Stenografický zápis 33. schůze, 31. ledna 2012

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Adam
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


1. Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/7/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Senátor Jiří Bis
Poslanec Jan Bureš


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/6/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Petrů
Senátorka Marta Bayerová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radek John
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Hamáček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno od 16.33 do 16.38 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Rudolf Chlad


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Josef Smýkal


3. Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Rom Kostřica
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Jitka Chalánková


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec František Dědič
Poslankyně Ivana Weberová


8. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Václav Baštýř
Poslankyně Patricie Kotalíková
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Václav Cempírek


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Anna Putnová


10. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Jan Husák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP