(13.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mám tomu rozumět tak, že žádáte o tuto přestávku poté, co bude ukončena rozprava a eventuálně zazní závěrečná slova? (Ano.)

Dobře. Nyní je přihlášen pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych velice rád vystoupil pouze k jednomu tématu a k jednomu parametru, který tady zazněl, ale rád bych ho ještě zdůraznil, protože v té kostře zákona o jednotném inkasním místě se stala chyba a já věřím a jsem si jist, že ta chyba nebyla schválnost, nicméně musím tady tu věc zdůraznit, protože účinnost daně z příjmu právnických osob u hazardu bohužel vzhledem k této chybě bude pravděpodobně vybíratelná až od 1. 1. 2015. Pokud se nám podaří schválit senátní návrh, čili pokud prezident podepíše zákon až vlastně po roce 2011, tak mám potvrzeno ze sněmovní legislativy, že bohužel hazard jako takový bude korporátní daní zdaněn až od roku 2015. Pokud by se našemu prezidentovi podařilo podepsat tento řekněme vrácený senátní návrh, tento zákon o jednotném inkasním místě, ještě do konce roku 2011, potom je tato věc velice problematická a pravděpodobně o tom budou rozhodovat správní, možná i ústavní soudy. Tuto věc mám potvrzenou jak od sněmovní legislativy, tak od Legislativní rady vlády, takže si myslím, že je potřeba ji brát též jako bernou minci, jako zásadní věc před celým hlasováním o jednotném inkasním místě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se dále do rozpravy pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem tady velice obsáhle hovořil k tomuto návrhu zákona odmítavě, protože podle mého názoru obsahuje řadu kuriózních návrhů a řadu návrhů, se kterými prostě nemohu souhlasit. Já se dívám na svět jinak než autoři tohoto zákona, ale tak to bývá, že se vytvářejí parlamentní většiny, které něco prosazují, a že někdy také poslanec bývá, a často v tomto volebním období v mém případě, v menšině.

Tehdy jsem se vyhnul velmi záměrně, když jsem tady hovořil, tomu, abych debatoval o hazardu. Nicméně některá vyjádření pana ministra financí, pana předsedy klubu ODS, mě opravdu poněkud překvapila a nepovažuji je řekněme za korektní. Hovořit o vábení Sirén - no, já tomu nerozumím, proč ten, kdo má jiný názor na věc, musí být nutně váben Sirénami. Myslí se společnostmi, které provozují hazard. (Ministr financí něco řečníkovi říká mimo mikrofon.) No, já tomu dobře rozumím, co jste myslel. Prostě dostáváte, pane ministře financí, toho vašeho oponenta do morálně řekněme nepřijatelné pozice.

Já vám chci tady otevřeně říci, že jsem několik let, myslím asi dva roky, nehovořil s nikým z nějaké společnosti, která by se zabývala hazardem. Zato jsem hovořil s celou řadou sportovců, a já neznám jediný sportovní svaz, který by s tímto způsobem přístupu k financování sportu souhlasil.

Pan předseda klubu ODS Stanjura tady hovořil o zaříznutí slepice. No, je to dobrý bonmot. Zaříznutím slepice se myslí Sazka. Má pravdu do značné míry, nevím ale, proč bychom měli uplatňovat princip kolektivní viny na všechny sportovce. Tomu já nerozumím. Ale možná že je to něco, co je mi utajeno.

Víte, v tuhle chvíli, když se dívám na porovnání v rámci Evropské unie, kolik jde od státu na sport, tak jsme třetí od konce. Za námi je myslím Bulharsko a ještě nějaká země, na kterou jsem zapomněl. Nebo jsme dokonce druzí. Tady najednou, a toho si nemohly nepovšimnout všechny sportovní svazy, se z nějakých 2 mld. korun stává 800 mil. korun, takže tady prostě ubývá sportu 1,2 mld. korun.

Já jsem čtrnáct let pracoval v komunální politice. Pavla Béma tady v tuhle chvíli nevidím. Myslím si, že jsme rozdělovali v Praze velmi slušné peníze na sport, no ale, víte, ten, kdo brání kasu města a každé obce, tak se samozřejmě bude bránit tomu, zejména pokud budou klesat daňové výnosy, a to lze předpokládat v čase recese - ano, tu připustil v příštím roce poprvé i pan premiér -, v čase klesajících příjmů, že prostě tyto příjmy přijdou obcím vhod, přijdou do nějakých příjmů obce a pochopitelně sport asi dramaticky více peněz nedostane. Můžeme samozřejmě hovořit o hezkých bonmotech typu zaříznutí slepice rovná se Sazka, ale já si myslím, že tou zaříznutou slepicí bude český sport.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy - nevidím nikoho - rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Oba pánové, prosím. Ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já jen velmi stručně jako reflexi na vystoupení některých svých předřečníků. Děkuji za diskusi. Že pánové Paroubek a Bém rozdělovali v Praze velmi slušné peníze, je, myslím, dostatečně známo, o to se vůbec nehodlám hádat a nebudu s tím polemizovat.

Za druhé, rád bych podotkl, že to, co bylo se Senátem vyjednáváno, a Senát učinil velký ústupek, jsem vyjednával na výslovnou žádost předsedy vlády i jménem české vlády. To znamená, že pokud pan ministr Dobeš se dostavil na zasedání výboru Senátu a lobboval tam za sněmovní verzi, aby byla zachována sněmovní verze, činil tak jako soukromá osoba a také to tak zdůraznil. Pokud já jsem vyjednával s předsedy senátních klubů, ať už s panem senátorem Víchou či s paní senátorkou Paukertovou, činil jsem tak na žádost předsedy vlády a jménem české vlády, a mohu tedy autoritativně prohlásit, že senátní návrh vyhovuje všem podmínkám a požadavkům, které si u tohoto návrhu česká vláda kladla.

Třetí poznámka. Pokud jsem říkal z tohoto místa před několika týdny, že termín 1. 1. 2013 budeme muset na jaře změnit na termín 1. 1. 2014, úplně stejným způsobem termín 1. 1. 2015 změníme na termín 1. 1. 2014, nestane se nic jiného, než že místo odspodu půjdeme odshora. Senát to ví, pokládal to za jenom za nezbytnou symboliku, kterou chápu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP