Stenografický zápis 33. schůze, 10. února 2012


(Schůze pokračovala v 9.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip


68. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Petr Tluchoř


70. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012 /sněmovní tisk 550/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Karel Černý


71. 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 552/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Zdeněk Boháč


72. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 559/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Horáček


56. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Tomáš Úlehla
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Petr Gazdík
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


55. Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Farský
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Ivana Weberová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila ve 12.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP