, která je zmiňována velmi silně v denním tisku, ale o které vlastně nic nevíme, která se týká smlouvy ACTA, nebo chcete-li smlouvy ACTA (spelováno). Byl bych rád, kdybychom o té smlouvě věděli víc, proto navrhuji zařadit informace předsedy vlády o okolnostech podpisu smlouvy ACTA a jejím obsahu. To je jedna věc.

Druhá věc. Sice to tady proběhlo, ale i já bych chtěl navrhnout zvláštní bod jednání a chtěl bych uvést řekněme podpůrné argumenty, které mě k tomu vedou, které tady vesměs nebyly zmiňovány. Chtěl bych říci, že dlouhodobě sleduji zejména v Ústeckém kraji situaci na úřadech práce a musím říci, že od 1. dubna roku 2011, kdy došlo k jejich reorganizaci, se projevují stále více prvky chaosu. Nový systém výplaty dávek je nefunkční. Včera jsem navštívil jedno z pracovišť úřadu práce v jednom okresním městě. Musím říct, že je to asi má desátá návštěva na úřadech práce v posledním půl roce, takže nehovořím o tom, co si přečtu z novin, nebo co slyším z doslechu.

Situace je, alespoň podle mého zjištění, velmi vážná. Nechci tyto věci vyhrocovat nějakými osobními útoky, to myslím, že v tuhle chvíli nemá cenu. Každému doporučuji, aby si přečetl v Pirátských novinách, což je tiskovina se zvláštním názvem, ale objevují se tam i seriózní texty, například prohlášení informatiků úřadů práce. Velice zkrátím fakty nabitý a zvláštním jazykem napsaný materiál, ze kterého vyplývá především to, že úřady práce jsou podle názoru jejich informatiků totálně nepřipraveny na vyplácení dávek. Charakteristika systému výplaty dávek, na němž jsou závislé statisíce lidí u nás, je taková podle tohoto prohlášení, že jde o nevyzkoušený odvážný experiment.

Dosud existovala platná smlouva mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a firmou OKsystem s. r. o. na plné portfolio aplikací. Smlouva, pro zajímavost, byla platná od 1. ledna minulého roku na dobu neurčitou. Aplikace probíhají bez problémů a navazují na již dříve, tedy dlouhá léta rozvíjený systém. Z nových aplikací, systému, který je rozvíjen tři až čtyři měsíce - já se přiznám, že jsem běžným uživatelem řekněme výpočetní techniky, ale rozhodně jsem nepronikl do všech jejích tajů, nicméně vím, že za tři čtyři měsíce se nedá řekněme dohnat to, co se tady vyvíjelo třeba 12, nebo dokonce 15 let - ze všech nových aplikací, jak se zdá, funguje pouze spisová služba.

Generální ředitel Úřadu práce České republiky Kubeš se vyjádřil, že za leden bylo vyplaceno 1,4 mil. z 1,5 mil. dávek. Ze 100 % dávek, které se vyplácejí, připadá přibližně 50 % dávek na státní sociální podporu, která byla vyplácena v lednu v původním systému. Příspěvek na péči tvoří dalších 25 % dávek, většina z příspěvku byla vyplácena z původního systému. Podpora v nezaměstnanosti tvoří cca 15 % dávek, v lednu byla kompletně vyplacena z původního systému. Použiji ještě znovu citace ze zmíněného prohlášení informatiků: "Tyto potíže s vyplácením geometrickou řadou narostou v dalších měsících, kdy staré původní aplikace postupně přestanou vyplácet." Já se obávám, že tato situace nastane v měsíci únoru.

Myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zapomíná, že na prvním místě systému by měl být člověk. Čili navrhuji, aby pan ministr podal informaci o situaci ve vyplácení sociálních dávek na úřadech práce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím paní poslankyni Janu Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím o pevné zařazení bodu 56, který navrhuji zařadit jako bod 3 ve čtvrtek 2. února 2012 od 11 hodin po písemných interpelacích. Jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a vládou Ruské federace o spolupráci v boji proti trestné činnosti, je to sněmovní tisk 566. Děkuji. Jako třetí bod ve čtvrtek po ukončených písemných interpelacích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ještě pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám k návrhu programu návrh na vyřazení celkem šesti bodů z pořadu jednání, a to bodu č. 11 - vládní návrh ústavního zákona, sněmovní tisk 351, druhé čtení, bodu č. 12 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o NKÚ, sněmovní tisk 352, druhé čtení, logicky k tomu navrhuji vyřadit třetí čtení k oběma návrhům zákonů, a to jsou body 68 a bod 69. Dále navrhuji vyřadit z pořadu schůze bod 25 - návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu, sněmovní tisk 520 (ojedinělý potlesk zleva) a dále navrhuji vyřadit z pořadu jednání bod č. 39 - návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava. Děkuji.

U prvních čtyř bodů bych doporučoval hlasovat společně, protože je to druhé a třetí čtení, u dalších samozřejmě zvlášť. Nemá logiku hlasovat o druhém a třetím čtení o vyřazení zvlášť. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byly všechny návrhy. Ještě pan kolega Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl vypuštění bodu č. 35, tisk 580, je to zákon o majetkovém narovnání s církvemi. Podle mého názoru není možné, aby se tady, na plénu Poslanecké sněmovny, začala projednávat norma, která ovlivní výdaje veřejných rozpočtů v České republice na desítky let dopředu, která znamená majetkový transfer v řádu desítek miliard korun, která znamená finanční transfer v řádu desítek miliard korun, a to na velmi pochybných a nejistých základech, aby se tady tento návrh začal projednávat v situaci, kdy není vůbec žádná shoda mezi vládou a opozicí a kdy tady vůbec ani nedošlo k jakémukoliv dialogu mezi vládní koalicí a opozičními stranami o takto zásadním majetkovém a finančním transferu. Proto chci navrhnout vypuštění zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi z programu této schůze Poslanecké sněmovny.

Jenom ještě jedna poznámka. Vzhledem k tomu, co zde navrhl můj předřečník, předseda poslaneckého klubu ODS, chci jenom, aby bylo jasné, o čem se bude hlasovat, a zdůraznit, že zde mimo jiné navrhl, aby se z programu schůze vypustil návrh na ústavní zákon o celostátním referendu. Musím říci, že jsem překvapen a zaskočen, neboť politikem z vládní úrovně, který nejčastěji zmiňuje otázku referenda při každé příležitosti, vstávaje, lehaje, kudy chodí, kde sedí, je předseda vlády premiér Nečas, který neustále hovoří o referendu, ať už je to referendum o přistoupení k měnové unii, ať už je to referendum o přistoupení k fiskální unii, vždy se ohání referendem, a je tedy velmi zvláštní, že předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura tady navrhne vypustit tento bod z programu schůze. Já jsem naopak očekával, že koalice využije možnosti, že je zde tento návrh velmi kvalitně připraven, že se shodneme na schválení zákona o obecném referendu, a tam mohou občané bez problému iniciovat referendum ke všem těmto otázkám a pak budou poslanci, dokonce i senátoři bez problému iniciovat referendum ke všem těmto otázkám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP